Verax Holding As
Juridisk navn:  Verax Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 211 Rådal Søvikneset 132 Fax:
5858 Bergen 5251 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 998805112
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 15.08.2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-5900%
Egenkapital  
  
-51,26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -60.000 -1.000 -52.000 -45.000 -11.000
Egenkapital: 58.000 119.000 120.000 172.000 216.000
Regnskap for Verax Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -60.000 -1.000 -52.000 -45.000 -11.000
Driftsresultat -60.000 -1.000 -52.000 -45.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -60.000 -1.000 -52.000 -45.000 -11.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -60.000 -1.000 -52.000 -45.000 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 94.000 94.000 94.000 94.000 94.000
Sum omløpsmidler 340.000 335.000 277.000 167.000 128.000
Sum eiendeler 434.000 429.000 371.000 261.000 222.000
Sum opptjent egenkapital -192.000 -131.000 -130.000 -78.000 -34.000
Sum egenkapital 58.000 119.000 120.000 172.000 216.000
Sum langsiktig gjeld 322.000 310.000 252.000 56.000 0
Sum kortsiktig gjeld 53.000 0 0 34.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 433.000 429.000 372.000 262.000 221.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -60.000 -1.000 -52.000 -45.000 -6.000
Driftskostnader -60.000 -1.000 -52.000 -45.000 -11.000
Driftsresultat -60.000 -1.000 -52.000 -45.000 -11.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -60.000 -1.000 -52.000 -45.000 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Sum varige driftsmidler 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Sum finansielle anleggsmidler 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
Sum anleggsmidler 94.000 94.000 94.000 94.000 94.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 340.000 334.000 277.000 167.000 128.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 340.000 335.000 277.000 167.000 128.000
Sum eiendeler 434.000 429.000 371.000 261.000 222.000
Sum opptjent egenkapital -192.000 -131.000 -130.000 -78.000 -34.000
Sum egenkapital 58.000 119.000 120.000 172.000 216.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 322.000 310.000 252.000 56.000 0
Leverandørgjeld 53.000 0 0 34.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 53.000 0 0 34.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 433.000 429.000 372.000 262.000 221.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 287.000 335.000 277.000 133.000 123.000
Likviditetsgrad 1 6.4 4.9 25.6
Likviditetsgrad 2 6.4 0 0 5.0 25.7
Soliditet 13.4 27.7 32.3 65.6 97.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 6.5 2.6 2.1 0.5 0.0
Total kapitalrentabilitet -13.9 -0.2 -17.2 -5.0
Signatur
11.09.2012
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
11.09.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Morten Fredrik HoffStyreleder49
Sigve Erlend Hoff-LarsenStyremedlem52
Ingelin Margrethe Hoff LarsenStyremedlem75
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Morten Fredrik Hoff100.0049
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00