Gastrotech As
Juridisk navn:  Gastrotech As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22535358
Industriveien 20A Industriveien 20A Fax:
2020 Skedsmokorset 2020 Skedsmokorset
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 911666995
Aksjekapital: 90.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 25.02.2013
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Oseberg Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
31,3%
Resultat  
  
1431,58%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.479.000 4.173.000 858.000 1.119.000 300.000
Resultat: 582.000 38.000 61.000 -2.000 -43.000
Egenkapital: 119.000 119.000 101.000 40.000 67.000
Regnskap for Gastrotech As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.479.000 4.173.000 858.000 1.119.000 300.000
Driftskostnader -4.894.000 -4.136.000 -797.000 -1.119.000 -343.000
Driftsresultat 585.000 37.000 61.000 0 -43.000
Finansinntekter 8.000 2.000 0 0 0
Finanskostnader -12.000 -1.000 0 -1.000 0
Finans -4.000 1.000 0 -1.000 0
Resultat før skatt 582.000 38.000 61.000 -2.000 -43.000
Skattekostnad -134.000 -21.000 0 11.000 0
Årsresultat 448.000 18.000 61.000 9.000 -43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 55.000 0 73.000 71.000 0
Sum omløpsmidler 1.296.000 965.000 103.000 157.000 94.000
Sum eiendeler 1.351.000 965.000 176.000 228.000 94.000
Sum opptjent egenkapital 89.000 89.000 0 10.000 37.000
Sum egenkapital 119.000 119.000 101.000 40.000 67.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.233.000 846.000 75.000 188.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 1.352.000 965.000 176.000 228.000 94.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.467.000 4.165.000 858.000 1.119.000 300.000
Andre inntekter 12.000 8.000 0 0 0
Driftsinntekter 5.479.000 4.173.000 858.000 1.119.000 300.000
Varekostnad -2.252.000 -2.849.000 -326.000 -374.000 -137.000
Lønninger -1.808.000 -683.000 -249.000 -479.000 -140.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -834.000 -604.000 -222.000 -266.000 -66.000
Driftskostnader -4.894.000 -4.136.000 -797.000 -1.119.000 -343.000
Driftsresultat 585.000 37.000 61.000 0 -43.000
Finansinntekter 8.000 2.000 0 0 0
Finanskostnader -12.000 -1.000 0 -1.000 0
Finans -4.000 1.000 0 -1.000 0
Konsernbidrag -448.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 448.000 18.000 61.000 9.000 -43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 11.000 11.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 55.000 0 62.000 60.000 0
Sum anleggsmidler 55.000 0 73.000 71.000 0
Varebeholdning 31.000 31.000 0 0 0
Kundefordringer 991.000 770.000 26.000 93.000 33.000
Andre fordringer 15.000 8.000 14.000 14.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 259.000 156.000 63.000 51.000 61.000
Sum omløpsmidler 1.296.000 965.000 103.000 157.000 94.000
Sum eiendeler 1.351.000 965.000 176.000 228.000 94.000
Sum opptjent egenkapital 89.000 89.000 0 10.000 37.000
Sum egenkapital 119.000 119.000 101.000 40.000 67.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 347.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 482.000 519.000 -20.000 33.000 0
Betalbar skatt 0 9.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 233.000 250.000 55.000 64.000 27.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 171.000 68.000 41.000 91.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.233.000 846.000 75.000 188.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 1.352.000 965.000 176.000 228.000 94.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 63.000 119.000 28.000 -31.000 67.000
Likviditetsgrad 1 1 1.1 1.4 0.8 3.5
Likviditetsgrad 2 1 1.1 1.4 0.9 3.5
Soliditet 8.8 12.3 57.4 17.5 71.3
Resultatgrad 10.7 0.9 7.1 0.0 -14.3
Rentedekningsgrad 48.8 3 0.0
Gjeldsgrad 10.4 7.1 0.7 4.7 0.4
Total kapitalrentabilitet 43.9 4 34.7 0.0 -45.7
Signatur
31.03.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
31.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
Øyvind Skår SelboeStyreleder41
Kim Robind MorbechStyremedlem41
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Semoco Group As100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00