Stiftelsen Nor Fishing
Juridisk navn:  Stiftelsen Nor Fishing
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73568640
Postboks 1251, Torgård Havnegata 9 Fax: 73568641
7462 Trondheim 7010 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 968228897
Aksjekapital: 2.718.926 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 04.11.1992
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Crear Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
42,22%
Resultat  
  
302,91%
Egenkapital  
  
11,9%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 23.996.000 16.873.000 19.431.000 16.916.000 16.959.000
Resultat: 5.365.000 -2.644.000 3.287.000 3.125.000 3.233.000
Egenkapital: 41.885.000 37.432.000 40.132.000 37.800.000 35.585.000
Regnskap for Stiftelsen Nor Fishing
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 23.996.000 16.873.000 19.431.000 16.916.000 16.959.000
Driftskostnader -19.223.000 -19.970.000 -16.586.000 -14.253.000 -14.443.000
Driftsresultat 4.773.000 -3.097.000 2.846.000 2.664.000 2.517.000
Finansinntekter 594.000 421.000 443.000 469.000 723.000
Finanskostnader -2.000 32.000 -2.000 -8.000 -7.000
Finans 592.000 453.000 441.000 461.000 716.000
Resultat før skatt 5.365.000 -2.644.000 3.287.000 3.125.000 3.233.000
Skattekostnad -912.000 -56.000 -955.000 -910.000 -997.000
Årsresultat 4.453.000 -2.700.000 2.332.000 2.214.000 2.236.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 44.706.000 39.100.000 43.346.000 39.490.000 37.866.000
Sum eiendeler 44.721.000 39.100.000 43.346.000 39.490.000 37.866.000
Sum opptjent egenkapital 39.146.000 34.713.000 37.422.000 35.098.000 32.895.000
Sum egenkapital 41.885.000 37.432.000 40.132.000 37.800.000 35.585.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.837.000 1.668.000 3.215.000 1.691.000 2.281.000
Sum gjeld og egenkapital 44.722.000 39.100.000 43.347.000 39.491.000 37.867.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.996.000 16.873.000 19.431.000 16.916.000 16.959.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 23.996.000 16.873.000 19.431.000 16.916.000 16.959.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.406.000 -3.732.000 -461.000 -457.000 -434.000
Avskrivning -2.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.815.000 -16.238.000 -16.125.000 -13.796.000 -14.009.000
Driftskostnader -19.223.000 -19.970.000 -16.586.000 -14.253.000 -14.443.000
Driftsresultat 4.773.000 -3.097.000 2.846.000 2.664.000 2.517.000
Finansinntekter 594.000 421.000 443.000 469.000 723.000
Finanskostnader -2.000 32.000 -2.000 -8.000 -7.000
Finans 592.000 453.000 441.000 461.000 716.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.453.000 -2.700.000 2.332.000 2.214.000 2.236.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 15.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 131.000 199.000 141.000 52.000 6.000
Andre fordringer 441.000 586.000 231.000 193.000 133.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 44.134.000 38.315.000 42.974.000 39.246.000 37.727.000
Sum omløpsmidler 44.706.000 39.100.000 43.346.000 39.490.000 37.866.000
Sum eiendeler 44.721.000 39.100.000 43.346.000 39.490.000 37.866.000
Sum opptjent egenkapital 39.146.000 34.713.000 37.422.000 35.098.000 32.895.000
Sum egenkapital 41.885.000 37.432.000 40.132.000 37.800.000 35.585.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 908.000 1.453.000 584.000 133.000 262.000
Betalbar skatt 912.000 56.000 955.000 910.000 997.000
Skyldig offentlige avgifter 325.000 159.000 244.000 213.000 204.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 691.000 0 1.432.000 435.000 817.000
Sum kortsiktig gjeld 2.837.000 1.668.000 3.215.000 1.691.000 2.281.000
Sum gjeld og egenkapital 44.722.000 39.100.000 43.347.000 39.491.000 37.867.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 41.869.000 37.432.000 40.131.000 37.799.000 35.585.000
Likviditetsgrad 1 15.8 23.4 13.5 23.4 16.6
Likviditetsgrad 2 15.8 23.4 13.5 23.4 16.7
Soliditet 93.7 95.7 92.6 95.7 94.0
Resultatgrad 19.9 -18.4 14.6 15.7 14.8
Rentedekningsgrad 2386.5 96.8 1 3 462.9
Gjeldsgrad 0.1 0 0.1 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 1 -6.8 7.6 7.9 8.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Kjell Henning IngebrigtsenStyreleder63
Guri Lerøy RipleStyremedlem56
Trond DavidsenStyremedlem54
Vigdis HarsvikStyremedlem61
Morten WoldenStyremedlem60
Jan Birger JørgensenStyremedlem58
Rigmor AbelStyremedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00