Næringsgulv AS
Juridisk navn:  Næringsgulv AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95369615
Skjenlien 95 Skjenlien 95 Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 995283247
Aksjekapital: 496.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 01.03.2010
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-25,84%
Resultat  
  
-15,14%
Egenkapital  
  
-42,75%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.658.000 10.327.000 5.566.000 5.642.000 7.959.000
Resultat: 1.115.000 1.314.000 330.000 876.000 585.000
Egenkapital: 1.666.000 2.910.000 1.913.000 1.669.000 1.836.000
Regnskap for Næringsgulv AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.658.000 10.327.000 5.566.000 5.642.000 7.959.000
Driftskostnader -6.539.000 -9.003.000 -5.234.000 -4.764.000 -7.367.000
Driftsresultat 1.120.000 1.324.000 333.000 878.000 593.000
Finansinntekter 8.000 1.000 1.000 3.000 4.000
Finanskostnader -13.000 -12.000 -4.000 -5.000 -11.000
Finans -5.000 -11.000 -3.000 -2.000 -7.000
Resultat før skatt 1.115.000 1.314.000 330.000 876.000 585.000
Skattekostnad -258.000 -317.000 -87.000 -243.000 -165.000
Årsresultat 856.000 997.000 244.000 633.000 420.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 187.000 113.000 143.000 225.000 339.000
Sum omløpsmidler 3.414.000 4.243.000 3.260.000 3.279.000 2.632.000
Sum eiendeler 3.601.000 4.356.000 3.403.000 3.504.000 2.971.000
Sum opptjent egenkapital 1.170.000 2.110.000 1.113.000 869.000 1.036.000
Sum egenkapital 1.666.000 2.910.000 1.913.000 1.669.000 1.836.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.934.000 1.446.000 1.489.000 1.835.000 1.135.000
Sum gjeld og egenkapital 3.600.000 4.356.000 3.402.000 3.504.000 2.971.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.553.000 10.327.000 5.566.000 5.642.000 7.959.000
Andre inntekter 105.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.658.000 10.327.000 5.566.000 5.642.000 7.959.000
Varekostnad -3.876.000 -5.933.000 -2.543.000 -2.095.000 -4.533.000
Lønninger -1.696.000 -2.180.000 -1.711.000 -1.776.000 -1.914.000
Avskrivning -48.000 -70.000 -83.000 -116.000 -164.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -919.000 -820.000 -897.000 -777.000 -756.000
Driftskostnader -6.539.000 -9.003.000 -5.234.000 -4.764.000 -7.367.000
Driftsresultat 1.120.000 1.324.000 333.000 878.000 593.000
Finansinntekter 8.000 1.000 1.000 3.000 4.000
Finanskostnader -13.000 -12.000 -4.000 -5.000 -11.000
Finans -5.000 -11.000 -3.000 -2.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -800.000 0 0 -800.000 0
Årsresultat 856.000 997.000 244.000 633.000 420.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 38.000 36.000 36.000 34.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 81.000 54.000 106.000 189.000 305.000
Sum varige driftsmidler 81.000 54.000 106.000 189.000 305.000
Sum finansielle anleggsmidler 90.000 21.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 187.000 113.000 143.000 225.000 339.000
Varebeholdning 626.000 748.000 451.000 359.000 227.000
Kundefordringer 1.776.000 1.492.000 2.312.000 1.049.000 926.000
Andre fordringer 48.000 47.000 33.000 28.000 78.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 964.000 1.957.000 464.000 1.843.000 1.401.000
Sum omløpsmidler 3.414.000 4.243.000 3.260.000 3.279.000 2.632.000
Sum eiendeler 3.601.000 4.356.000 3.403.000 3.504.000 2.971.000
Sum opptjent egenkapital 1.170.000 2.110.000 1.113.000 869.000 1.036.000
Sum egenkapital 1.666.000 2.910.000 1.913.000 1.669.000 1.836.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 514.000 349.000 850.000 236.000 364.000
Betalbar skatt 236.000 319.000 87.000 245.000 177.000
Skyldig offentlige avgifter 290.000 599.000 410.000 397.000 425.000
Utbytte -800.000 0 0 -800.000 0
Annen kortsiktig gjeld 895.000 180.000 143.000 957.000 169.000
Sum kortsiktig gjeld 1.934.000 1.446.000 1.489.000 1.835.000 1.135.000
Sum gjeld og egenkapital 3.600.000 4.356.000 3.402.000 3.504.000 2.971.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.480.000 2.797.000 1.771.000 1.444.000 1.497.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.9 2.2 1.8 2.3
Likviditetsgrad 2 1.4 2.4 1.9 1.6 2.2
Soliditet 46.3 66.8 56.2 47.6 61.8
Resultatgrad 14.6 12.8 6 15.6 7.5
Rentedekningsgrad 86.2 110.3 83.3 176.2 54.3
Gjeldsgrad 1.2 0.5 0.8 1.1 0.6
Total kapitalrentabilitet 31.3 30.4 9.8 25.1 20.1
Signatur
30.11.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Stig NilsenStyreleder50
Ørjan JohannessenStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ørjan Johannessen38.7151
Stig Nilsen61.2950
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00