Nagla AS
Juridisk navn:  Nagla AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55082800
Nordeide 101 Nordeide 101 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 995530538
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 10.03.2010
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4,69%
Resultat  
  
-2,26%
Egenkapital  
  
-158,14%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.505.000 1.579.000 1.672.000 2.221.000 1.390.000
Resultat: -136.000 -133.000 28.000 319.000 119.000
Egenkapital: -50.000 86.000 219.000 191.000 -129.000
Regnskap for Nagla AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.505.000 1.579.000 1.672.000 2.221.000 1.390.000
Driftskostnader -1.639.000 -1.705.000 -1.639.000 -1.884.000 -1.250.000
Driftsresultat -134.000 -127.000 33.000 336.000 140.000
Finansinntekter 5.000 5.000 5.000 4.000 4.000
Finanskostnader -8.000 -11.000 -9.000 -21.000 -24.000
Finans -3.000 -6.000 -4.000 -17.000 -20.000
Resultat før skatt -136.000 -133.000 28.000 319.000 119.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -136.000 -133.000 28.000 319.000 119.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.000 22.000 40.000 62.000 91.000
Sum omløpsmidler 329.000 615.000 564.000 600.000 693.000
Sum eiendeler 336.000 637.000 604.000 662.000 784.000
Sum opptjent egenkapital -352.000 -216.000 -83.000 -111.000 -430.000
Sum egenkapital -50.000 86.000 219.000 191.000 -129.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 385.000 551.000 385.000 471.000 912.000
Sum gjeld og egenkapital 335.000 637.000 604.000 662.000 784.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.505.000 1.579.000 1.672.000 2.221.000 1.390.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.505.000 1.579.000 1.672.000 2.221.000 1.390.000
Varekostnad -30.000 -13.000 -51.000 -289.000 -48.000
Lønninger -1.234.000 -1.250.000 -1.203.000 -1.152.000 -828.000
Avskrivning -15.000 -18.000 -22.000 -29.000 -43.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -360.000 -424.000 -363.000 -414.000 -331.000
Driftskostnader -1.639.000 -1.705.000 -1.639.000 -1.884.000 -1.250.000
Driftsresultat -134.000 -127.000 33.000 336.000 140.000
Finansinntekter 5.000 5.000 5.000 4.000 4.000
Finanskostnader -8.000 -11.000 -9.000 -21.000 -24.000
Finans -3.000 -6.000 -4.000 -17.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -136.000 -133.000 28.000 319.000 119.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 7.000 22.000 40.000 62.000 91.000
Sum varige driftsmidler 7.000 22.000 40.000 62.000 91.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 7.000 22.000 40.000 62.000 91.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 276.000 567.000 505.000 466.000 638.000
Andre fordringer 52.000 48.000 24.000 32.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 36.000 102.000 21.000
Sum omløpsmidler 329.000 615.000 564.000 600.000 693.000
Sum eiendeler 336.000 637.000 604.000 662.000 784.000
Sum opptjent egenkapital -352.000 -216.000 -83.000 -111.000 -430.000
Sum egenkapital -50.000 86.000 219.000 191.000 -129.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 101.000 155.000 49.000 0 273.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 26.000 116.000 6.000 21.000 65.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 142.000 167.000 169.000 260.000 209.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 116.000 112.000 162.000 190.000 365.000
Sum kortsiktig gjeld 385.000 551.000 385.000 471.000 912.000
Sum gjeld og egenkapital 335.000 637.000 604.000 662.000 784.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -56.000 64.000 179.000 129.000 -219.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.1 1.5 1.3 0.8
Likviditetsgrad 2 0.9 1.1 1.5 1.3 0.8
Soliditet -14.9 13.5 36.3 28.9 -16.5
Resultatgrad -8.9 2 15.1 10.1
Rentedekningsgrad -16.8 -11.5 3.7 1 6.0
Gjeldsgrad -7.7 6.4 1.8 2.5 -7.1
Total kapitalrentabilitet -38.5 -19.2 6.3 51.4 18.4
Signatur
02.03.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
02.03.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Torbjørn KirkhornStyreleder47
Ole HausbergStyremedlem56
Dag HorgenStyremedlem48
Veronika Helena MøgsterStyremedlem41
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Austevoll Rør AS41.00 
Ole Hausberg10.0056
Vertor As24.00 
Veronika Helena Møgster25.0041
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00