Transportkontoret AS
Juridisk navn:  Transportkontoret AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33051219
Postboks 14 Weidemanns Gate 10 Fax:
3081 Holmestrand 3080 Holmestrand
Fylke: Kommune: www.transportkontoret.no
Vestfold og Telemark Holmestrand
Org.nr: 855261022
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Etableringsdato: 21.12.1989
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Regnskaps- & Konsulenttjeneste As
Utvikling:
Omsetning  
  
1,4%
Resultat  
  
64,86%
Egenkapital  
  
-46,68%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.411.000 10.267.000 9.783.000 8.832.000 7.615.000
Resultat: 2.491.000 1.511.000 1.355.000 1.489.000 844.000
Egenkapital: 1.500.000 2.813.000 2.816.000 2.816.000 2.815.000
Regnskap for Transportkontoret AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.411.000 10.267.000 9.783.000 8.832.000 7.615.000
Driftskostnader -7.875.000 -8.752.000 -8.431.000 -7.341.000 -6.766.000
Driftsresultat 2.537.000 1.515.000 1.351.000 1.492.000 850.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000 2.000 1.000
Finanskostnader -47.000 -5.000 0 -6.000 -6.000
Finans -46.000 -4.000 4.000 -4.000 -5.000
Resultat før skatt 2.491.000 1.511.000 1.355.000 1.489.000 844.000
Skattekostnad -548.000 -344.000 -323.000 -356.000 -236.000
Årsresultat 1.943.000 1.167.000 1.032.000 1.132.000 608.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.509.000 3.273.000 2.199.000 2.030.000 1.515.000
Sum omløpsmidler 4.054.000 2.726.000 3.060.000 3.237.000 3.090.000
Sum eiendeler 6.563.000 5.999.000 5.259.000 5.267.000 4.605.000
Sum opptjent egenkapital 0 1.313.000 1.316.000 1.316.000 1.315.000
Sum egenkapital 1.500.000 2.813.000 2.816.000 2.816.000 2.815.000
Sum langsiktig gjeld 290.000 78.000 56.000 28.000 0
Sum kortsiktig gjeld 4.773.000 3.109.000 2.386.000 2.424.000 1.789.000
Sum gjeld og egenkapital 6.563.000 6.000.000 5.258.000 5.268.000 4.604.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.000.000 10.207.000 9.598.000 8.550.000 7.571.000
Andre inntekter 1.412.000 60.000 186.000 282.000 43.000
Driftsinntekter 10.411.000 10.267.000 9.783.000 8.832.000 7.615.000
Varekostnad -604.000 -1.155.000 -1.273.000 -549.000 -491.000
Lønninger -2.907.000 -3.114.000 -2.770.000 -2.644.000 -2.538.000
Avskrivning -614.000 -651.000 -502.000 -428.000 -435.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.750.000 -3.832.000 -3.886.000 -3.720.000 -3.302.000
Driftskostnader -7.875.000 -8.752.000 -8.431.000 -7.341.000 -6.766.000
Driftsresultat 2.537.000 1.515.000 1.351.000 1.492.000 850.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000 2.000 1.000
Finanskostnader -47.000 -5.000 0 -6.000 -6.000
Finans -46.000 -4.000 4.000 -4.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.246.000 -1.169.000 -1.032.000 -1.132.000 -600.000
Årsresultat 1.943.000 1.167.000 1.032.000 1.132.000 608.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 724.000 840.000 636.000 424.000 56.000
Maskiner anlegg 1.728.000 2.120.000 999.000 996.000 1.379.000
Driftsløsøre 57.000 313.000 564.000 610.000 79.000
Sum varige driftsmidler 2.509.000 3.273.000 2.199.000 2.030.000 1.515.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.509.000 3.273.000 2.199.000 2.030.000 1.515.000
Varebeholdning 0 0 11.000 9.000 33.000
Kundefordringer 2.909.000 1.665.000 1.361.000 1.458.000 1.142.000
Andre fordringer 166.000 171.000 157.000 207.000 160.000
Sum investeringer 0 0 0 0 2.000
Kasse, bank 979.000 891.000 1.531.000 1.564.000 1.754.000
Sum omløpsmidler 4.054.000 2.726.000 3.060.000 3.237.000 3.090.000
Sum eiendeler 6.563.000 5.999.000 5.259.000 5.267.000 4.605.000
Sum opptjent egenkapital 0 1.313.000 1.316.000 1.316.000 1.315.000
Sum egenkapital 1.500.000 2.813.000 2.816.000 2.816.000 2.815.000
Sum avsetninger til forpliktelser 290.000 78.000 56.000 28.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 290.000 78.000 56.000 28.000 0
Leverandørgjeld 127.000 19.000 204.000 44.000 182.000
Betalbar skatt 336.000 322.000 295.000 328.000 236.000
Skyldig offentlige avgifter 593.000 170.000 362.000 463.000 368.000
Utbytte -3.246.000 -1.169.000 -1.032.000 -1.132.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 471.000 1.428.000 494.000 1.588.000 1.003.000
Sum kortsiktig gjeld 4.773.000 3.109.000 2.386.000 2.424.000 1.789.000
Sum gjeld og egenkapital 6.563.000 6.000.000 5.258.000 5.268.000 4.604.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -719.000 -383.000 674.000 813.000 1.301.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 1.3 1.3 1.7
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 1.3 1.3 1.8
Soliditet 22.9 46.9 53.6 53.5 61.1
Resultatgrad 24.4 14.8 13.8 16.9 11.2
Rentedekningsgrad 5 3 248.7 141.8
Gjeldsgrad 3.4 1.1 0.9 0.9 0.6
Total kapitalrentabilitet 38.7 25.3 25.8 28.4 18.5
Signatur
21.09.2009
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Vidar FossaasStyreleder74
Roar KjennerudStyremedlem72
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Fossaas Eiendom AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00