Fetsund Veiservice As
Juridisk navn:  Fetsund Veiservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63882900
Fetveien 425 Fetveien 425 Fax:
1900 Fetsund 1900 Fetsund
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 998319374
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 23.04.2012
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4,86%
Resultat  
  
-113,68%
Egenkapital  
  
-68,7%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.294.000 10.820.000 11.257.000 10.922.000 11.856.000
Resultat: -203.000 -95.000 48.000 -131.000 -45.000
Egenkapital: 72.000 230.000 308.000 274.000 376.000
Regnskap for Fetsund Veiservice As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.294.000 10.820.000 11.257.000 10.922.000 11.856.000
Driftskostnader -10.478.000 -10.885.000 -11.169.000 -11.007.000 -11.849.000
Driftsresultat -185.000 -65.000 88.000 -84.000 7.000
Finansinntekter 0 0 2.000 2.000 1.000
Finanskostnader -18.000 -30.000 -43.000 -49.000 -53.000
Finans -18.000 -30.000 -41.000 -47.000 -52.000
Resultat før skatt -203.000 -95.000 48.000 -131.000 -45.000
Skattekostnad 45.000 17.000 -14.000 29.000 20.000
Årsresultat -158.000 -78.000 33.000 -101.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 383.000 416.000 626.000 673.000 854.000
Sum omløpsmidler 1.080.000 994.000 991.000 1.335.000 1.545.000
Sum eiendeler 1.463.000 1.410.000 1.617.000 2.008.000 2.399.000
Sum opptjent egenkapital 42.000 200.000 278.000 244.000 346.000
Sum egenkapital 72.000 230.000 308.000 274.000 376.000
Sum langsiktig gjeld 200.000 79.000 262.000 433.000 595.000
Sum kortsiktig gjeld 1.192.000 1.101.000 1.047.000 1.300.000 1.428.000
Sum gjeld og egenkapital 1.464.000 1.410.000 1.617.000 2.007.000 2.399.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.510.000 10.044.000 10.200.000 10.023.000 10.843.000
Andre inntekter 784.000 776.000 1.057.000 900.000 1.013.000
Driftsinntekter 10.294.000 10.820.000 11.257.000 10.922.000 11.856.000
Varekostnad -5.286.000 -5.581.000 -5.619.000 -5.403.000 -6.048.000
Lønninger -2.867.000 -2.860.000 -2.720.000 -2.740.000 -2.869.000
Avskrivning -98.000 -151.000 -248.000 -252.000 -262.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.227.000 -2.293.000 -2.582.000 -2.612.000 -2.670.000
Driftskostnader -10.478.000 -10.885.000 -11.169.000 -11.007.000 -11.849.000
Driftsresultat -185.000 -65.000 88.000 -84.000 7.000
Finansinntekter 0 0 2.000 2.000 1.000
Finanskostnader -18.000 -30.000 -43.000 -49.000 -53.000
Finans -18.000 -30.000 -41.000 -47.000 -52.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -158.000 -78.000 33.000 -101.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 106.000 61.000 44.000 49.000 20.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 168.000 245.000 395.000 429.000 591.000
Sum varige driftsmidler 168.000 245.000 395.000 429.000 591.000
Sum finansielle anleggsmidler 110.000 110.000 186.000 194.000 243.000
Sum anleggsmidler 383.000 416.000 626.000 673.000 854.000
Varebeholdning 620.000 587.000 637.000 763.000 747.000
Kundefordringer 17.000 42.000 30.000 17.000 7.000
Andre fordringer 242.000 71.000 64.000 95.000 184.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 201.000 295.000 260.000 460.000 606.000
Sum omløpsmidler 1.080.000 994.000 991.000 1.335.000 1.545.000
Sum eiendeler 1.463.000 1.410.000 1.617.000 2.008.000 2.399.000
Sum opptjent egenkapital 42.000 200.000 278.000 244.000 346.000
Sum egenkapital 72.000 230.000 308.000 274.000 376.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 211.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 200.000 79.000 262.000 433.000 595.000
Leverandørgjeld 534.000 555.000 561.000 556.000 669.000
Betalbar skatt 0 0 9.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 160.000 243.000 190.000 248.000 271.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 288.000 303.000 287.000 496.000 489.000
Sum kortsiktig gjeld 1.192.000 1.101.000 1.047.000 1.300.000 1.428.000
Sum gjeld og egenkapital 1.464.000 1.410.000 1.617.000 2.007.000 2.399.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -112.000 -107.000 -56.000 35.000 117.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.9 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.3 0.4 0.6
Soliditet 4.9 16.3 1 13.7 15.7
Resultatgrad -1.8 -0.6 0.8 -0.8 0.1
Rentedekningsgrad -10.3 -2.2 2 -1.7 0.2
Gjeldsgrad 19.3 5.1 4.3 6.3 5.4
Total kapitalrentabilitet -12.6 -4.6 5.6 -4.1 0.3
Signatur
03.05.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Anne-Mette UtsigtStyreleder47
Rune HaugeStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Anne-Mette Utsigt100.0047
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00