Max Bil As
Juridisk navn:  Max Bil As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69175811
Sørlifjellet 4 Sørlifjellet 4 Fax:
1788 Halden 1788 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 997956192
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 02.01.2012
Foretakstype: AS
Revisor: Tran Revisjon As
Regnskapsfører: Tema Regnskap Øst As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9,07%
Resultat  
  
-459,84%
Egenkapital  
  
-38,16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.446.000 16.986.000 9.743.000 5.863.000 2.897.000
Resultat: -439.000 122.000 453.000 462.000 97.000
Egenkapital: 713.000 1.153.000 1.070.000 767.000 432.000
Regnskap for Max Bil As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.446.000 16.986.000 9.743.000 5.863.000 2.897.000
Driftskostnader -15.813.000 -16.814.000 -9.267.000 -5.389.000 -2.796.000
Driftsresultat -367.000 171.000 476.000 474.000 101.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -72.000 -49.000 -24.000 -12.000 -4.000
Finans -72.000 -49.000 -24.000 -12.000 -4.000
Resultat før skatt -439.000 122.000 453.000 462.000 97.000
Skattekostnad 0 -40.000 -150.000 -127.000 4.000
Årsresultat -439.000 83.000 303.000 335.000 101.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 249.000 202.000 76.000 20.000 81.000
Sum omløpsmidler 2.741.000 2.479.000 1.500.000 1.085.000 457.000
Sum eiendeler 2.990.000 2.681.000 1.576.000 1.105.000 538.000
Sum opptjent egenkapital 683.000 1.123.000 1.040.000 737.000 402.000
Sum egenkapital 713.000 1.153.000 1.070.000 767.000 432.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.276.000 1.528.000 506.000 337.000 106.000
Sum gjeld og egenkapital 2.989.000 2.681.000 1.576.000 1.105.000 538.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.446.000 16.534.000 9.481.000 5.836.000 2.889.000
Andre inntekter 0 451.000 262.000 27.000 9.000
Driftsinntekter 15.446.000 16.986.000 9.743.000 5.863.000 2.897.000
Varekostnad -13.293.000 -14.719.000 -8.120.000 -4.284.000 -2.345.000
Lønninger -1.072.000 -898.000 -536.000 -210.000 -88.000
Avskrivning -57.000 -49.000 -18.000 -5.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.391.000 -1.148.000 -593.000 -890.000 -344.000
Driftskostnader -15.813.000 -16.814.000 -9.267.000 -5.389.000 -2.796.000
Driftsresultat -367.000 171.000 476.000 474.000 101.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -72.000 -49.000 -24.000 -12.000 -4.000
Finans -72.000 -49.000 -24.000 -12.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -439.000 83.000 303.000 335.000 101.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 219.000 172.000 76.000 20.000 75.000
Sum varige driftsmidler 219.000 172.000 76.000 20.000 75.000
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 30.000 0 0 6.000
Sum anleggsmidler 249.000 202.000 76.000 20.000 81.000
Varebeholdning 1.953.000 1.410.000 1.044.000 853.000 227.000
Kundefordringer 15.000 586.000 97.000 71.000 123.000
Andre fordringer 456.000 264.000 215.000 30.000 38.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 317.000 219.000 144.000 130.000 68.000
Sum omløpsmidler 2.741.000 2.479.000 1.500.000 1.085.000 457.000
Sum eiendeler 2.990.000 2.681.000 1.576.000 1.105.000 538.000
Sum opptjent egenkapital 683.000 1.123.000 1.040.000 737.000 402.000
Sum egenkapital 713.000 1.153.000 1.070.000 767.000 432.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 0
Leverandørgjeld 2.080.000 1.359.000 260.000 171.000 70.000
Betalbar skatt 0 40.000 150.000 128.000 26.000
Skyldig offentlige avgifter 71.000 54.000 46.000 20.000 2.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 125.000 76.000 49.000 18.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 2.276.000 1.528.000 506.000 337.000 106.000
Sum gjeld og egenkapital 2.989.000 2.681.000 1.576.000 1.105.000 538.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 465.000 951.000 994.000 748.000 351.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.6 3 3.2 4.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.7 0.9 0.7 2.2
Soliditet 23.9 4 67.9 69.4 80.3
Resultatgrad -2.4 1 4.9 8.1 3.5
Rentedekningsgrad -5.1 3.5 19.8 39.5 25.3
Gjeldsgrad 3.2 1.3 0.5 0.4 0.2
Total kapitalrentabilitet -12.3 6.4 30.2 42.9 18.8
Signatur
24.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.01.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ann-Sofie Margareta Børjesson SvendsenStyreleder58
Arne SvendsenStyremedlem56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
ANN-SOFIE MARGARETA BØRJESS SVENDSEN100.0058
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00