Konsulenten As
Juridisk navn:  Konsulenten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91717097
Postboks 1617 Ægirs Vei 10 Fax: 38169995
4688 Kristiansand S 4632 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 967111228
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 15.07.1993
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
139,13%
Resultat  
  
750%
Egenkapital  
  
6,18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 55.000 23.000 26.000 177.000 177.000
Resultat: 26.000 -4.000 5.000 121.000 134.000
Egenkapital: 395.000 372.000 476.000 488.000 682.000
Regnskap for Konsulenten As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 55.000 23.000 26.000 177.000 177.000
Driftskostnader -30.000 -28.000 -20.000 -55.000 -43.000
Driftsresultat 25.000 -5.000 6.000 121.000 134.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 1.000 1.000 0 0 0
Resultat før skatt 26.000 -4.000 5.000 121.000 134.000
Skattekostnad -6.000 0 -2.000 -31.000 -38.000
Årsresultat 20.000 -4.000 4.000 90.000 96.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.000 48.000 53.000 62.000 97.000
Sum omløpsmidler 358.000 345.000 454.000 520.000 706.000
Sum eiendeler 403.000 393.000 507.000 582.000 803.000
Sum opptjent egenkapital 92.000 70.000 174.000 186.000 96.000
Sum egenkapital 395.000 372.000 476.000 488.000 682.000
Sum langsiktig gjeld 0 21.000 31.000 57.000 90.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000 0 1.000 36.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 403.000 393.000 508.000 581.000 803.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 55.000 23.000 26.000 171.000 177.000
Andre inntekter 0 0 0 6.000 0
Driftsinntekter 55.000 23.000 26.000 177.000 177.000
Varekostnad 0 0 0 0 -1.000
Lønninger -3.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 -6.000 -7.000 -12.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -22.000 -13.000 -43.000 -27.000
Driftskostnader -30.000 -28.000 -20.000 -55.000 -43.000
Driftsresultat 25.000 -5.000 6.000 121.000 134.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 1.000 1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 20.000 -4.000 4.000 90.000 96.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.000 12.000 11.000 12.000 24.000
Fast eiendom 0 0 0 0 14.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 6.000 13.000 23.000
Sum varige driftsmidler 0 0 6.000 13.000 36.000
Sum finansielle anleggsmidler 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000
Sum anleggsmidler 45.000 48.000 53.000 62.000 97.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 315.000 307.000 382.000 486.000 657.000
Andre fordringer 16.000 11.000 11.000 11.000 46.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 27.000 28.000 62.000 23.000 3.000
Sum omløpsmidler 358.000 345.000 454.000 520.000 706.000
Sum eiendeler 403.000 393.000 507.000 582.000 803.000
Sum opptjent egenkapital 92.000 70.000 174.000 186.000 96.000
Sum egenkapital 395.000 372.000 476.000 488.000 682.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 21.000 31.000 57.000 90.000
Leverandørgjeld 1.000 0 0 0 1.000
Betalbar skatt 3.000 0 1.000 19.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 4.000 8.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 0 0 14.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000 0 1.000 36.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 403.000 393.000 508.000 581.000 803.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 349.000 345.000 453.000 484.000 675.000
Likviditetsgrad 1 39.8 4 14.4 22.8
Likviditetsgrad 2 39.8 0 4 14.4 22.8
Soliditet 97.8 94.7 93.7 8 84.9
Resultatgrad 45.5 -21.7 23.1 68.4 75.7
Rentedekningsgrad 6 1 135.0
Gjeldsgrad 0 0.1 0.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 6.4 1.4 2 16.8
Signatur
09.06.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
21.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Rune Malvin SvendsenStyreleder55
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Rune Malvin Svendsen100.0055
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00