Arnesen. As
Juridisk navn:  Arnesen. As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91611446
Fax:
8063 Værøy 8063 Værøy
Fylke: Kommune: www.arnesen.as
Nordland Værøy
Org.nr: 997284534
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 15.08.2011
Foretakstype: AS
Revisor: Lofotrevisjon AS
Regnskapsfører: Bodø Revisjonskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
9,59%
Resultat  
  
-111,27%
Egenkapital  
  
-0,75%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 5.266.000 4.805.000 5.563.000 4.612.000 3.482.000
Resultat: -32.000 284.000 1.249.000 586.000 -360.000
Egenkapital: 4.102.000 4.133.000 3.850.000 2.601.000 2.015.000
Regnskap for Arnesen. As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 5.266.000 4.805.000 5.563.000 4.612.000 3.482.000
Driftskostnader -5.295.000 -4.516.000 -4.312.000 -3.961.000 -3.734.000
Driftsresultat -28.000 289.000 1.252.000 650.000 -252.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -4.000 -6.000 -3.000 -66.000 -108.000
Finans -4.000 -5.000 -3.000 -64.000 -107.000
Resultat før skatt -32.000 284.000 1.249.000 586.000 -360.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -32.000 284.000 1.249.000 586.000 -360.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.369.000 1.693.000 1.792.000 1.928.000 710.000
Sum omløpsmidler 3.496.000 3.455.000 3.012.000 1.847.000 2.819.000
Sum eiendeler 4.865.000 5.148.000 4.804.000 3.775.000 3.529.000
Sum opptjent egenkapital 4.002.000 4.033.000 3.750.000 2.501.000 1.915.000
Sum egenkapital 4.102.000 4.133.000 3.850.000 2.601.000 2.015.000
Sum langsiktig gjeld 0 182.000
Sum kortsiktig gjeld 764.000 1.014.000 955.000 1.173.000 1.333.000
Sum gjeld og egenkapital 4.866.000 5.147.000 4.805.000 3.774.000 3.530.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.250.000 4.589.000 5.403.000 4.484.000 3.209.000
Andre inntekter 15.000 216.000 161.000 128.000 273.000
Driftsinntekter 5.266.000 4.805.000 5.563.000 4.612.000 3.482.000
Varekostnad -539.000 -408.000 -494.000 -470.000 -307.000
Lønninger -2.462.000 -2.258.000 -2.084.000 -1.733.000 -1.787.000
Avskrivning -227.000 -209.000 -150.000 -126.000 -175.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.067.000 -1.641.000 -1.584.000 -1.632.000 -1.465.000
Driftskostnader -5.295.000 -4.516.000 -4.312.000 -3.961.000 -3.734.000
Driftsresultat -28.000 289.000 1.252.000 650.000 -252.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -4.000 -6.000 -3.000 -66.000 -108.000
Finans -4.000 -5.000 -3.000 -64.000 -107.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -32.000 284.000 1.249.000 586.000 -360.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 863.000 1.051.000 733.000 849.000 422.000
Driftsløsøre 29.000 48.000 66.000 85.000 15.000
Sum varige driftsmidler 892.000 1.099.000 799.000 934.000 437.000
Sum finansielle anleggsmidler 477.000 594.000 993.000 993.000 273.000
Sum anleggsmidler 1.369.000 1.693.000 1.792.000 1.928.000 710.000
Varebeholdning 567.000 627.000 742.000 861.000 885.000
Kundefordringer 517.000 1.112.000 766.000 111.000 1.242.000
Andre fordringer 1.067.000 815.000 354.000 587.000 661.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.346.000 900.000 1.151.000 288.000 32.000
Sum omløpsmidler 3.496.000 3.455.000 3.012.000 1.847.000 2.819.000
Sum eiendeler 4.865.000 5.148.000 4.804.000 3.775.000 3.529.000
Sum opptjent egenkapital 4.002.000 4.033.000 3.750.000 2.501.000 1.915.000
Sum egenkapital 4.102.000 4.133.000 3.850.000 2.601.000 2.015.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 182.000
Leverandørgjeld 88.000 279.000 264.000 537.000 682.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 251.000 266.000 305.000 156.000 151.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 425.000 469.000 386.000 481.000 500.000
Sum kortsiktig gjeld 764.000 1.014.000 955.000 1.173.000 1.333.000
Sum gjeld og egenkapital 4.866.000 5.147.000 4.805.000 3.774.000 3.530.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.732.000 2.441.000 2.057.000 674.000 1.486.000
Likviditetsgrad 1 4.6 3.4 3.2 1.6 2.1
Likviditetsgrad 2 3.8 2.8 2.4 0.8 1.5
Soliditet 84.3 80.3 80.1 68.9 57.1
Resultatgrad -0.5 6.0 22.5 14.1 -7.2
Rentedekningsgrad -7.0 48.2 417.3 9.8 -2.3
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.5 0.8
Total kapitalrentabilitet -0.6 5.6 26.1 17.3 -7.1
Signatur
25.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Pål ArnesenStyreleder67
Tor Magne ArnesenStyremedlem48
Johan Sverre ArnesenVaramedlem43
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00