Bottenvik As
Juridisk navn:  Bottenvik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90067009
Vestbygata 10C Vestbygata 10C Fax:
2003 Lillestrøm 2003 Lillestrøm
Fylke: Kommune:
Akershus Skedsmo
Org.nr: 998302269
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 02.04.2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap 4U As
Utvikling:
Omsetning  
  
43,89%
Resultat  
  
-1,16%
Egenkapital  
  
2,7%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 931.000 647.000 644.000 150.000 597.000
Resultat: 511.000 517.000 305.000 657.000 120.000
Egenkapital: 1.254.000 1.221.000 972.000 752.000 116.000
Regnskap for Bottenvik As
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 931.000 647.000 644.000 150.000 597.000
Driftskostnader -409.000 -127.000 -339.000 -93.000 -478.000
Driftsresultat 521.000 519.000 305.000 57.000 120.000
Finansinntekter -10.000 0 0 600.000 0
Finanskostnader 0 -2.000 0 0 0
Finans -10.000 -2.000 0 600.000 0
Resultat før skatt 511.000 517.000 305.000 657.000 120.000
Skattekostnad -134.000 -141.000 -83.000 -21.000 -33.000
Årsresultat 378.000 376.000 222.000 636.000 86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 880.000 1.032.000 793.000 793.000 319.000
Sum omløpsmidler 539.000 391.000 329.000 39.000 104.000
Sum eiendeler 1.419.000 1.423.000 1.122.000 832.000 423.000
Sum opptjent egenkapital 1.224.000 1.191.000 942.000 722.000 86.000
Sum egenkapital 1.254.000 1.221.000 972.000 752.000 116.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 166.000 203.000 150.000 80.000 307.000
Sum gjeld og egenkapital 1.420.000 1.424.000 1.122.000 832.000 423.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 931.000 647.000 644.000 150.000 597.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 931.000 647.000 644.000 150.000 597.000
Varekostnad -101.000 -19.000 -290.000 0 0
Lønninger -82.000 0 0 0 -443.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -226.000 -108.000 -49.000 -93.000 -35.000
Driftskostnader -409.000 -127.000 -339.000 -93.000 -478.000
Driftsresultat 521.000 519.000 305.000 57.000 120.000
Finansinntekter -10.000 0 0 600.000 0
Finanskostnader 0 -2.000 0 0 0
Finans -10.000 -2.000 0 600.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -345.000 -126.000 0 0 0
Årsresultat 378.000 376.000 222.000 636.000 86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 880.000 1.032.000 793.000 793.000 319.000
Sum anleggsmidler 880.000 1.032.000 793.000 793.000 319.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 90.000 348.000 130.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 6.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 449.000 43.000 199.000 32.000 104.000
Sum omløpsmidler 539.000 391.000 329.000 39.000 104.000
Sum eiendeler 1.419.000 1.423.000 1.122.000 832.000 423.000
Sum opptjent egenkapital 1.224.000 1.191.000 942.000 722.000 86.000
Sum egenkapital 1.254.000 1.221.000 972.000 752.000 116.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 35.000 0 13.000 0
Betalbar skatt 134.000 141.000 83.000 21.000 33.000
Skyldig offentlige avgifter 28.000 27.000 27.000 0 110.000
Utbytte -345.000 -126.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 0 39.000 46.000 163.000
Sum kortsiktig gjeld 166.000 203.000 150.000 80.000 307.000
Sum gjeld og egenkapital 1.420.000 1.424.000 1.122.000 832.000 423.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 373.000 188.000 179.000 -41.000 -203.000
Likviditetsgrad 1 3.2 1.9 2.2 0.5 0.3
Likviditetsgrad 2 3.2 2.0 2.2 0.5 0.4
Soliditet 88.3 85.7 86.6 90.4 27.4
Resultatgrad 5 80.2 47.4 38.0 20.1
Rentedekningsgrad 259.5
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.1 2.6
Total kapitalrentabilitet 3 36.4 27.2 79.0 28.4
Signatur
04.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2014
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Tommy BottenvikStyreleder50
Thomas André BottenvikStyremedlem29
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Tommy Bottenvik50.00 
Tommy Bottenvik50.0050
TOBIAS BOTTENVIK25.0024
THOMAS ANDRÉ BOTTENVIK25.0029
THOMAS ANDRÉ BOTTENVIK25.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00