Fetsund Treningsenter As
Juridisk navn:  Fetsund Treningsenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63880110
Gamle Fetvei 7 Gamle Fetvei 7 Fax:
1900 Fetsund 1900 Fetsund
Fylke: Kommune: www.spenst.no/fetsund
Viken Lillestrøm
Org.nr: 997283651
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 11.07.2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
7,13%
Resultat  
  
-22,07%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.217.000 4.870.000 4.298.000 4.044.000 3.923.000
Resultat: 692.000 888.000 719.000 547.000 199.000
Egenkapital: 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Regnskap for Fetsund Treningsenter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.217.000 4.870.000 4.298.000 4.044.000 3.923.000
Driftskostnader -4.525.000 -3.981.000 -3.557.000 -3.497.000 -3.725.000
Driftsresultat 692.000 890.000 741.000 547.000 199.000
Finansinntekter 0 0 -20.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -3.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans 0 -3.000 -22.000 -1.000 0
Resultat før skatt 692.000 888.000 719.000 547.000 199.000
Skattekostnad -157.000 -207.000 -177.000 -137.000 -54.000
Årsresultat 535.000 681.000 542.000 410.000 145.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 646.000 638.000 616.000 252.000 293.000
Sum omløpsmidler 1.172.000 1.036.000 1.240.000 1.121.000 842.000
Sum eiendeler 1.818.000 1.674.000 1.856.000 1.373.000 1.135.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Sum langsiktig gjeld 6.000 10.000 12.000 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 1.311.000 1.164.000 1.344.000 873.000 633.000
Sum gjeld og egenkapital 1.817.000 1.674.000 1.856.000 1.373.000 1.135.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.217.000 4.870.000 4.298.000 4.044.000 3.923.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.217.000 4.870.000 4.298.000 4.044.000 3.923.000
Varekostnad -458.000 -487.000 -521.000 -391.000 -399.000
Lønninger -2.090.000 -1.655.000 -1.536.000 -1.573.000 -1.643.000
Avskrivning -177.000 -156.000 -77.000 -80.000 -87.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.800.000 -1.683.000 -1.423.000 -1.453.000 -1.596.000
Driftskostnader -4.525.000 -3.981.000 -3.557.000 -3.497.000 -3.725.000
Driftsresultat 692.000 890.000 741.000 547.000 199.000
Finansinntekter 0 0 -20.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -3.000 -2.000 -2.000 -1.000
Finans 0 -3.000 -22.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -535.000 -681.000 -542.000 -410.000 -145.000
Årsresultat 535.000 681.000 542.000 410.000 145.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 2.000 0
Fast eiendom 0 8.000 19.000 30.000 0
Maskiner anlegg 228.000 283.000 337.000 0 0
Driftsløsøre 418.000 348.000 259.000 190.000 263.000
Sum varige driftsmidler 646.000 638.000 615.000 219.000 263.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 1.000 30.000 30.000
Sum anleggsmidler 646.000 638.000 616.000 252.000 293.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 141.000 63.000 67.000 25.000 43.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.031.000 973.000 1.174.000 1.096.000 799.000
Sum omløpsmidler 1.172.000 1.036.000 1.240.000 1.121.000 842.000
Sum eiendeler 1.818.000 1.674.000 1.856.000 1.373.000 1.135.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 10.000 12.000 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.000 10.000 12.000 0 2.000
Leverandørgjeld 254.000 6.000 293.000 28.000 79.000
Betalbar skatt 161.000 208.000 163.000 141.000 55.000
Skyldig offentlige avgifter 137.000 95.000 103.000 97.000 88.000
Utbytte -535.000 -681.000 -542.000 -410.000 -145.000
Annen kortsiktig gjeld 224.000 173.000 244.000 196.000 265.000
Sum kortsiktig gjeld 1.311.000 1.164.000 1.344.000 873.000 633.000
Sum gjeld og egenkapital 1.817.000 1.674.000 1.856.000 1.373.000 1.135.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -139.000 -128.000 -104.000 248.000 209.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.9 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.9 1.3 1.4
Soliditet 27.5 29.9 26.9 36.4 44.1
Resultatgrad 13.3 18.3 17.2 13.5 5.1
Rentedekningsgrad 296.7 370.5 273.5 200.0
Gjeldsgrad 2.6 2.3 2.7 1.7 1.3
Total kapitalrentabilitet 38.1 53.2 38.8 39.9 17.6
Signatur
29.11.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
PROKURA
KINN BEATE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Morten KnutsenStyreleder50
Beate KinnStyremedlem52
Svein Erik HaagenrudStyremedlem78
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Aktiv Livsstil AS28.00 
Bella Invest AS67.00 
Svein Erik Haagenrud5.0078
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00