Hjem Til Mor As
Juridisk navn:  Hjem Til Mor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56140212
C/O Tom Salomonsen Klubben 13 C/O Tom Salomonsen Klubben 13 Fax:
5300 Kleppestø 5300 Kleppestø
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 997849655
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 02.01.2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomihuset As
Utvikling:
Omsetning  
  
6,14%
Resultat  
  
117,24%
Egenkapital  
  
20%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.054.000 993.000 849.000 902.000 762.000
Resultat: 5.000 -29.000 -60.000 -8.000 3.000
Egenkapital: 36.000 30.000 59.000 119.000 127.000
Regnskap for Hjem Til Mor As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.054.000 993.000 849.000 902.000 762.000
Driftskostnader -1.049.000 -1.022.000 -909.000 -910.000 -760.000
Driftsresultat 5.000 -29.000 -60.000 -8.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 5.000 -29.000 -60.000 -8.000 3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -1.000
Årsresultat 5.000 -29.000 -60.000 -8.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.000 60.000 88.000 46.000 70.000
Sum omløpsmidler 439.000 349.000 257.000 496.000 293.000
Sum eiendeler 479.000 409.000 345.000 542.000 363.000
Sum opptjent egenkapital 6.000 0 29.000 89.000 97.000
Sum egenkapital 36.000 30.000 59.000 119.000 127.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 444.000 379.000 286.000 423.000 236.000
Sum gjeld og egenkapital 480.000 409.000 345.000 542.000 363.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.054.000 993.000 849.000 902.000 762.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.054.000 993.000 849.000 902.000 762.000
Varekostnad -303.000 -306.000 -232.000 -253.000 -234.000
Lønninger -578.000 -503.000 -503.000 -490.000 -339.000
Avskrivning -20.000 -45.000 -27.000 -24.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -148.000 -168.000 -147.000 -143.000 -163.000
Driftskostnader -1.049.000 -1.022.000 -909.000 -910.000 -760.000
Driftsresultat 5.000 -29.000 -60.000 -8.000 2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 -29.000 -60.000 -8.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 40.000 60.000 88.000 46.000 70.000
Sum varige driftsmidler 40.000 60.000 88.000 46.000 70.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 40.000 60.000 88.000 46.000 70.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 439.000 349.000 257.000 496.000 291.000
Sum omløpsmidler 439.000 349.000 257.000 496.000 293.000
Sum eiendeler 479.000 409.000 345.000 542.000 363.000
Sum opptjent egenkapital 6.000 0 29.000 89.000 97.000
Sum egenkapital 36.000 30.000 59.000 119.000 127.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 63.000 62.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 1.000
Skyldig offentlige avgifter 325.000 274.000 242.000 352.000 206.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 56.000 43.000 44.000 71.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 444.000 379.000 286.000 423.000 236.000
Sum gjeld og egenkapital 480.000 409.000 345.000 542.000 363.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.000 -30.000 -29.000 73.000 57.000
Likviditetsgrad 1 1 0.9 0.9 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1 0.9 0.9 1.2 1.3
Soliditet 7.5 7.3 17.1 22.0 35.0
Resultatgrad 0.5 -2.9 -7.1 -0.9 0.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 12.3 12.6 4.8 3.6 1.9
Total kapitalrentabilitet 1 -7.1 -17.4 -1.5 0.6
Signatur
29.02.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
29.02.2012
VICTOR SALOMONSEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Tom SalomonsenStyreleder60
Victor SalomonsenStyremedlem54
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Tom Salomonsen100.0060
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00