Rørleggertjenester As
Juridisk navn:  Rørleggertjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97885923
By Gård By Gård Fax:
7506 Stjørdal 7506 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 997930118
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 23.01.2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
7,66%
Resultat  
  
61,6%
Egenkapital  
  
13,41%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.355.000 4.974.000 4.949.000 5.774.000 3.908.000
Resultat: 564.000 349.000 508.000 401.000 210.000
Egenkapital: 829.000 731.000 661.000 655.000 654.000
Regnskap for Rørleggertjenester As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.355.000 4.974.000 4.949.000 5.774.000 3.908.000
Driftskostnader -4.782.000 -4.603.000 -4.404.000 -5.364.000 -3.700.000
Driftsresultat 573.000 371.000 544.000 410.000 208.000
Finansinntekter 14.000 9.000 4.000 5.000 8.000
Finanskostnader -23.000 -31.000 -40.000 -15.000 -5.000
Finans -9.000 -22.000 -36.000 -10.000 3.000
Resultat før skatt 564.000 349.000 508.000 401.000 210.000
Skattekostnad -126.000 -79.000 -121.000 -100.000 -56.000
Årsresultat 438.000 270.000 387.000 301.000 154.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 564.000 648.000 733.000 929.000 278.000
Sum omløpsmidler 2.204.000 1.745.000 1.859.000 1.893.000 1.273.000
Sum eiendeler 2.768.000 2.393.000 2.592.000 2.822.000 1.551.000
Sum opptjent egenkapital 729.000 631.000 561.000 555.000 554.000
Sum egenkapital 829.000 731.000 661.000 655.000 654.000
Sum langsiktig gjeld 454.000 653.000 837.000 1.016.000 72.000
Sum kortsiktig gjeld 1.485.000 1.008.000 1.093.000 1.152.000 825.000
Sum gjeld og egenkapital 2.768.000 2.392.000 2.591.000 2.823.000 1.551.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.355.000 4.974.000 4.949.000 5.774.000 3.908.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.355.000 4.974.000 4.949.000 5.774.000 3.908.000
Varekostnad -2.822.000 -2.655.000 -2.492.000 -3.331.000 -1.843.000
Lønninger -1.430.000 -1.494.000 -1.372.000 -1.545.000 -1.426.000
Avskrivning -84.000 -85.000 -91.000 -79.000 -60.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -446.000 -369.000 -449.000 -409.000 -371.000
Driftskostnader -4.782.000 -4.603.000 -4.404.000 -5.364.000 -3.700.000
Driftsresultat 573.000 371.000 544.000 410.000 208.000
Finansinntekter 14.000 9.000 4.000 5.000 8.000
Finanskostnader -23.000 -31.000 -40.000 -15.000 -5.000
Finans -9.000 -22.000 -36.000 -10.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -340.000 -200.000 -380.000 -300.000 -100.000
Årsresultat 438.000 270.000 387.000 301.000 154.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 564.000 648.000 733.000 929.000 278.000
Sum varige driftsmidler 564.000 648.000 733.000 929.000 278.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 564.000 648.000 733.000 929.000 278.000
Varebeholdning 64.000 32.000 26.000 48.000 71.000
Kundefordringer 670.000 350.000 591.000 215.000 320.000
Andre fordringer 138.000 125.000 98.000 108.000 73.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.332.000 1.238.000 1.144.000 1.522.000 809.000
Sum omløpsmidler 2.204.000 1.745.000 1.859.000 1.893.000 1.273.000
Sum eiendeler 2.768.000 2.393.000 2.592.000 2.822.000 1.551.000
Sum opptjent egenkapital 729.000 631.000 561.000 555.000 554.000
Sum egenkapital 829.000 731.000 661.000 655.000 654.000
Sum avsetninger til forpliktelser 61.000 60.000 52.000 46.000 22.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 454.000 653.000 837.000 1.016.000 72.000
Leverandørgjeld 535.000 238.000 182.000 372.000 222.000
Betalbar skatt 124.000 72.000 114.000 76.000 63.000
Skyldig offentlige avgifter 319.000 343.000 280.000 251.000 271.000
Utbytte -340.000 -200.000 -380.000 -300.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 166.000 156.000 136.000 153.000 168.000
Sum kortsiktig gjeld 1.485.000 1.008.000 1.093.000 1.152.000 825.000
Sum gjeld og egenkapital 2.768.000 2.392.000 2.591.000 2.823.000 1.551.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 719.000 737.000 766.000 741.000 448.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.7 1.7 1.6 1.5
Likviditetsgrad 2 1.4 1.7 1.7 1.6 1.5
Soliditet 29.9 30.6 25.5 23.2 42.2
Resultatgrad 10.7 7.5 1 7.1 5.3
Rentedekningsgrad 24.9 1 13.6 27.3 43.2
Gjeldsgrad 2.3 2.3 2.9 3.3 1.4
Total kapitalrentabilitet 21.2 15.9 21.2 14.7 13.9
Signatur
02.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Asle VuttudalStyreleder40
Anita BergStyremedlem38
Vegard Andre RolfsengStyremedlem37
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Vegard Andre Rolfseng50.0037
Asle Vuttudal50.0040
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00