Lege.no As
Juridisk navn:  Lege.no As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97061370
Mjømna 202 Mjømna 202 Fax:
5978 Mjømna 5978 Mjømna
Fylke: Kommune:
Vestland Gulen
Org.nr: 997864433
Aksjekapital: 66.000 NOK
Etableringsdato: 12.01.2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Knarvik As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
110%
Egenkapital  
  
0,49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 5.000 -50.000 -4.000 -79.000 87.000
Egenkapital: -1.016.000 -1.021.000 -971.000 -967.000 -889.000
Regnskap for Lege.no As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 5.000 -50.000 -4.000 -71.000 85.000
Driftsresultat 5.000 -50.000 -4.000 -71.000 84.000
Finansinntekter 0 0 0 0 7.000
Finanskostnader 0 0 0 -8.000 -4.000
Finans 0 0 0 -8.000 3.000
Resultat før skatt 5.000 -50.000 -4.000 -79.000 87.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 -50.000 -4.000 -79.000 87.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 9.000 9.000 9.000
Sum omløpsmidler 0 9.000 0 3.000 0
Sum eiendeler 0 9.000 9.000 12.000 9.000
Sum opptjent egenkapital -1.082.000 -1.087.000 -1.037.000 -1.033.000 -955.000
Sum egenkapital -1.016.000 -1.021.000 -971.000 -967.000 -889.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 951.000 907.000 811.000
Sum kortsiktig gjeld 1.016.000 1.030.000 29.000 72.000 87.000
Sum gjeld og egenkapital 0 9.000 9.000 12.000 9.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 11.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 5.000 -50.000 -4.000 -71.000 74.000
Driftskostnader 5.000 -50.000 -4.000 -71.000 85.000
Driftsresultat 5.000 -50.000 -4.000 -71.000 84.000
Finansinntekter 0 0 0 0 7.000
Finanskostnader 0 0 0 -8.000 -4.000
Finans 0 0 0 -8.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 -50.000 -4.000 -79.000 87.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 9.000 9.000 9.000
Sum anleggsmidler 0 0 9.000 9.000 9.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 9.000 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 3.000 0
Sum omløpsmidler 0 9.000 0 3.000 0
Sum eiendeler 0 9.000 9.000 12.000 9.000
Sum opptjent egenkapital -1.082.000 -1.087.000 -1.037.000 -1.033.000 -955.000
Sum egenkapital -1.016.000 -1.021.000 -971.000 -967.000 -889.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 951.000 907.000 811.000
Leverandørgjeld 12.000 17.000 17.000 17.000 31.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 43.000 43.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.004.000 1.013.000 13.000 12.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 1.016.000 1.030.000 29.000 72.000 87.000
Sum gjeld og egenkapital 0 9.000 9.000 12.000 9.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.016.000 -1.021.000 -29.000 -69.000 -87.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet -11344.4 -10788.9 -8058.3 -9877.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -8.9 22.8
Gjeldsgrad - -1.0
Total kapitalrentabilitet -555.6 -44.4 -591.7 1011.1
Signatur
07.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Njål HansenStyreleder44
Linn Dyveke WilbergStyremedlem40
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Svein Drtina4.3466
Hermelin Invest As9.72 
Lilywhites AS19.75 
Bonanza Invest As26.06 
BRIKT RATHOUR HANSEN4.5544
Bytebreaker As6.04 
Digital Creations AS29.55 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00