Aa-takst Og Rådgiving As
Juridisk navn:  Aa-takst Og Rådgiving As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97670520
Co Moltubakk Arve C/O Arve Moltubakk Fax:
6070 Tjørvåg 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 997883756
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 02.01.2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-92%
Resultat  
  
-63,31%
Egenkapital  
  
6,11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.000 50.000 33.000 42.000 48.000
Resultat: 193.000 526.000 930.000 427.000 545.000
Egenkapital: 3.108.000 2.929.000 2.412.000 1.522.000 1.132.000
Regnskap for Aa-takst Og Rådgiving As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.000 50.000 33.000 42.000 48.000
Driftskostnader -8.000 -7.000 -3.000 -1.000 -5.000
Driftsresultat -4.000 43.000 30.000 41.000 43.000
Finansinntekter 816.000 483.000 951.000 387.000 502.000
Finanskostnader -619.000 0 -50.000 0 0
Finans 197.000 483.000 901.000 387.000 502.000
Resultat før skatt 193.000 526.000 930.000 427.000 545.000
Skattekostnad -13.000 -9.000 -40.000 -37.000 -32.000
Årsresultat 179.000 517.000 890.000 390.000 514.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.604.000 3.497.000 0 2.259.000 0
Sum omløpsmidler 30.000 48.000 3.038.000 30.000 2.047.000
Sum eiendeler 4.634.000 3.545.000 3.038.000 2.289.000 2.047.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 2.212.000 0 0
Sum egenkapital 3.108.000 2.929.000 2.412.000 1.522.000 1.132.000
Sum langsiktig gjeld 1.526.000 0 625.000 767.000 915.000
Sum kortsiktig gjeld 0 616.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 4.634.000 3.545.000 3.037.000 2.289.000 2.047.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.000 50.000 33.000 42.000 48.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.000 50.000 33.000 42.000 48.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -7.000 -3.000 -1.000 -5.000
Driftskostnader -8.000 -7.000 -3.000 -1.000 -5.000
Driftsresultat -4.000 43.000 30.000 41.000 43.000
Finansinntekter 816.000 483.000 951.000 387.000 502.000
Finanskostnader -619.000 0 -50.000 0 0
Finans 197.000 483.000 901.000 387.000 502.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 179.000 517.000 890.000 390.000 514.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.604.000 3.497.000 0 2.259.000 0
Sum anleggsmidler 4.604.000 3.497.000 0 2.259.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 3.004.000 0 1.984.000
Kasse, bank 30.000 48.000 34.000 30.000 63.000
Sum omløpsmidler 30.000 48.000 3.038.000 30.000 2.047.000
Sum eiendeler 4.634.000 3.545.000 3.038.000 2.289.000 2.047.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 2.212.000 0 0
Sum egenkapital 3.108.000 2.929.000 2.412.000 1.522.000 1.132.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.526.000 0 625.000 767.000 915.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 616.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 616.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 4.634.000 3.545.000 3.037.000 2.289.000 2.047.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 30.000 -568.000 3.038.000 30.000 2.047.000
Likviditetsgrad 1 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0 0.0 0.0
Soliditet 67.1 82.6 79.4 66.5 55.3
Resultatgrad 8 90.9 97.6 89.6
Rentedekningsgrad 0.6
Gjeldsgrad 0.5 0.2 0.3 0.5 0.8
Total kapitalrentabilitet 17.5 14.8 32.3 18.7 26.6
Signatur
29.02.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.02.2012
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS
LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Arve Bjørn MoltubakkStyreleder74
Erene Norun MoltubakkStyremedlem70
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Arve Bjørn Moltubakk100.0074
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00