Rørleggertjenester As
Juridisk navn:  Rørleggertjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97885923
By Gård By Gård Fax:
7506 Stjørdal 7506 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 997930118
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 23.01.2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
0,51%
Resultat  
  
-31,3%
Egenkapital  
  
10,59%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.974.000 4.949.000 5.774.000 3.908.000 4.740.000
Resultat: 349.000 508.000 401.000 210.000 493.000
Egenkapital: 731.000 661.000 655.000 654.000 600.000
Regnskap for Rørleggertjenester As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.974.000 4.949.000 5.774.000 3.908.000 4.740.000
Driftskostnader -4.603.000 -4.404.000 -5.364.000 -3.700.000 -4.250.000
Driftsresultat 371.000 544.000 410.000 208.000 490.000
Finansinntekter 9.000 4.000 5.000 8.000 15.000
Finanskostnader -31.000 -40.000 -15.000 -5.000 -11.000
Finans -22.000 -36.000 -10.000 3.000 4.000
Resultat før skatt 349.000 508.000 401.000 210.000 493.000
Skattekostnad -79.000 -121.000 -100.000 -56.000 -135.000
Årsresultat 270.000 387.000 301.000 154.000 358.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 648.000 733.000 929.000 278.000 338.000
Sum omløpsmidler 1.745.000 1.859.000 1.893.000 1.273.000 1.387.000
Sum eiendeler 2.393.000 2.592.000 2.822.000 1.551.000 1.725.000
Sum opptjent egenkapital 631.000 561.000 555.000 554.000 500.000
Sum egenkapital 731.000 661.000 655.000 654.000 600.000
Sum langsiktig gjeld 653.000 837.000 1.016.000 72.000 154.000
Sum kortsiktig gjeld 1.008.000 1.093.000 1.152.000 825.000 971.000
Sum gjeld og egenkapital 2.392.000 2.591.000 2.823.000 1.551.000 1.725.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.974.000 4.949.000 5.774.000 3.908.000 4.740.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.974.000 4.949.000 5.774.000 3.908.000 4.740.000
Varekostnad -2.655.000 -2.492.000 -3.331.000 -1.843.000 -2.498.000
Lønninger -1.494.000 -1.372.000 -1.545.000 -1.426.000 -1.354.000
Avskrivning -85.000 -91.000 -79.000 -60.000 -66.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -369.000 -449.000 -409.000 -371.000 -332.000
Driftskostnader -4.603.000 -4.404.000 -5.364.000 -3.700.000 -4.250.000
Driftsresultat 371.000 544.000 410.000 208.000 490.000
Finansinntekter 9.000 4.000 5.000 8.000 15.000
Finanskostnader -31.000 -40.000 -15.000 -5.000 -11.000
Finans -22.000 -36.000 -10.000 3.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -200.000 -380.000 -300.000 -100.000 -200.000
Årsresultat 270.000 387.000 301.000 154.000 358.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 648.000 733.000 929.000 278.000 338.000
Sum varige driftsmidler 648.000 733.000 929.000 278.000 338.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 648.000 733.000 929.000 278.000 338.000
Varebeholdning 32.000 26.000 48.000 71.000 38.000
Kundefordringer 350.000 591.000 215.000 320.000 540.000
Andre fordringer 125.000 98.000 108.000 73.000 117.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.238.000 1.144.000 1.522.000 809.000 692.000
Sum omløpsmidler 1.745.000 1.859.000 1.893.000 1.273.000 1.387.000
Sum eiendeler 2.393.000 2.592.000 2.822.000 1.551.000 1.725.000
Sum opptjent egenkapital 631.000 561.000 555.000 554.000 500.000
Sum egenkapital 731.000 661.000 655.000 654.000 600.000
Sum avsetninger til forpliktelser 60.000 52.000 46.000 22.000 29.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 653.000 837.000 1.016.000 72.000 154.000
Leverandørgjeld 238.000 182.000 372.000 222.000 201.000
Betalbar skatt 72.000 114.000 76.000 63.000 130.000
Skyldig offentlige avgifter 343.000 280.000 251.000 271.000 308.000
Utbytte -200.000 -380.000 -300.000 -100.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 156.000 136.000 153.000 168.000 131.000
Sum kortsiktig gjeld 1.008.000 1.093.000 1.152.000 825.000 971.000
Sum gjeld og egenkapital 2.392.000 2.591.000 2.823.000 1.551.000 1.725.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 737.000 766.000 741.000 448.000 416.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.7 1.6 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 1.7 1.7 1.6 1.5 1.4
Soliditet 30.6 25.5 23.2 42.2 34.8
Resultatgrad 7.5 1 7.1 5.3 10.3
Rentedekningsgrad 1 13.6 27.3 43.2 45.9
Gjeldsgrad 2.3 2.9 3.3 1.4 1.9
Total kapitalrentabilitet 15.9 21.2 14.7 13.9 29.3
Signatur
02.01.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Asle VuttudalStyreleder39
Vegard Andre RolfsengStyremedlem36
Anita BergStyremedlem37
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Asle Vuttudal50.0039
Vegard Andre Rolfseng50.0036
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00