Øst Vest Invest As
Juridisk navn:  Øst Vest Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55121945
Hammarslandgrenda 34 Hammarslandgrenda 34 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 997051599
Aksjekapital: 111.250 NOK
Etableringsdato: 15.06.2011
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
37,85%
Resultat  
  
27,12%
Egenkapital  
  
10,57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 244.000 177.000 269.000 198.000 204.000
Resultat: 150.000 118.000 185.000 597.000 131.000
Egenkapital: 1.203.000 1.088.000 997.000 937.000 373.000
Regnskap for Øst Vest Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 244.000 177.000 269.000 198.000 204.000
Driftskostnader -85.000 -61.000 -47.000 -75.000 -63.000
Driftsresultat 159.000 115.000 222.000 123.000 142.000
Finansinntekter 0 46.000 -33.000 481.000 0
Finanskostnader -9.000 -42.000 -4.000 -8.000 -12.000
Finans -9.000 4.000 -37.000 473.000 -12.000
Resultat før skatt 150.000 118.000 185.000 597.000 131.000
Skattekostnad -35.000 -27.000 -55.000 -32.000 -34.000
Årsresultat 115.000 91.000 130.000 565.000 97.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.271.000 1.071.000 1.071.000 471.000 429.000
Sum omløpsmidler 159.000 103.000 164.000 691.000 104.000
Sum eiendeler 1.430.000 1.174.000 1.235.000 1.162.000 533.000
Sum opptjent egenkapital 981.000 866.000 775.000 715.000 150.000
Sum egenkapital 1.203.000 1.088.000 997.000 937.000 373.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 228.000 86.000 238.000 225.000 160.000
Sum gjeld og egenkapital 1.432.000 1.175.000 1.236.000 1.163.000 533.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 244.000 177.000 269.000 198.000 204.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 244.000 177.000 269.000 198.000 204.000
Varekostnad -3.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -43.000 -47.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -82.000 -61.000 -47.000 -32.000 -16.000
Driftskostnader -85.000 -61.000 -47.000 -75.000 -63.000
Driftsresultat 159.000 115.000 222.000 123.000 142.000
Finansinntekter 0 46.000 -33.000 481.000 0
Finanskostnader -9.000 -42.000 -4.000 -8.000 -12.000
Finans -9.000 4.000 -37.000 473.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -70.000 0 0
Årsresultat 115.000 91.000 130.000 565.000 97.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.271.000 1.071.000 1.071.000 471.000 429.000
Sum anleggsmidler 1.271.000 1.071.000 1.071.000 471.000 429.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 80.000 0 0 7.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 17.000 84.000 101.000 471.000 58.000
Kasse, bank 62.000 20.000 62.000 214.000 46.000
Sum omløpsmidler 159.000 103.000 164.000 691.000 104.000
Sum eiendeler 1.430.000 1.174.000 1.235.000 1.162.000 533.000
Sum opptjent egenkapital 981.000 866.000 775.000 715.000 150.000
Sum egenkapital 1.203.000 1.088.000 997.000 937.000 373.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 120.000 0 0 46.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 1.000 0 0
Betalbar skatt 35.000 27.000 54.000 32.000 36.000
Skyldig offentlige avgifter 45.000 34.000 64.000 47.000 50.000
Utbytte 0 0 -70.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 25.000 49.000 100.000 75.000
Sum kortsiktig gjeld 228.000 86.000 238.000 225.000 160.000
Sum gjeld og egenkapital 1.432.000 1.175.000 1.236.000 1.163.000 533.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -69.000 17.000 -74.000 466.000 -56.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.2 0.7 3.1 0.7
Likviditetsgrad 2 0.7 1.2 0.7 3.1 0.7
Soliditet 84.1 92.7 80.7 80.6 70.0
Resultatgrad 65.2 6 82.5 62.1 69.6
Rentedekningsgrad 17.7 2.7 55.5 75.5 11.8
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.2 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 11.1 13.7 15.3 52.0 26.6
Signatur
18.04.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Gunnar Aas OpkvitneStyreleder59
Marta Seim OpkvitneStyremedlem58
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Gunnar Aas Opkvitne100.0059
Gunnar Aas Opkvitne100.0059
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00