Jansson & Bjelke AS
Juridisk navn:  Jansson & Bjelke AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90806666
Postboks 149 Rudssletta 12 Fax: 67131042
1309 Rud 1351 Rud
Fylke: Kommune: www.jbpapir.com
Viken Bærum
Org.nr: 967047384
Aksjekapital: 1.048.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 01.07.1993
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-21,67%
Resultat  
  
39,9%
Egenkapital  
  
-128,25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.133.000 16.767.000 23.594.000 20.532.000 22.480.000
Resultat: -345.000 -574.000 -679.000 -416.000 378.000
Egenkapital: -76.000 269.000 844.000 1.523.000 3.339.000
Regnskap for Jansson & Bjelke AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.133.000 16.767.000 23.594.000 20.532.000 22.480.000
Driftskostnader -13.565.000 -17.498.000 -24.366.000 -21.009.000 -22.344.000
Driftsresultat -431.000 -731.000 -770.000 -478.000 136.000
Finansinntekter 98.000 157.000 203.000 124.000 311.000
Finanskostnader -11.000 0 -111.000 -63.000 -69.000
Finans 87.000 157.000 92.000 61.000 242.000
Resultat før skatt -345.000 -574.000 -679.000 -416.000 378.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -118.000
Årsresultat -345.000 -574.000 -679.000 -416.000 260.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 142.000 258.000 464.000 402.000 479.000
Sum omløpsmidler 3.231.000 3.904.000 4.592.000 5.835.000 5.561.000
Sum eiendeler 3.373.000 4.162.000 5.056.000 6.237.000 6.040.000
Sum opptjent egenkapital -1.124.000 -779.000 -204.000 475.000 2.291.000
Sum egenkapital -76.000 269.000 844.000 1.523.000 3.339.000
Sum langsiktig gjeld 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.048.000 2.492.000 2.812.000 3.314.000 2.701.000
Sum gjeld og egenkapital 3.372.000 4.161.000 5.056.000 6.237.000 6.040.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.587.000 16.306.000 23.173.000 19.937.000 22.149.000
Andre inntekter 545.000 461.000 421.000 595.000 331.000
Driftsinntekter 13.133.000 16.767.000 23.594.000 20.532.000 22.480.000
Varekostnad -4.846.000 -7.223.000 -11.539.000 -8.476.000 -9.230.000
Lønninger -4.594.000 -5.590.000 -7.218.000 -7.261.000 -7.580.000
Avskrivning -116.000 -206.000 -222.000 -167.000 -175.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.650.000 -4.479.000 -5.387.000 -5.105.000 -5.059.000
Driftskostnader -13.565.000 -17.498.000 -24.366.000 -21.009.000 -22.344.000
Driftsresultat -431.000 -731.000 -770.000 -478.000 136.000
Finansinntekter 98.000 157.000 203.000 124.000 311.000
Finanskostnader -11.000 0 -111.000 -63.000 -69.000
Finans 87.000 157.000 92.000 61.000 242.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -200.000
Årsresultat -345.000 -574.000 -679.000 -416.000 260.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 142.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 258.000 464.000 402.000 479.000
Sum varige driftsmidler 142.000 258.000 464.000 402.000 479.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 142.000 258.000 464.000 402.000 479.000
Varebeholdning 508.000 870.000 1.048.000 1.311.000 1.040.000
Kundefordringer 1.544.000 2.328.000 2.271.000 2.328.000 2.961.000
Andre fordringer 31.000 43.000 250.000 373.000 -132.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.148.000 663.000 1.023.000 1.823.000 1.692.000
Sum omløpsmidler 3.231.000 3.904.000 4.592.000 5.835.000 5.561.000
Sum eiendeler 3.373.000 4.162.000 5.056.000 6.237.000 6.040.000
Sum opptjent egenkapital -1.124.000 -779.000 -204.000 475.000 2.291.000
Sum egenkapital -76.000 269.000 844.000 1.523.000 3.339.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 0
Leverandørgjeld 970.000 1.054.000 1.244.000 1.687.000 760.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 118.000
Skyldig offentlige avgifter 593.000 855.000 796.000 810.000 961.000
Utbytte 0 0 0 0 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 486.000 582.000 772.000 817.000 663.000
Sum kortsiktig gjeld 2.048.000 2.492.000 2.812.000 3.314.000 2.701.000
Sum gjeld og egenkapital 3.372.000 4.161.000 5.056.000 6.237.000 6.040.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.183.000 1.412.000 1.780.000 2.521.000 2.860.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 1.6 1.8 2.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.3 1.4 1.7
Soliditet -2.3 6.5 16.7 24.4 55.3
Resultatgrad -3.3 -4.4 -3.3 -2.3 0.6
Rentedekningsgrad -39.2 -6.9 -5.6 6.5
Gjeldsgrad -45.4 14.5 5 3.1 0.8
Total kapitalrentabilitet -9.9 -13.8 -11.2 -5.7 7.4
Signatur
19.03.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS FORMANN I
FELLESSKAP.
Prokurister
19.03.2013
JØRAN AULIN-JANSSON
ROLF JØRGEN BJELKE
GUNNAR HERØ
TO I FELLESSKAP
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Rolf Jørgen BjelkeStyreleder52
Jøran Aulin-JanssonStyremedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bjelke Holding AS15.08 
Aulin-Jansson Holding AS35.69 
KONVOLUTTFABRIKKEN DANMARK AS49.24 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00