Fyllingen Elektro Installasjon AS
Juridisk navn:  Fyllingen Elektro Installasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55110888
Hovedgården Ytrebygdsvegen 37 Hovedgården Ytrebygdsvegen 37 Fax: 55169440
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 967444030
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 01.06.1993
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
91,36%
Resultat  
  
114,13%
Egenkapital  
  
22,16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 620.000 324.000 653.000 1.086.000 1.437.000
Resultat: 38.000 -269.000 -153.000 -231.000 -135.000
Egenkapital: 204.000 167.000 503.000 656.000 887.000
Regnskap for Fyllingen Elektro Installasjon AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 620.000 324.000 653.000 1.086.000 1.437.000
Driftskostnader -583.000 -594.000 -807.000 -1.326.000 -1.588.000
Driftsresultat 38.000 -269.000 -154.000 -240.000 -151.000
Finansinntekter 0 0 1.000 9.000 17.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 9.000 17.000
Resultat før skatt 38.000 -269.000 -153.000 -231.000 -135.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 38.000 -269.000 -153.000 -231.000 -135.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 310.000 186.000 596.000 940.000 1.070.000
Sum eiendeler 310.000 186.000 596.000 940.000 1.070.000
Sum opptjent egenkapital 104.000 67.000 403.000 556.000 787.000
Sum egenkapital 204.000 167.000 503.000 656.000 887.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 106.000 19.000 93.000 284.000 183.000
Sum gjeld og egenkapital 310.000 186.000 596.000 940.000 1.070.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 620.000 324.000 649.000 1.086.000 1.437.000
Andre inntekter 0 0 4.000 0 0
Driftsinntekter 620.000 324.000 653.000 1.086.000 1.437.000
Varekostnad -248.000 -67.000 -263.000 -403.000 -647.000
Lønninger -91.000 -9.000 -447.000 -744.000 -751.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -244.000 -518.000 -97.000 -179.000 -190.000
Driftskostnader -583.000 -594.000 -807.000 -1.326.000 -1.588.000
Driftsresultat 38.000 -269.000 -154.000 -240.000 -151.000
Finansinntekter 0 0 1.000 9.000 17.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 9.000 17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 38.000 -269.000 -153.000 -231.000 -135.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 6.000 6.000 29.000 23.000 32.000
Kundefordringer 93.000 173.000 485.000 416.000 166.000
Andre fordringer 0 0 0 0 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 210.000 7.000 83.000 502.000 843.000
Sum omløpsmidler 310.000 186.000 596.000 940.000 1.070.000
Sum eiendeler 310.000 186.000 596.000 940.000 1.070.000
Sum opptjent egenkapital 104.000 67.000 403.000 556.000 787.000
Sum egenkapital 204.000 167.000 503.000 656.000 887.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 51.000 9.000 23.000 97.000 31.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 23.000 0 21.000 97.000 69.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 31.000 10.000 49.000 91.000 83.000
Sum kortsiktig gjeld 106.000 19.000 93.000 284.000 183.000
Sum gjeld og egenkapital 310.000 186.000 596.000 940.000 1.070.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 204.000 167.000 503.000 656.000 887.000
Likviditetsgrad 1 2.9 9.8 6.4 3.3 5.8
Likviditetsgrad 2 2.9 9.5 6.1 3.3 5.7
Soliditet 65.8 89.8 84.4 69.8 82.9
Resultatgrad 6.1 -23.6 -22.1 -10.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.1 0.2 0.4 0.2
Total kapitalrentabilitet 12.3 -144.6 -25.7 -24.6 -12.5
Signatur
24.08.2009
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Dag Rune AdolfsonStyreleder59
Henning Gausdal NordeideStyremedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Harald S Nordeide100.0073
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00