Aarseth AS
Juridisk navn:  Aarseth AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Tor Helge Aarseth Leirvikvegen 23 C/O Økonomiconsult As Fax:
6057 Ellingsøy 6140 Syvde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Vanylven
Org.nr: 994915886
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12.11.2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiconsult As
Utvikling:
Omsetning  
  
25%
Resultat  
  
188,03%
Egenkapital  
  
154,27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 100.000 80.000 180.000 110.000 218.000
Resultat: 2.022.000 702.000 368.000 102.000 162.000
Egenkapital: 2.146.000 844.000 680.000 647.000 820.000
Regnskap for Aarseth AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 100.000 80.000 180.000 110.000 218.000
Driftskostnader -18.000 -14.000 -15.000 -65.000 -38.000
Driftsresultat 82.000 66.000 165.000 46.000 179.000
Finansinntekter 1.962.000 663.000 225.000 78.000 1.000
Finanskostnader -22.000 -27.000 -22.000 -22.000 -19.000
Finans 1.940.000 636.000 203.000 56.000 -18.000
Resultat før skatt 2.022.000 702.000 368.000 102.000 162.000
Skattekostnad -20.000 -16.000 -36.000 -24.000 -44.000
Årsresultat 2.002.000 686.000 332.000 77.000 118.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.539.000 1.194.000 1.188.000 1.155.000 1.352.000
Sum omløpsmidler 1.873.000 539.000 330.000 0 44.000
Sum eiendeler 3.412.000 1.733.000 1.518.000 1.155.000 1.396.000
Sum opptjent egenkapital 2.046.000 744.000 580.000 547.000 720.000
Sum egenkapital 2.146.000 844.000 680.000 647.000 820.000
Sum langsiktig gjeld 542.000 521.000 498.000 476.000 454.000
Sum kortsiktig gjeld 724.000 367.000 340.000 32.000 122.000
Sum gjeld og egenkapital 3.412.000 1.732.000 1.518.000 1.155.000 1.396.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 31.000
Andre inntekter 100.000 80.000 180.000 110.000 186.000
Driftsinntekter 100.000 80.000 180.000 110.000 218.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -43.000 -21.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -14.000 -15.000 -22.000 -17.000
Driftskostnader -18.000 -14.000 -15.000 -65.000 -38.000
Driftsresultat 82.000 66.000 165.000 46.000 179.000
Finansinntekter 1.962.000 663.000 225.000 78.000 1.000
Finanskostnader -22.000 -27.000 -22.000 -22.000 -19.000
Finans 1.940.000 636.000 203.000 56.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -700.000 -350.000 -300.000 -250.000 -75.000
Årsresultat 2.002.000 686.000 332.000 77.000 118.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.539.000 1.194.000 1.188.000 1.155.000 1.352.000
Sum anleggsmidler 1.539.000 1.194.000 1.188.000 1.155.000 1.352.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 200.000 50.000 252.000 0 26.000
Sum investeringer 144.000 68.000 0 0 0
Kasse, bank 1.529.000 420.000 78.000 0 18.000
Sum omløpsmidler 1.873.000 539.000 330.000 0 44.000
Sum eiendeler 3.412.000 1.733.000 1.518.000 1.155.000 1.396.000
Sum opptjent egenkapital 2.046.000 744.000 580.000 547.000 720.000
Sum egenkapital 2.146.000 844.000 680.000 647.000 820.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 542.000 521.000 498.000 476.000 454.000
Leverandørgjeld 0 0 2.000 0 0
Betalbar skatt 21.000 15.000 36.000 24.000 44.000
Skyldig offentlige avgifter 3.000 3.000 3.000 4.000 1.000
Utbytte -700.000 -350.000 -300.000 -250.000 -75.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 3.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 724.000 367.000 340.000 32.000 122.000
Sum gjeld og egenkapital 3.412.000 1.732.000 1.518.000 1.155.000 1.396.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.149.000 172.000 -10.000 -32.000 -78.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1.5 1 0 0.4
Likviditetsgrad 2 2.6 1.5 1 0 0.4
Soliditet 62.9 48.7 44.8 5 58.7
Resultatgrad 8 82.5 91.7 41.8 82.1
Rentedekningsgrad 3.7 2.4 7.5 2.1 9.5
Gjeldsgrad 0.6 1.1 1.2 0.8 0.7
Total kapitalrentabilitet 59.9 42.1 25.7 10.7 12.9
Signatur
13.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Tor Helge AarsethStyreleder47
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Tor Helge aarseth100.0047
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00