Øst Vest Invest As
Juridisk navn:  Øst Vest Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55121945
Hammarslandgrenda 34 Hammarslandgrenda 34 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 997051599
Aksjekapital: 111.250 NOK
Etableringsdato: 15.06.2011
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4,1%
Resultat  
  
10,67%
Egenkapital  
  
0,33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 254.000 244.000 177.000 269.000 198.000
Resultat: 166.000 150.000 118.000 185.000 597.000
Egenkapital: 1.207.000 1.203.000 1.088.000 997.000 937.000
Regnskap for Øst Vest Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 254.000 244.000 177.000 269.000 198.000
Driftskostnader -129.000 -85.000 -61.000 -47.000 -75.000
Driftsresultat 125.000 159.000 115.000 222.000 123.000
Finansinntekter 47.000 0 46.000 -33.000 481.000
Finanskostnader -6.000 -9.000 -42.000 -4.000 -8.000
Finans 41.000 -9.000 4.000 -37.000 473.000
Resultat før skatt 166.000 150.000 118.000 185.000 597.000
Skattekostnad -27.000 -35.000 -27.000 -55.000 -32.000
Årsresultat 138.000 115.000 91.000 130.000 565.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.271.000 1.271.000 1.071.000 1.071.000 471.000
Sum omløpsmidler 205.000 159.000 103.000 164.000 691.000
Sum eiendeler 1.476.000 1.430.000 1.174.000 1.235.000 1.162.000
Sum opptjent egenkapital 984.000 981.000 866.000 775.000 715.000
Sum egenkapital 1.207.000 1.203.000 1.088.000 997.000 937.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 270.000 228.000 86.000 238.000 225.000
Sum gjeld og egenkapital 1.477.000 1.432.000 1.175.000 1.236.000 1.163.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 254.000 244.000 177.000 269.000 198.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 254.000 244.000 177.000 269.000 198.000
Varekostnad 0 -3.000 0 0 0
Lønninger -35.000 0 0 0 -43.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -94.000 -82.000 -61.000 -47.000 -32.000
Driftskostnader -129.000 -85.000 -61.000 -47.000 -75.000
Driftsresultat 125.000 159.000 115.000 222.000 123.000
Finansinntekter 47.000 0 46.000 -33.000 481.000
Finanskostnader -6.000 -9.000 -42.000 -4.000 -8.000
Finans 41.000 -9.000 4.000 -37.000 473.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -135.000 0 0 -70.000 0
Årsresultat 138.000 115.000 91.000 130.000 565.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.271.000 1.271.000 1.071.000 1.071.000 471.000
Sum anleggsmidler 1.271.000 1.271.000 1.071.000 1.071.000 471.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 80.000 0 0 7.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 169.000 17.000 84.000 101.000 471.000
Kasse, bank 36.000 62.000 20.000 62.000 214.000
Sum omløpsmidler 205.000 159.000 103.000 164.000 691.000
Sum eiendeler 1.476.000 1.430.000 1.174.000 1.235.000 1.162.000
Sum opptjent egenkapital 984.000 981.000 866.000 775.000 715.000
Sum egenkapital 1.207.000 1.203.000 1.088.000 997.000 937.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 60.000 120.000 0 0 46.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 1.000 1.000 0
Betalbar skatt 27.000 35.000 27.000 54.000 32.000
Skyldig offentlige avgifter 48.000 45.000 34.000 64.000 47.000
Utbytte -135.000 0 0 -70.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 27.000 25.000 49.000 100.000
Sum kortsiktig gjeld 270.000 228.000 86.000 238.000 225.000
Sum gjeld og egenkapital 1.477.000 1.432.000 1.175.000 1.236.000 1.163.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -65.000 -69.000 17.000 -74.000 466.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.7 1.2 0.7 3.1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.7 1.2 0.7 3.1
Soliditet 81.7 84.1 92.7 80.7 80.6
Resultatgrad 49.2 65.2 6 82.5 62.1
Rentedekningsgrad 20.8 17.7 2.7 55.5 75.5
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 11.6 11.1 13.7 15.3 52.0
Signatur
18.04.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Gunnar Aas OpkvitneStyreleder60
Marta Seim OpkvitneStyremedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Gunnar Aas Opkvitne100.0060
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00