Iceman As
Juridisk navn:  Iceman As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Alfabygget Alfabygget Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 996126250
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 15.10.2010
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2,47%
Resultat  
  
-13,47%
Egenkapital  
  
-37,96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 56.572.000 58.002.000 76.056.000 76.700.000 103.601.000
Resultat: -859.000 -757.000 -1.033.000 -304.000 -144.000
Egenkapital: -3.122.000 -2.263.000 -1.506.000 -473.000 -66.000
Regnskap for Iceman As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 56.572.000 58.002.000 76.056.000 76.700.000 103.601.000
Driftskostnader -115.607.000 -106.616.000 -150.201.000 -75.269.000 -85.340.000
Driftsresultat -59.034.000 -48.615.000 -74.145.000 1.431.000 18.261.000
Finansinntekter 82.588.000 74.428.000 100.885.000 30.607.000 14.703.000
Finanskostnader -24.412.000 -26.571.000 -27.773.000 -32.342.000 -33.107.000
Finans 58.176.000 47.857.000 73.112.000 -1.735.000 -18.404.000
Resultat før skatt -859.000 -757.000 -1.033.000 -304.000 -144.000
Skattekostnad 0 0 0 -103.000 39.000
Årsresultat -859.000 -757.000 -1.033.000 -407.000 -105.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 527.500.000 565.000.000 605.661.000 700.043.000 722.027.000
Sum omløpsmidler 35.492.000 37.501.000 44.750.000 51.927.000 53.688.000
Sum eiendeler 562.992.000 602.501.000 650.411.000 751.970.000 775.715.000
Sum opptjent egenkapital -3.222.000 -2.363.000 -1.606.000 -573.000 -166.000
Sum egenkapital -3.122.000 -2.263.000 -1.506.000 -473.000 -66.000
Sum langsiktig gjeld 549.761.000 583.846.000 640.906.000 738.487.000 760.628.000
Sum kortsiktig gjeld 16.354.000 20.918.000 11.011.000 13.957.000 15.153.000
Sum gjeld og egenkapital 562.993.000 602.501.000 650.411.000 751.971.000 775.715.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 56.572.000 58.002.000 76.056.000 76.700.000 103.601.000
Driftsinntekter 56.572.000 58.002.000 76.056.000 76.700.000 103.601.000
Varekostnad -28.983.000 -37.652.000 -28.779.000 -27.446.000 -34.014.000
Lønninger -25.680.000 -26.878.000 -26.156.000 -25.025.000 -27.625.000
Avskrivning -22.096.000 -22.207.000 -22.094.000 -22.077.000 -22.999.000
Nedskrivning -37.826.000 -18.956.000 -72.376.000 0 0
Andre driftskostnader -1.022.000 -923.000 -796.000 -721.000 -702.000
Driftskostnader -115.607.000 -106.616.000 -150.201.000 -75.269.000 -85.340.000
Driftsresultat -59.034.000 -48.615.000 -74.145.000 1.431.000 18.261.000
Finansinntekter 82.588.000 74.428.000 100.885.000 30.607.000 14.703.000
Finanskostnader -24.412.000 -26.571.000 -27.773.000 -32.342.000 -33.107.000
Finans 58.176.000 47.857.000 73.112.000 -1.735.000 -18.404.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -859.000 -757.000 -1.033.000 -407.000 -105.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 103.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 527.500.000 565.000.000 605.661.000 700.043.000 721.923.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 527.500.000 565.000.000 605.661.000 700.043.000 722.027.000
Varebeholdning 4.381.000 5.266.000 1.112.000 3.579.000 1.929.000
Kundefordringer 3.208.000 2.130.000 3.143.000 5.835.000 18.602.000
Andre fordringer 8.097.000 12.513.000 13.091.000 18.227.000 3.688.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 19.807.000 17.592.000 27.404.000 24.286.000 29.469.000
Sum omløpsmidler 35.492.000 37.501.000 44.750.000 51.927.000 53.688.000
Sum eiendeler 562.992.000 602.501.000 650.411.000 751.970.000 775.715.000
Sum opptjent egenkapital -3.222.000 -2.363.000 -1.606.000 -573.000 -166.000
Sum egenkapital -3.122.000 -2.263.000 -1.506.000 -473.000 -66.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 549.761.000 583.846.000 640.906.000 738.487.000 760.628.000
Leverandørgjeld 8.921.000 11.202.000 6.394.000 4.337.000 6.272.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.432.000 9.716.000 4.616.000 9.620.000 8.881.000
Sum kortsiktig gjeld 16.354.000 20.918.000 11.011.000 13.957.000 15.153.000
Sum gjeld og egenkapital 562.993.000 602.501.000 650.411.000 751.971.000 775.715.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.138.000 16.583.000 33.739.000 37.970.000 38.535.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.8 4 3.7 3.5
Likviditetsgrad 2 1.9 1.5 4 3.5 3.5
Soliditet -0.6 -0.4 -0.2 -0.1 0.0
Resultatgrad -104.4 -83.8 -97.5 1.9 17.6
Rentedekningsgrad -2.4 -1.8 -2.7 1.0 1.0
Gjeldsgrad -181.3 -267.2 -432.9 -1590.8 -11754.3
Total kapitalrentabilitet 4.2 4.3 4.1 4.3 4.2
Signatur
11.03.2016
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
11.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Mark Norman RasStyreleder48
Mons Svendal AaseStyremedlem53
Wees Theodorus Wilhwlmus Maria VanStyremedlem65
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Dof Iceman As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00