Davanger Property As
Juridisk navn:  Davanger Property As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Slottsgaten 3 Slottsgaten 3 Fax:
5003 Bergen 5003 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 999214991
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 21.11.2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
71,84%
Egenkapital  
  
-17,38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 4.390.000 0 0 0
Resultat: -339.000 -1.204.000 -373.000 -286.000 -270.000
Egenkapital: -1.932.000 -1.646.000 -945.000 -572.000 -286.000
Regnskap for Davanger Property As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 4.390.000 0 0 0
Driftskostnader -141.000 -5.381.000 -104.000 -94.000 -121.000
Driftsresultat -142.000 -991.000 -104.000 -94.000 -121.000
Finansinntekter 0 2.000 0 0 1.000
Finanskostnader -197.000 -216.000 -270.000 -192.000 -149.000
Finans -197.000 -214.000 -270.000 -192.000 -148.000
Resultat før skatt -339.000 -1.204.000 -373.000 -286.000 -270.000
Skattekostnad 53.000 503.000 0 0 0
Årsresultat -286.000 -702.000 -373.000 -286.000 -270.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 588.000 567.000 97.000 7.134.000 6.904.000
Sum omløpsmidler 5.125.000 5.044.000 8.111.000 39.000 616.000
Sum eiendeler 5.713.000 5.611.000 8.208.000 7.173.000 7.520.000
Sum opptjent egenkapital -1.962.000 -1.676.000 -975.000 -602.000 -316.000
Sum egenkapital -1.932.000 -1.646.000 -945.000 -572.000 -286.000
Sum langsiktig gjeld 7.254.000 7.418.000 7.446.000 7.417.000 7.504.000
Sum kortsiktig gjeld 391.000 -160.000 1.707.000 329.000 303.000
Sum gjeld og egenkapital 5.713.000 5.612.000 8.208.000 7.174.000 7.521.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 4.390.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 4.390.000 0 0 0
Varekostnad 0 -4.961.000 0 0 -47.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -32.000 -32.000 -40.000 -40.000 -23.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -109.000 -388.000 -64.000 -54.000 -51.000
Driftskostnader -141.000 -5.381.000 -104.000 -94.000 -121.000
Driftsresultat -142.000 -991.000 -104.000 -94.000 -121.000
Finansinntekter 0 2.000 0 0 1.000
Finanskostnader -197.000 -216.000 -270.000 -192.000 -149.000
Finans -197.000 -214.000 -270.000 -192.000 -148.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -286.000 -702.000 -373.000 -286.000 -270.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 555.000 503.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 6.997.000 6.727.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 32.000 64.000 97.000 137.000 177.000
Sum varige driftsmidler 32.000 64.000 97.000 7.134.000 6.904.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 588.000 567.000 97.000 7.134.000 6.904.000
Varebeholdning 5.053.000 4.602.000 8.104.000 0 0
Kundefordringer 16.000 0 0 0 0
Andre fordringer 4.000 4.000 3.000 2.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 51.000 439.000 5.000 37.000 614.000
Sum omløpsmidler 5.125.000 5.044.000 8.111.000 39.000 616.000
Sum eiendeler 5.713.000 5.611.000 8.208.000 7.173.000 7.520.000
Sum opptjent egenkapital -1.962.000 -1.676.000 -975.000 -602.000 -316.000
Sum egenkapital -1.932.000 -1.646.000 -945.000 -572.000 -286.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt -155.000 -605.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.254.000 7.418.000 7.446.000 7.417.000 7.504.000
Leverandørgjeld 76.000 42.000 47.000 44.000 66.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 470.000 403.000 1.660.000 285.000 236.000
Sum kortsiktig gjeld 391.000 -160.000 1.707.000 329.000 303.000
Sum gjeld og egenkapital 5.713.000 5.612.000 8.208.000 7.174.000 7.521.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.734.000 5.204.000 6.404.000 -290.000 313.000
Likviditetsgrad 1 13. -31. 4 0.1 2.0
Likviditetsgrad 2 0.2 -2.8 0 0.2 2.1
Soliditet -33.8 -29.3 -11.5 -8.0 -3.8
Resultatgrad -22.6
Rentedekningsgrad -0.7 -4.6 -0.4 -0.5 -0.8
Gjeldsgrad -4.4 -9.7 -13.5 -27.3
Total kapitalrentabilitet -2.5 -17.6 -1.3 -1.3 -1.6
Signatur
23.01.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Ørjan TorgersenStyreleder48
Sølvi Torunn TorgersenStyremedlem69
Elin BernhardsenStyremedlem42
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ørjan Torgersen50.0048
Elin Bernhardsen50.0042
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00