Digici As
Juridisk navn:  Digici As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lønnåskollen 50 Lønnåskollen 50 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 911966530
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 16.04.2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 0 -8.000
Egenkapital: -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Regnskap for Digici As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 -8.000
Driftsresultat 0 0 0 0 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0 -8.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.000 8.000 8.000 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 8.000 8.000
Sum eiendeler 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum opptjent egenkapital -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000
Sum egenkapital -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 -8.000
Driftskostnader 0 0 0 0 -8.000
Driftsresultat 0 0 0 0 -8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.000 8.000 8.000 0 0
Sum anleggsmidler 8.000 8.000 8.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 8.000 8.000
Kasse, bank 0 0 0 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 8.000 8.000
Sum eiendeler 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Sum opptjent egenkapital -31.000 -31.000 -31.000 -31.000 -31.000
Sum egenkapital -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000
Sum gjeld og egenkapital 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -9.000 -9.000 -9.000 -1.000 -1.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.9 0.9
Soliditet -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -9.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0 -100.0
Signatur
30.05.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
30.05.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Knut Thomas BergeStyreleder50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Knut Thomas Berge100.0050
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00