Tannhelsetjenester As
Juridisk navn:  Tannhelsetjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78440004
Liakollveien 1 Liakollveien 1 Fax: 23244398
1259 Oslo 1259 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 994773925
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 22.10.2009
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-56,11%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 237.000 540.000 525.000 531.000 1.130.000
Resultat: 34.000 34.000 -562.000 -94.000 -282.000
Egenkapital: 315.000 315.000 228.000 493.000 124.000
Regnskap for Tannhelsetjenester As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 237.000 540.000 525.000 531.000 1.130.000
Driftskostnader -202.000 -507.000 -1.087.000 -624.000 -1.359.000
Driftsresultat 34.000 34.000 -562.000 -93.000 -230.000
Finansinntekter 0 0 0 0 4.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 -57.000
Finans 0 0 0 -2.000 -53.000
Resultat før skatt 34.000 34.000 -562.000 -94.000 -282.000
Skattekostnad -8.000 69.000 64.000 68.000 110.000
Årsresultat 27.000 103.000 -498.000 -27.000 -172.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 115.000 115.000 41.000 1.224.000 685.000
Sum omløpsmidler 235.000 232.000 472.000 39.000 1.116.000
Sum eiendeler 350.000 347.000 513.000 1.263.000 1.801.000
Sum opptjent egenkapital 215.000 215.000 128.000 393.000 24.000
Sum egenkapital 315.000 315.000 228.000 493.000 124.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 258.000 727.000 1.617.000
Sum kortsiktig gjeld 34.000 31.000 27.000 43.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 349.000 346.000 513.000 1.263.000 1.801.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 237.000 0 0 531.000 649.000
Andre inntekter 0 540.000 525.000 0 481.000
Driftsinntekter 237.000 540.000 525.000 531.000 1.130.000
Varekostnad 0 0 0 0 -408.000
Lønninger 0 0 0 0 12.000
Avskrivning 0 0 0 -102.000 -102.000
Nedskrivning 0 0 -583.000 0 0
Andre driftskostnader -202.000 -507.000 -504.000 -522.000 -861.000
Driftskostnader -202.000 -507.000 -1.087.000 -624.000 -1.359.000
Driftsresultat 34.000 34.000 -562.000 -93.000 -230.000
Finansinntekter 0 0 0 0 4.000
Finanskostnader 0 0 0 -2.000 -57.000
Finans 0 0 0 -2.000 -53.000
Konsernbidrag -26.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 27.000 103.000 -498.000 -27.000 -172.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 -74.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 583.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 685.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 583.000 685.000
Sum finansielle anleggsmidler 115.000 115.000 115.000 641.000 0
Sum anleggsmidler 115.000 115.000 41.000 1.224.000 685.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 207.000 202.000 440.000 0 115.000
Andre fordringer 0 0 0 0 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 28.000 30.000 32.000 39.000 31.000
Sum omløpsmidler 235.000 232.000 472.000 39.000 1.116.000
Sum eiendeler 350.000 347.000 513.000 1.263.000 1.801.000
Sum opptjent egenkapital 215.000 215.000 128.000 393.000 24.000
Sum egenkapital 315.000 315.000 228.000 493.000 124.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 64.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 34.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 258.000 727.000 1.617.000
Leverandørgjeld 0 5.000 21.000 39.000 37.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 6.000 6.000 4.000 22.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 20.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 34.000 31.000 27.000 43.000 60.000
Sum gjeld og egenkapital 349.000 346.000 513.000 1.263.000 1.801.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 201.000 201.000 445.000 -4.000 1.056.000
Likviditetsgrad 1 6.9 7.5 17.5 0.9 18.6
Likviditetsgrad 2 6.9 7.5 17.5 1.0 18.7
Soliditet 90.3 9 44.4 39.0 6.9
Resultatgrad 14.3 6.3 -17.5 -20.4
Rentedekningsgrad -46.5 -4.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 1.3 1.6 13.5
Total kapitalrentabilitet 9.7 9.8 -109.6 -7.4 -12.5
Signatur
04.01.2017
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
04.01.2017
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Subeen Vir RandhawaStyreleder53
Satinder Vir SinghStyremedlem61
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Leatherman Norway As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00