Fetsund Brygge Boligsameie
Juridisk navn:  Fetsund Brygge Boligsameie
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63890200
Postboks 323 Bjørnsons Gate 35 Fax:
2001 Lillestrøm 2003 Lillestrøm
Fylke: Kommune: www.bori.no
Viken Lillestrøm
Org.nr: 996542149
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 03.02.2011
Foretakstype: ESEK
Revisor: Slm Revisjon As
Regnskapsfører: Bori Bbl
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
32,76%
Egenkapital  
  
19,4%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.233.000 1.233.000 1.233.000 1.598.000 1.240.000
Resultat: 154.000 116.000 48.000 299.000 177.000
Egenkapital: 948.000 794.000 678.000 630.000 331.000
Regnskap for Fetsund Brygge Boligsameie
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.233.000 1.233.000 1.233.000 1.598.000 1.240.000
Driftskostnader -1.080.000 -1.118.000 -1.186.000 -1.300.000 -1.064.000
Driftsresultat 153.000 115.000 47.000 297.000 176.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000
Resultat før skatt 154.000 116.000 48.000 299.000 177.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 154.000 116.000 48.000 299.000 177.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.007.000 802.000 693.000 685.000 355.000
Sum eiendeler 1.007.000 802.000 693.000 685.000 355.000
Sum opptjent egenkapital 948.000 794.000 678.000 630.000 331.000
Sum egenkapital 948.000 794.000 678.000 630.000 331.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 59.000 8.000 16.000 55.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 1.007.000 802.000 694.000 685.000 355.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.233.000 1.233.000 1.233.000 1.598.000 1.240.000
Driftsinntekter 1.233.000 1.233.000 1.233.000 1.598.000 1.240.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -51.000 -51.000 -49.000 -49.000 -48.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.029.000 -1.067.000 -1.137.000 -1.251.000 -1.016.000
Driftskostnader -1.080.000 -1.118.000 -1.186.000 -1.300.000 -1.064.000
Driftsresultat 153.000 115.000 47.000 297.000 176.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 154.000 116.000 48.000 299.000 177.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 -2.000 2.000 12.000
Andre fordringer 168.000 34.000 34.000 22.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 839.000 767.000 661.000 661.000 308.000
Sum omløpsmidler 1.007.000 802.000 693.000 685.000 355.000
Sum eiendeler 1.007.000 802.000 693.000 685.000 355.000
Sum opptjent egenkapital 948.000 794.000 678.000 630.000 331.000
Sum egenkapital 948.000 794.000 678.000 630.000 331.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 59.000 0 0 43.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 8.000 16.000 12.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 59.000 8.000 16.000 55.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 1.007.000 802.000 694.000 685.000 355.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 948.000 794.000 677.000 630.000 331.000
Likviditetsgrad 1 17.1 100.3 43.3 12.5 14.8
Likviditetsgrad 2 17.1 100.3 43.3 12.5 14.8
Soliditet 94.1 9 97.7 9 93.2
Resultatgrad 12.4 9.3 3.8 18.6 14.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 15.3 14.5 6.9 43.6 49.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ingunn SolaasStyreleder60
Emir HafizovicStyremedlem33
Marianne BråthenStyremedlem25
Frode JohansenStyremedlem51
Eilif Gert GranengStyremedlem68
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00