Briscor As
Juridisk navn:  Briscor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90369430
Søreidåsen 12 Søreidåsen 12 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 999216684
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 22.11.2012
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Reitan Convenience Norway As
Utvikling:
Omsetning  
  
3,3%
Resultat  
  
-159,86%
Egenkapital  
  
-28,39%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.047.000 7.790.000 7.390.000 7.124.000 7.027.000
Resultat: -88.000 147.000 126.000 26.000 25.000
Egenkapital: 222.000 310.000 200.000 106.000 87.000
Regnskap for Briscor As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.047.000 7.790.000 7.390.000 7.124.000 7.027.000
Driftskostnader -8.135.000 -7.644.000 -7.263.000 -7.100.000 -7.003.000
Driftsresultat -88.000 147.000 127.000 25.000 24.000
Finansinntekter 4.000 4.000 8.000 6.000 8.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -10.000 -6.000 -7.000
Finans 0 0 -2.000 0 1.000
Resultat før skatt -88.000 147.000 126.000 26.000 25.000
Skattekostnad 0 -37.000 -33.000 -7.000 -12.000
Årsresultat -88.000 110.000 94.000 19.000 13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.000 9.000 68.000 0 0
Sum omløpsmidler 1.209.000 1.255.000 1.068.000 1.012.000 954.000
Sum eiendeler 1.218.000 1.264.000 1.136.000 1.012.000 954.000
Sum opptjent egenkapital 192.000 280.000 170.000 76.000 57.000
Sum egenkapital 222.000 310.000 200.000 106.000 87.000
Sum langsiktig gjeld 315.000 316.000 294.000 297.000 297.000
Sum kortsiktig gjeld 680.000 637.000 642.000 609.000 570.000
Sum gjeld og egenkapital 1.217.000 1.263.000 1.136.000 1.012.000 954.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.809.000 7.541.000 7.179.000 6.945.000 6.855.000
Andre inntekter 239.000 249.000 211.000 179.000 171.000
Driftsinntekter 8.047.000 7.790.000 7.390.000 7.124.000 7.027.000
Varekostnad -4.597.000 -4.234.000 -3.994.000 -3.855.000 -3.852.000
Lønninger -1.757.000 -1.705.000 -1.612.000 -1.507.000 -1.441.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.781.000 -1.705.000 -1.657.000 -1.738.000 -1.710.000
Driftskostnader -8.135.000 -7.644.000 -7.263.000 -7.100.000 -7.003.000
Driftsresultat -88.000 147.000 127.000 25.000 24.000
Finansinntekter 4.000 4.000 8.000 6.000 8.000
Finanskostnader -4.000 -4.000 -10.000 -6.000 -7.000
Finans 0 0 -2.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -88.000 110.000 94.000 19.000 13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 9.000 9.000 68.000 0 0
Sum anleggsmidler 9.000 9.000 68.000 0 0
Varebeholdning 290.000 277.000 237.000 229.000 251.000
Kundefordringer 10.000 35.000 19.000 587.000 491.000
Andre fordringer 490.000 541.000 568.000 46.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 418.000 401.000 244.000 150.000 208.000
Sum omløpsmidler 1.209.000 1.255.000 1.068.000 1.012.000 954.000
Sum eiendeler 1.218.000 1.264.000 1.136.000 1.012.000 954.000
Sum opptjent egenkapital 192.000 280.000 170.000 76.000 57.000
Sum egenkapital 222.000 310.000 200.000 106.000 87.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 315.000 316.000 294.000 297.000 297.000
Leverandørgjeld 253.000 207.000 198.000 175.000 183.000
Betalbar skatt 0 37.000 33.000 7.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 125.000 110.000 107.000 109.000 98.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 301.000 283.000 304.000 319.000 278.000
Sum kortsiktig gjeld 680.000 637.000 642.000 609.000 570.000
Sum gjeld og egenkapital 1.217.000 1.263.000 1.136.000 1.012.000 954.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 529.000 618.000 426.000 403.000 384.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2 1.7 1.7 1.7
Likviditetsgrad 2 1.4 1.5 1.3 1.3 1.3
Soliditet 18.2 24.5 17.6 10.5 9.1
Resultatgrad -1.1 1.9 1.7 0.4 0.3
Rentedekningsgrad - 36.8 12.7 5.2 4.6
Gjeldsgrad 4.5 3.1 4.7 8.5 10.0
Total kapitalrentabilitet -6.9 1 11.9 3.1 3.4
Signatur
10.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.02.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
June RaknerStyreleder50
Rudi Gerhard RaknerStyremedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
June Rakner67.0050
Rgr Holding AS33.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00