Sentrum Bilservice AS
Juridisk navn:  Sentrum Bilservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69181531
Sommerroveien 4 Sommerroveien 4 Fax:
1793 Tistedal 1793 Tistedal
Fylke: Kommune:
Østfold Halden
Org.nr: 995843803
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 02.08.2010
Foretakstype: AS
Revisor: Center Revisjon As
Regnskapsfører: All-Regnskapservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7,1%
Resultat  
  
10,88%
Egenkapital  
  
-70,23%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 8.477.000 7.915.000 6.913.000 6.320.000 6.190.000
Resultat: 1.203.000 1.085.000 766.000 436.000 352.000
Egenkapital: 323.000 1.085.000 1.038.000 941.000 600.000
Regnskap for Sentrum Bilservice AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 8.477.000 7.915.000 6.913.000 6.320.000 6.190.000
Driftskostnader -7.272.000 -6.826.000 -6.143.000 -5.878.000 -5.831.000
Driftsresultat 1.205.000 1.089.000 770.000 442.000 358.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -5.000 -6.000 -7.000
Finans -3.000 -4.000 -4.000 -6.000 -6.000
Resultat før skatt 1.203.000 1.085.000 766.000 436.000 352.000
Skattekostnad -265.000 -239.000 -169.000 -96.000 -94.000
Årsresultat 938.000 847.000 598.000 340.000 258.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 55.000 42.000 57.000 230.000 371.000
Sum omløpsmidler 3.109.000 2.089.000 1.711.000 1.268.000 1.165.000
Sum eiendeler 3.164.000 2.131.000 1.768.000 1.498.000 1.536.000
Sum opptjent egenkapital 14.000 776.000 -71.000 -668.000 -1.009.000
Sum egenkapital 323.000 1.085.000 1.038.000 941.000 600.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.841.000 1.047.000 730.000 557.000 936.000
Sum gjeld og egenkapital 3.164.000 2.132.000 1.768.000 1.498.000 1.536.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.477.000 7.915.000 6.913.000 6.320.000 6.190.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 8.477.000 7.915.000 6.913.000 6.320.000 6.190.000
Varekostnad -2.728.000 -2.438.000 -2.214.000 -1.876.000 -1.847.000
Lønninger -2.980.000 -2.922.000 -2.520.000 -2.611.000 -2.538.000
Avskrivning -4.000 -43.000 -45.000 -49.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.560.000 -1.466.000 -1.366.000 -1.346.000 -1.397.000
Driftskostnader -7.272.000 -6.826.000 -6.143.000 -5.878.000 -5.831.000
Driftsresultat 1.205.000 1.089.000 770.000 442.000 358.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -5.000 -6.000 -7.000
Finans -3.000 -4.000 -4.000 -6.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -1.700.000 0 0
Årsresultat 938.000 847.000 598.000 340.000 258.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 31.000 42.000 57.000 187.000 283.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 24.000 43.000 88.000
Sum varige driftsmidler 24.000 43.000 88.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 55.000 42.000 57.000 230.000 371.000
Varebeholdning 98.000 108.000 116.000 168.000 195.000
Kundefordringer 98.000 54.000 81.000 51.000 78.000
Andre fordringer 1.601.000 140.000 109.000 121.000 75.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.311.000 1.788.000 1.404.000 928.000 818.000
Sum omløpsmidler 3.109.000 2.089.000 1.711.000 1.268.000 1.165.000
Sum eiendeler 3.164.000 2.131.000 1.768.000 1.498.000 1.536.000
Sum opptjent egenkapital 14.000 776.000 -71.000 -668.000 -1.009.000
Sum egenkapital 323.000 1.085.000 1.038.000 941.000 600.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 301.000 198.000 143.000 60.000 171.000
Betalbar skatt 253.000 224.000 39.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 351.000 374.000 327.000 249.000 296.000
Utbytte -1.700.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 236.000 250.000 221.000 248.000 469.000
Sum kortsiktig gjeld 2.841.000 1.047.000 730.000 557.000 936.000
Sum gjeld og egenkapital 3.164.000 2.132.000 1.768.000 1.498.000 1.536.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 268.000 1.042.000 981.000 711.000 229.000
Likviditetsgrad 1 1.1 2.0 2.3 2 1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.9 2.2 2 1
Soliditet 10.2 50.9 58.7 62.8 39.1
Resultatgrad 14.2 13.8 11.1 7 5.8
Rentedekningsgrad 301.3 272.3 154.0 73.7 51.1
Gjeldsgrad 8.8 1.0 0.7 0.6 1.6
Total kapitalrentabilitet 38.1 51.1 43.6 29.5 23.4
Signatur
10.05.2023
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
10.05.2023
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Matias MidtlienStyreleder34
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
H Eiendom Og Invest As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00