Seanergy As
Juridisk navn:  Seanergy As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Svein Rune Gjerde C/O Svein Rune Gjerde Fax:
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 996311775
Aksjekapital: 400.000 NOK
Etableringsdato: 24.09.2010
Foretakstype: AS
Revisor: Contabile As
Regnskapsfører: Driv Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-19,58%
Egenkapital  
  
24,27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 39.240.000 48.794.000 8.646.000 1.439.000 8.665.000
Egenkapital: 111.702.000 89.884.000 40.497.000 35.792.000 38.246.000
Regnskap for Seanergy As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -239.000 -148.000 -105.000 -53.000 -47.000
Driftsresultat -239.000 -148.000 -105.000 -53.000 -47.000
Finansinntekter 39.480.000 48.943.000 8.807.000 1.492.000 8.712.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -56.000 0 -1.000
Finans 39.479.000 48.942.000 8.751.000 1.492.000 8.711.000
Resultat før skatt 39.240.000 48.794.000 8.646.000 1.439.000 8.665.000
Skattekostnad -422.000 -335.000 -141.000 -93.000 -174.000
Årsresultat 38.818.000 48.459.000 8.505.000 1.347.000 8.491.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.714.000 9.897.000 8.866.000 8.866.000 8.616.000
Sum omløpsmidler 109.443.000 84.149.000 35.585.000 30.887.000 33.649.000
Sum eiendeler 122.157.000 94.046.000 44.451.000 39.753.000 42.265.000
Sum opptjent egenkapital 111.302.000 89.484.000 40.109.000 35.405.000 37.858.000
Sum egenkapital 111.702.000 89.884.000 40.497.000 35.792.000 38.246.000
Sum langsiktig gjeld 82.000 26.000 24.000 13.000 67.000
Sum kortsiktig gjeld 10.373.000 4.137.000 3.930.000 3.948.000 3.953.000
Sum gjeld og egenkapital 122.157.000 94.047.000 44.451.000 39.754.000 42.266.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -1.000 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -239.000 -147.000 -105.000 -53.000 -47.000
Driftskostnader -239.000 -148.000 -105.000 -53.000 -47.000
Driftsresultat -239.000 -148.000 -105.000 -53.000 -47.000
Finansinntekter 39.480.000 48.943.000 8.807.000 1.492.000 8.712.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -56.000 0 -1.000
Finans 39.479.000 48.942.000 8.751.000 1.492.000 8.711.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -10.000.000 0 -3.800.000 -3.800.000 -3.800.000
Årsresultat 38.818.000 48.459.000 8.505.000 1.347.000 8.491.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 12.714.000 9.897.000 8.866.000 8.866.000 8.616.000
Sum anleggsmidler 12.714.000 9.897.000 8.866.000 8.866.000 8.616.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 5.500.000 44.000.000 0 0 8.250.000
Sum investeringer 23.495.000 15.469.000 12.916.000 12.172.000 10.065.000
Kasse, bank 80.447.000 24.680.000 22.669.000 18.715.000 15.334.000
Sum omløpsmidler 109.443.000 84.149.000 35.585.000 30.887.000 33.649.000
Sum eiendeler 122.157.000 94.046.000 44.451.000 39.753.000 42.265.000
Sum opptjent egenkapital 111.302.000 89.484.000 40.109.000 35.405.000 37.858.000
Sum egenkapital 111.702.000 89.884.000 40.497.000 35.792.000 38.246.000
Sum avsetninger til forpliktelser 82.000 26.000 24.000 13.000 67.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 82.000 26.000 24.000 13.000 67.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 366.000 334.000 129.000 147.000 152.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -10.000.000 0 -3.800.000 -3.800.000 -3.800.000
Annen kortsiktig gjeld 7.000 3.802.000 1.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 10.373.000 4.137.000 3.930.000 3.948.000 3.953.000
Sum gjeld og egenkapital 122.157.000 94.047.000 44.451.000 39.754.000 42.266.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 99.070.000 80.012.000 31.655.000 26.939.000 29.696.000
Likviditetsgrad 1 10.6 20.3 9.1 7.8 8.5
Likviditetsgrad 2 10.6 20.3 9.1 7.9 8.6
Soliditet 91.4 95.6 91.1 90.0 90.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.9 8665.0
Gjeldsgrad 0.1 0 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 32.1 51.9 19.6 3.6 20.5
Signatur
25.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
25.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Svein Rune GjerdeStyreleder64
Justina Pinda GjerdeStyremedlem27
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Oscar Gjerde25.00 
Justina Pinda Gjerde25.0027
Svein Rune Gjerde50.0064
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00