Max Bygg As
Juridisk navn:  Max Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93884500
Postboks 125 Hernesveien 19 Fax:
8001 Bodø 8003 Bodø
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 998616867
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 11.06.2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-89,98%
Resultat  
  
96,19%
Egenkapital  
  
-7,29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 123.000 1.227.000 1.760.000 1.990.000 984.000
Resultat: -14.000 -367.000 57.000 -131.000 -58.000
Egenkapital: -206.000 -192.000 175.000 119.000 217.000
Regnskap for Max Bygg As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 123.000 1.227.000 1.760.000 1.990.000 984.000
Driftskostnader -138.000 -1.587.000 -1.703.000 -2.122.000 -1.037.000
Driftsresultat -14.000 -359.000 56.000 -133.000 -53.000
Finansinntekter 0 2.000 0 3.000 1.000
Finanskostnader 0 -10.000 0 -1.000 -5.000
Finans 0 -8.000 0 2.000 -4.000
Resultat før skatt -14.000 -367.000 57.000 -131.000 -58.000
Skattekostnad 0 0 0 0 5.000
Årsresultat -14.000 -367.000 57.000 -131.000 -53.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 20.000 48.000 76.000 104.000
Sum omløpsmidler 278.000 117.000 598.000 401.000 278.000
Sum eiendeler 278.000 137.000 646.000 477.000 382.000
Sum opptjent egenkapital -236.000 -222.000 145.000 89.000 187.000
Sum egenkapital -206.000 -192.000 175.000 119.000 217.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 483.000 328.000 471.000 358.000 165.000
Sum gjeld og egenkapital 277.000 136.000 646.000 477.000 382.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 123.000 1.257.000 1.778.000 1.940.000 984.000
Andre inntekter 0 -30.000 -18.000 50.000 0
Driftsinntekter 123.000 1.227.000 1.760.000 1.990.000 984.000
Varekostnad -37.000 -428.000 -68.000 -153.000 -56.000
Lønninger -88.000 -877.000 -1.453.000 -1.617.000 -823.000
Avskrivning 0 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000
Nedskrivning -20.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader 7.000 -254.000 -154.000 -324.000 -130.000
Driftskostnader -138.000 -1.587.000 -1.703.000 -2.122.000 -1.037.000
Driftsresultat -14.000 -359.000 56.000 -133.000 -53.000
Finansinntekter 0 2.000 0 3.000 1.000
Finanskostnader 0 -10.000 0 -1.000 -5.000
Finans 0 -8.000 0 2.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 -367.000 57.000 -131.000 -53.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 20.000 48.000 76.000 104.000
Sum varige driftsmidler 0 20.000 48.000 76.000 104.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 20.000 48.000 76.000 104.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 202.000 115.000 390.000 167.000 209.000
Andre fordringer 74.000 0 13.000 50.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 2.000 195.000 184.000 68.000
Sum omløpsmidler 278.000 117.000 598.000 401.000 278.000
Sum eiendeler 278.000 137.000 646.000 477.000 382.000
Sum opptjent egenkapital -236.000 -222.000 145.000 89.000 187.000
Sum egenkapital -206.000 -192.000 175.000 119.000 217.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 84.000 9.000 9.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 75.000 31.000 241.000 57.000 51.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 408.000 213.000 220.000 292.000 114.000
Sum kortsiktig gjeld 483.000 328.000 471.000 358.000 165.000
Sum gjeld og egenkapital 277.000 136.000 646.000 477.000 382.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -205.000 -211.000 127.000 43.000 113.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.4 1.3 1.1 1.7
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 1.3 1.2 1.7
Soliditet -74.4 -141.2 27.1 24.9 56.8
Resultatgrad -11.4 -29.3 3.2 -6.7 -5.4
Rentedekningsgrad -35.9 -130.0 -10.4
Gjeldsgrad -2.3 -1.7 2.7 3.0 0.8
Total kapitalrentabilitet -5.1 -262.5 8.7 -27.3 -13.6
Signatur
16.07.2012
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Przemyslaw Radoslaw GniadekStyreleder37
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Marcin Piotr Ciesielski20.0041
PRZEMYSLAW RADOSLAW GNIADEK80.0037
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00