Max Bolig As
Juridisk navn:  Max Bolig As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99370913
Venstøphøgda 51 Venstøphøgda 51 Fax:
3721 Skien 3721 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 996419746
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 01.01.2011
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Regnskapsførerne I Grenland As
Utvikling:
Omsetning  
  
1289,38%
Resultat  
  
124,23%
Egenkapital  
  
108,86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.172.000 1.092.000 38.254.000 452.000 613.000
Resultat: 910.000 -3.756.000 -308.000 131.000 259.000
Egenkapital: 74.000 -835.000 1.797.000 2.027.000 1.923.000
Regnskap for Max Bolig As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.172.000 1.092.000 38.254.000 452.000 613.000
Driftskostnader -12.868.000 -4.172.000 -38.319.000 -289.000 -301.000
Driftsresultat 2.305.000 -3.080.000 -65.000 163.000 313.000
Finansinntekter 3.000 3.000 2.000 6.000 8.000
Finanskostnader -1.398.000 -679.000 -245.000 -38.000 -63.000
Finans -1.395.000 -676.000 -243.000 -32.000 -55.000
Resultat før skatt 910.000 -3.756.000 -308.000 131.000 259.000
Skattekostnad 0 24.000 78.000 -27.000 -70.000
Årsresultat 910.000 -3.732.000 -230.000 104.000 189.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 3.125.000 16.000 44.000 74.000
Sum omløpsmidler 1.377.000 12.996.000 20.600.000 53.065.000 44.377.000
Sum eiendeler 1.377.000 16.121.000 20.616.000 53.109.000 44.451.000
Sum opptjent egenkapital -1.126.000 -2.035.000 1.697.000 1.927.000 1.823.000
Sum egenkapital 74.000 -835.000 1.797.000 2.027.000 1.923.000
Sum langsiktig gjeld 0 6.954.000 14.628.000 29.156.000 12.538.000
Sum kortsiktig gjeld 1.303.000 10.002.000 4.190.000 21.927.000 29.991.000
Sum gjeld og egenkapital 1.377.000 16.121.000 20.615.000 53.110.000 44.452.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.145.000 405.000 37.520.000 0 0
Andre inntekter 27.000 687.000 734.000 452.000 613.000
Driftsinntekter 15.172.000 1.092.000 38.254.000 452.000 613.000
Varekostnad -13.226.000 -1.869.000 -37.636.000 -3.000 19.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 -16.000 -28.000 -30.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 358.000 -2.112.000 -655.000 -256.000 -295.000
Driftskostnader -12.868.000 -4.172.000 -38.319.000 -289.000 -301.000
Driftsresultat 2.305.000 -3.080.000 -65.000 163.000 313.000
Finansinntekter 3.000 3.000 2.000 6.000 8.000
Finanskostnader -1.398.000 -679.000 -245.000 -38.000 -63.000
Finans -1.395.000 -676.000 -243.000 -32.000 -55.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 910.000 -3.732.000 -230.000 104.000 189.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 3.125.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 16.000 44.000 74.000
Sum varige driftsmidler 0 3.125.000 16.000 44.000 74.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 3.125.000 16.000 44.000 74.000
Varebeholdning 0 12.212.000 17.500.000 52.005.000 43.713.000
Kundefordringer 0 0 23.000 0 0
Andre fordringer 68.000 160.000 1.079.000 535.000 282.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.309.000 624.000 1.998.000 526.000 382.000
Sum omløpsmidler 1.377.000 12.996.000 20.600.000 53.065.000 44.377.000
Sum eiendeler 1.377.000 16.121.000 20.616.000 53.109.000 44.451.000
Sum opptjent egenkapital -1.126.000 -2.035.000 1.697.000 1.927.000 1.823.000
Sum egenkapital 74.000 -835.000 1.797.000 2.027.000 1.923.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 24.000 102.000 74.000
Gjeld til kredittinstitutt 2.000 2.562.000 2.562.000 0 25.000
Sum langsiktig gjeld 0 6.954.000 14.628.000 29.156.000 12.538.000
Leverandørgjeld 641.000 1.257.000 970.000 971.000 529.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 661.000 6.184.000 659.000 20.956.000 29.436.000
Sum kortsiktig gjeld 1.303.000 10.002.000 4.190.000 21.927.000 29.991.000
Sum gjeld og egenkapital 1.377.000 16.121.000 20.615.000 53.110.000 44.452.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 74.000 2.994.000 16.410.000 31.138.000 14.386.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 4.9 2.4 1.5
Likviditetsgrad 2 1.1 0.1 0.7 0.1 0.1
Soliditet 5.4 -5.2 8.7 3.8 4.3
Resultatgrad 15.2 -282.1 -0.2 36.1 51.1
Rentedekningsgrad 1.6 -4.5 -0.3 4.4 5.1
Gjeldsgrad 17.6 -20.3 10.5 25.2 22.1
Total kapitalrentabilitet 167.6 -19.1 -0.3 0.3 0.7
Signatur
30.11.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
MORGAN RUGTVEDT
Prokurister
30.11.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
MORGAN RUGTVEDT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
 
Styre
NavnTittelAlder
Kim ThorsenStyreleder39
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Thorsen Bygg Og Eiendom AS50.00 
Morgan Rugtvedt50.0047
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00