Osterhaus Gate 10 Sameie
Juridisk navn:  Osterhaus Gate 10 Sameie
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22983800
Postboks 6668 St Olavs Plass C/O Obos Eiendomsforvaltning As Hammersborg Torg 1 Fax:
0129 Oslo 179 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 999088295
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 06.09.2012
Foretakstype: ESEK
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Obos Eiendomsforvaltning AS
Utvikling:
Omsetning  
  
4,59%
Resultat  
  
-46,74%
Egenkapital  
  
12,25%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 1.414.000 1.352.000 1.352.000 1.253.000 1.167.000
Resultat: 49.000 92.000 157.000 172.000 -192.000
Egenkapital: 449.000 400.000 308.000 150.000 -21.000
Regnskap for Osterhaus Gate 10 Sameie
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 1.414.000 1.352.000 1.352.000 1.253.000 1.167.000
Driftskostnader -1.381.000 -1.265.000 -1.193.000 -1.078.000 -1.358.000
Driftsresultat 33.000 87.000 159.000 174.000 -192.000
Finansinntekter 18.000 8.000 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -2.000 -3.000 0
Finans 17.000 6.000 -1.000 -3.000 0
Resultat før skatt 49.000 92.000 157.000 172.000 -192.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 49.000 92.000 157.000 172.000 -192.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 558.000 502.000 360.000 253.000 176.000
Sum eiendeler 558.000 502.000 360.000 253.000 176.000
Sum opptjent egenkapital 449.000 400.000 308.000 150.000 -21.000
Sum egenkapital 449.000 400.000 308.000 150.000 -21.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 109.000 102.000 52.000 102.000 198.000
Sum gjeld og egenkapital 558.000 502.000 360.000 252.000 177.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 1.414.000 1.352.000 1.352.000 1.253.000 1.167.000
Driftsinntekter 1.414.000 1.352.000 1.352.000 1.253.000 1.167.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -68.000 -68.000 -66.000 -73.000 -68.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.313.000 -1.197.000 -1.127.000 -1.005.000 -1.290.000
Driftskostnader -1.381.000 -1.265.000 -1.193.000 -1.078.000 -1.358.000
Driftsresultat 33.000 87.000 159.000 174.000 -192.000
Finansinntekter 18.000 8.000 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 -2.000 -2.000 -3.000 0
Finans 17.000 6.000 -1.000 -3.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 49.000 92.000 157.000 172.000 -192.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 3.000 8.000 9.000 152.000 108.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 555.000 494.000 351.000 101.000 68.000
Sum omløpsmidler 558.000 502.000 360.000 253.000 176.000
Sum eiendeler 558.000 502.000 360.000 253.000 176.000
Sum opptjent egenkapital 449.000 400.000 308.000 150.000 -21.000
Sum egenkapital 449.000 400.000 308.000 150.000 -21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 26.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 99.000 7.000 36.000 67.000 189.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 93.000 16.000 9.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 109.000 102.000 52.000 102.000 198.000
Sum gjeld og egenkapital 558.000 502.000 360.000 252.000 177.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 449.000 400.000 308.000 151.000 -22.000
Likviditetsgrad 1 5.1 4.9 6.9 2.5 0.9
Likviditetsgrad 2 5.1 4.9 6.9 2.5 0.9
Soliditet 80.5 79.7 85.6 59.5 -11.9
Resultatgrad 2.3 6.4 11.8 13.9 -16.5
Rentedekningsgrad 33.0 43.5 79.5 5
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.2 0.7 -9.4
Total kapitalrentabilitet 9.1 18.9 44.4 6 -108.5
Signatur
18.01.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
18.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Hung LeStyreleder56
André KalstadStyremedlem44
Annikken JohansenStyremedlem35
Roar SandVaramedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00