Hordaland Byggutvikling As
Juridisk navn:  Hordaland Byggutvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93498665
Stølen 26A Stølen 26A Fax:
5911 Alversund 5911 Alversund
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 997174615
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 10.05.2011
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Hagel As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
591,24%
Egenkapital  
  
453,8%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 88.729.000 0 0 0 0
Resultat: 953.000 -194.000 -239.000 -243.000 -180.000
Egenkapital: 875.000 158.000 116.000 355.000 598.000
Regnskap for Hordaland Byggutvikling As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 88.729.000 0 0
Driftskostnader -86.405.000 -194.000 -20.000 -33.000 -24.000
Driftsresultat 2.324.000 -194.000 -20.000 -33.000 -24.000
Finansinntekter 0 1.000
Finanskostnader -1.371.000 -218.000 -210.000 -157.000
Finans -1.371.000 -218.000 -210.000 -156.000
Resultat før skatt 953.000 -194.000 -239.000 -243.000 -180.000
Skattekostnad -236.000 236.000 0 0
Årsresultat 717.000 42.000 -239.000 -243.000 -180.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 236.000 0 0
Sum omløpsmidler 1.651.000 62.497.000 18.427.000 8.873.000 8.576.000
Sum eiendeler 1.651.000 62.733.000 18.427.000 8.873.000 8.576.000
Sum opptjent egenkapital -125.000 -842.000 -884.000 -645.000 -402.000
Sum egenkapital 875.000 158.000 116.000 355.000 598.000
Sum langsiktig gjeld 770.000 61.122.000 18.287.000 8.461.000 7.936.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 1.453.000 24.000 57.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 1.652.000 62.733.000 18.427.000 8.873.000 8.576.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 88.729.000 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 88.729.000 0 0
Varekostnad 0 -1.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -266.000 -194.000 -20.000 -33.000 -23.000
Driftskostnader -86.405.000 -194.000 -20.000 -33.000 -24.000
Driftsresultat 2.324.000 -194.000 -20.000 -33.000 -24.000
Finansinntekter 0 1.000
Finanskostnader -1.371.000 -218.000 -210.000 -157.000
Finans -1.371.000 -218.000 -210.000 -156.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 717.000 42.000 -239.000 -243.000 -180.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 236.000 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 236.000 0 0
Varebeholdning 60.615.000 16.587.000 8.701.000 7.414.000
Kundefordringer 101.000 0 0
Andre fordringer 834.000 834.000 264.000 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 717.000 1.048.000 1.576.000 172.000 1.161.000
Sum omløpsmidler 1.651.000 62.497.000 18.427.000 8.873.000 8.576.000
Sum eiendeler 1.651.000 62.733.000 18.427.000 8.873.000 8.576.000
Sum opptjent egenkapital -125.000 -842.000 -884.000 -645.000 -402.000
Sum egenkapital 875.000 158.000 116.000 355.000 598.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 770.000 61.122.000 18.287.000 8.461.000 7.936.000
Leverandørgjeld 7.000 1.453.000 9.000 38.000 25.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 19.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 7.000 1.453.000 24.000 57.000 42.000
Sum gjeld og egenkapital 1.652.000 62.733.000 18.427.000 8.873.000 8.576.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.644.000 61.044.000 18.403.000 8.816.000 8.534.000
Likviditetsgrad 1 235.9 43.0 767.8 1 204.
Likviditetsgrad 2 235.9 1.3 76.7 3 27.7
Soliditet 53.0 0.3 0.6 4 7
Resultatgrad 2.6
Rentedekningsgrad 1.7 -0.1 -0.2 -0.2
Gjeldsgrad 0.9 396.0 157.9 2 13.3
Total kapitalrentabilitet 140.7 -0.3 -0.1 -0.4 -0.3
Signatur
19.09.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
23.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Arvid RikstadStyreleder55
Trond BertelsenStyremedlem44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bolig & Eiendom As50.00 
Stendal Eiendom As25.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00