Bangsund Eiendommer As
Juridisk navn:  Bangsund Eiendommer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71570460
Postboks 376 Nedre Enggate 14 Fax:
6501 Kristiansund N 6509 Kristiansund N
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Kristiansund
Org.nr: 895020702
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 08.01.2010
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10,2%
Resultat  
  
11,17%
Egenkapital  
  
-29,86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 44.000 49.000 59.000 133.000 1.571.000
Resultat: -310.000 -349.000 -493.000 -393.000 1.003.000
Egenkapital: -1.048.000 -807.000 -536.000 -162.000 126.000
Regnskap for Bangsund Eiendommer As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 44.000 49.000 59.000 133.000 1.571.000
Driftskostnader -288.000 -337.000 -498.000 -477.000 -552.000
Driftsresultat -245.000 -289.000 -439.000 -344.000 1.019.000
Finansinntekter -1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -65.000 -61.000 -55.000 -49.000 -16.000
Finans -66.000 -61.000 -55.000 -49.000 -15.000
Resultat før skatt -310.000 -349.000 -493.000 -393.000 1.003.000
Skattekostnad 68.000 78.000 120.000 105.000 -250.000
Årsresultat -242.000 -271.000 -374.000 -289.000 753.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.076.000 3.073.000 3.090.000 3.154.000 3.218.000
Sum omløpsmidler 58.000 77.000 96.000 74.000 1.824.000
Sum eiendeler 3.134.000 3.150.000 3.186.000 3.228.000 5.042.000
Sum opptjent egenkapital -1.148.000 -907.000 -636.000 -262.000 26.000
Sum egenkapital -1.048.000 -807.000 -536.000 -162.000 126.000
Sum langsiktig gjeld 4.125.000 3.909.000 3.654.000 3.354.000 3.933.000
Sum kortsiktig gjeld 59.000 48.000 69.000 38.000 983.000
Sum gjeld og egenkapital 3.136.000 3.150.000 3.187.000 3.230.000 5.042.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 44.000 49.000 59.000 133.000 1.571.000
Driftsinntekter 44.000 49.000 59.000 133.000 1.571.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -57.000 -59.000 -61.000 -50.000 -38.000
Avskrivning -64.000 -64.000 -64.000 -64.000 -83.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -167.000 -214.000 -373.000 -363.000 -431.000
Driftskostnader -288.000 -337.000 -498.000 -477.000 -552.000
Driftsresultat -245.000 -289.000 -439.000 -344.000 1.019.000
Finansinntekter -1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -65.000 -61.000 -55.000 -49.000 -16.000
Finans -66.000 -61.000 -55.000 -49.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -789.000
Årsresultat -242.000 -271.000 -374.000 -289.000 753.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 115.000 46.000 0 0 0
Fast eiendom 2.962.000 3.026.000 3.090.000 3.154.000 3.218.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.962.000 3.026.000 3.090.000 3.154.000 3.218.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.076.000 3.073.000 3.090.000 3.154.000 3.218.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000 4.000 25.000 3.000 1.709.000
Andre fordringer 28.000 26.000 26.000 23.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 26.000 47.000 45.000 48.000 93.000
Sum omløpsmidler 58.000 77.000 96.000 74.000 1.824.000
Sum eiendeler 3.134.000 3.150.000 3.186.000 3.228.000 5.042.000
Sum opptjent egenkapital -1.148.000 -907.000 -636.000 -262.000 26.000
Sum egenkapital -1.048.000 -807.000 -536.000 -162.000 126.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 32.000 152.000 256.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 81.000
Sum langsiktig gjeld 4.125.000 3.909.000 3.654.000 3.354.000 3.933.000
Leverandørgjeld 12.000 1.000 20.000 -6.000 29.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 31.000 32.000 37.000 28.000 30.000
Utbytte 0 0 0 0 -789.000
Annen kortsiktig gjeld 15.000 15.000 12.000 16.000 54.000
Sum kortsiktig gjeld 59.000 48.000 69.000 38.000 983.000
Sum gjeld og egenkapital 3.136.000 3.150.000 3.187.000 3.230.000 5.042.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.000 29.000 27.000 36.000 841.000
Likviditetsgrad 1 1 1.6 1.4 1.9 1.9
Likviditetsgrad 2 1 1.6 1.4 1.9 1.9
Soliditet -33.4 -25.6 -16.8 2.5
Resultatgrad -556.8 -589.8 -744.1 -258.6 64.9
Rentedekningsgrad -3.8 -4.7 63.8
Gjeldsgrad -4.9 -6.9 -20.9 39.0
Total kapitalrentabilitet -7.8 -9.2 -13.8 -10.7 20.2
Signatur
02.11.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Tore LarssenStyreleder62
Espen Bugge LarssenStyremedlem36
Even Heggem FutsæterStyremedlem44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
M B Eiendom AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00