Legene Eigedom As
Juridisk navn:  Legene Eigedom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70079094
Legene 8 Legene 8 Fax:
6103 Volda 6103 Volda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 996295133
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 22.11.2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Raftevold Håkon Sverre
Utvikling:
Omsetning  
  
10,8%
Resultat  
  
48,84%
Egenkapital  
  
16,13%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 195.000 176.000 184.000 194.000 235.000
Resultat: 64.000 43.000 -39.000 15.000 36.000
Egenkapital: 360.000 310.000 268.000 307.000 296.000
Regnskap for Legene Eigedom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 195.000 176.000 184.000 194.000 235.000
Driftskostnader -61.000 -66.000 -149.000 -100.000 -121.000
Driftsresultat 134.000 110.000 36.000 94.000 114.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -70.000 -67.000 -75.000 -79.000 -78.000
Finans -70.000 -67.000 -75.000 -79.000 -78.000
Resultat før skatt 64.000 43.000 -39.000 15.000 36.000
Skattekostnad -14.000 -1.000 0 -4.000 -10.000
Årsresultat 50.000 42.000 -39.000 11.000 27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.695.000 1.695.000 1.695.000 1.695.000 1.695.000
Sum omløpsmidler 59.000 59.000 78.000 212.000 267.000
Sum eiendeler 1.754.000 1.754.000 1.773.000 1.907.000 1.962.000
Sum opptjent egenkapital 260.000 210.000 168.000 207.000 196.000
Sum egenkapital 360.000 310.000 268.000 307.000 296.000
Sum langsiktig gjeld 1.377.000 1.441.000 1.503.000 1.528.000 1.562.000
Sum kortsiktig gjeld 17.000 3.000 2.000 72.000 104.000
Sum gjeld og egenkapital 1.754.000 1.754.000 1.773.000 1.907.000 1.962.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 195.000 176.000 184.000 194.000 235.000
Driftsinntekter 195.000 176.000 184.000 194.000 235.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -7.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -61.000 -66.000 -142.000 -100.000 -121.000
Driftskostnader -61.000 -66.000 -149.000 -100.000 -121.000
Driftsresultat 134.000 110.000 36.000 94.000 114.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -70.000 -67.000 -75.000 -79.000 -78.000
Finans -70.000 -67.000 -75.000 -79.000 -78.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 50.000 42.000 -39.000 11.000 27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.695.000 1.695.000 1.695.000 1.695.000 1.695.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.695.000 1.695.000 1.695.000 1.695.000 1.695.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.695.000 1.695.000 1.695.000 1.695.000 1.695.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 4.000 0 0
Andre fordringer 8.000 9.000 8.000 134.000 190.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 52.000 50.000 66.000 79.000 77.000
Sum omløpsmidler 59.000 59.000 78.000 212.000 267.000
Sum eiendeler 1.754.000 1.754.000 1.773.000 1.907.000 1.962.000
Sum opptjent egenkapital 260.000 210.000 168.000 207.000 196.000
Sum egenkapital 360.000 310.000 268.000 307.000 296.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.377.000 1.441.000 1.503.000 1.528.000 1.562.000
Leverandørgjeld 1.000 0 0 0 36.000
Betalbar skatt 14.000 1.000 0 4.000 10.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 2.000 2.000 69.000 59.000
Sum kortsiktig gjeld 17.000 3.000 2.000 72.000 104.000
Sum gjeld og egenkapital 1.754.000 1.754.000 1.773.000 1.907.000 1.962.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 42.000 56.000 76.000 140.000 163.000
Likviditetsgrad 1 3.5 19.7 3 2.9 2.6
Likviditetsgrad 2 3.5 19.7 3 2.9 2.6
Soliditet 20.5 17.7 15.1 16.1 15.1
Resultatgrad 68.7 62.5 19.6 48.5 48.5
Rentedekningsgrad 1.9 1.6 0.5 1.2 1.5
Gjeldsgrad 3.9 4.7 5.6 5.2 5.6
Total kapitalrentabilitet 7.6 6.3 2 4.9 5.8
Signatur
15.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Frank ØenStyreleder47
Leif Tore TelsethStyremedlem56
Lars-Erik TelsethStyremedlem22
Nicklas Lødøen ØenStyremedlem22
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Lars-Erik Telseth50.0022
Nicklas Lødøen Øen50.0022
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00