Sentrum Bilservice AS
Juridisk navn:  Sentrum Bilservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69181531
Kristian Augusts gate 6 Kristian Augusts gate 6 Fax:
1776 Halden 1776 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 995843803
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 02.08.2010
Foretakstype: AS
Revisor: Center Revisjon As
Regnskapsfører: All-Regnskapservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
14,49%
Resultat  
  
41,64%
Egenkapital  
  
4,53%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.915.000 6.913.000 6.320.000 6.190.000 5.752.000
Resultat: 1.085.000 766.000 436.000 352.000 16.000
Egenkapital: 1.085.000 1.038.000 941.000 600.000 342.000
Regnskap for Sentrum Bilservice AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.915.000 6.913.000 6.320.000 6.190.000 5.752.000
Driftskostnader -6.826.000 -6.143.000 -5.878.000 -5.831.000 -5.729.000
Driftsresultat 1.089.000 770.000 442.000 358.000 23.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -4.000 -5.000 -6.000 -7.000 -8.000
Finans -4.000 -4.000 -6.000 -6.000 -7.000
Resultat før skatt 1.085.000 766.000 436.000 352.000 16.000
Skattekostnad -239.000 -169.000 -96.000 -94.000 377.000
Årsresultat 847.000 598.000 340.000 258.000 392.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 42.000 57.000 230.000 371.000 489.000
Sum omløpsmidler 2.089.000 1.711.000 1.268.000 1.165.000 889.000
Sum eiendeler 2.131.000 1.768.000 1.498.000 1.536.000 1.378.000
Sum opptjent egenkapital 776.000 -71.000 -668.000 -1.009.000 -1.267.000
Sum egenkapital 1.085.000 1.038.000 941.000 600.000 342.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.047.000 730.000 557.000 936.000 1.036.000
Sum gjeld og egenkapital 2.132.000 1.768.000 1.498.000 1.536.000 1.378.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.915.000 6.913.000 6.320.000 6.190.000 5.752.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 7.915.000 6.913.000 6.320.000 6.190.000 5.752.000
Varekostnad -2.438.000 -2.214.000 -1.876.000 -1.847.000 -1.903.000
Lønninger -2.922.000 -2.520.000 -2.611.000 -2.538.000 -2.405.000
Avskrivning -43.000 -45.000 -49.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.466.000 -1.366.000 -1.346.000 -1.397.000 -1.380.000
Driftskostnader -6.826.000 -6.143.000 -5.878.000 -5.831.000 -5.729.000
Driftsresultat 1.089.000 770.000 442.000 358.000 23.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -4.000 -5.000 -6.000 -7.000 -8.000
Finans -4.000 -4.000 -6.000 -6.000 -7.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 847.000 598.000 340.000 258.000 392.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 42.000 57.000 187.000 283.000 377.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 43.000 88.000 113.000
Sum varige driftsmidler 43.000 88.000 113.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 42.000 57.000 230.000 371.000 489.000
Varebeholdning 108.000 116.000 168.000 195.000 114.000
Kundefordringer 54.000 81.000 51.000 78.000 178.000
Andre fordringer 140.000 109.000 121.000 75.000 96.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.788.000 1.404.000 928.000 818.000 500.000
Sum omløpsmidler 2.089.000 1.711.000 1.268.000 1.165.000 889.000
Sum eiendeler 2.131.000 1.768.000 1.498.000 1.536.000 1.378.000
Sum opptjent egenkapital 776.000 -71.000 -668.000 -1.009.000 -1.267.000
Sum egenkapital 1.085.000 1.038.000 941.000 600.000 342.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 198.000 143.000 60.000 171.000 211.000
Betalbar skatt 224.000 39.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 374.000 327.000 249.000 296.000 249.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 250.000 221.000 248.000 469.000 575.000
Sum kortsiktig gjeld 1.047.000 730.000 557.000 936.000 1.036.000
Sum gjeld og egenkapital 2.132.000 1.768.000 1.498.000 1.536.000 1.378.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.042.000 981.000 711.000 229.000 -147.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.3 2 1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.9 2.2 2 1 0.7
Soliditet 50.9 58.7 62.8 39.1 24.8
Resultatgrad 13.8 11.1 7 5.8 0.4
Rentedekningsgrad 272.3 154.0 73.7 51.1 2.9
Gjeldsgrad 1.0 0.7 0.6 1.6 3
Total kapitalrentabilitet 51.1 43.6 29.5 23.4 1.7
Signatur
26.11.2021
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
26.11.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Nina Dybedahl RichardStyreleder51
Jan DybedahlStyremedlem70
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Jan Dybedahl100.0070
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00