Tomte Invest As
Juridisk navn:  Tomte Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95284023
Ruskeneshaugen 7 Ruskeneshaugen 7 Fax:
5251 Søreidgrend 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 996997049
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12.04.2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Odd Monsen As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
44,16%
Egenkapital  
  
69,16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 222.000 154.000 580.000 -627.000 74.000
Egenkapital: 543.000 321.000 167.000 -413.000 214.000
Regnskap for Tomte Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000
Driftsresultat 0 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finansinntekter 240.000 130.000 0 40.000 100.000
Finanskostnader -17.000 26.000 583.000 -664.000 -22.000
Finans 223.000 156.000 583.000 -624.000 78.000
Resultat før skatt 222.000 154.000 580.000 -627.000 74.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 222.000 154.000 580.000 -627.000 74.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.297.000 1.297.000 1.254.000 652.000 1.297.000
Sum omløpsmidler 27.000 110.000 19.000 22.000 8.000
Sum eiendeler 1.324.000 1.407.000 1.273.000 674.000 1.305.000
Sum opptjent egenkapital 443.000 221.000 67.000 -513.000 114.000
Sum egenkapital 543.000 321.000 167.000 -413.000 214.000
Sum langsiktig gjeld 691.000 690.000 711.000 673.000 673.000
Sum kortsiktig gjeld 90.000 395.000 395.000 415.000 417.000
Sum gjeld og egenkapital 1.324.000 1.406.000 1.273.000 675.000 1.304.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000
Driftskostnader 0 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000
Driftsresultat 0 -1.000 -3.000 -3.000 -3.000
Finansinntekter 240.000 130.000 0 40.000 100.000
Finanskostnader -17.000 26.000 583.000 -664.000 -22.000
Finans 223.000 156.000 583.000 -624.000 78.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 222.000 154.000 580.000 -627.000 74.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.297.000 1.297.000 1.254.000 652.000 1.297.000
Sum anleggsmidler 1.297.000 1.297.000 1.254.000 652.000 1.297.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 27.000 110.000 19.000 22.000 8.000
Sum omløpsmidler 27.000 110.000 19.000 22.000 8.000
Sum eiendeler 1.324.000 1.407.000 1.273.000 674.000 1.305.000
Sum opptjent egenkapital 443.000 221.000 67.000 -513.000 114.000
Sum egenkapital 543.000 321.000 167.000 -413.000 214.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 691.000 690.000 711.000 673.000 673.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 90.000 395.000 395.000 415.000 417.000
Sum kortsiktig gjeld 90.000 395.000 395.000 415.000 417.000
Sum gjeld og egenkapital 1.324.000 1.406.000 1.273.000 675.000 1.304.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -63.000 -285.000 -376.000 -393.000 -409.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0 0.1 0.0
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0 0.1 0.1
Soliditet 4 22.8 13.1 -61.2 16.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0 0 0 0.1 4.4
Gjeldsgrad 1.4 3.4 6.6 -2.6 5.1
Total kapitalrentabilitet 18.1 9.2 -0.2 5.5 7.4
Signatur
24.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.11.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Torodd Tomte KnutsenStyreleder63
Berit JensenStyremedlem67
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Torodd Tomte Knutsen100.0063
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00