Dugnadstjenester As
Juridisk navn:  Dugnadstjenester As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Olsvikmarken 24 Olsvikmarken 24 Fax:
5183 Olsvik 5183 Olsvik
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 912192350
Aksjekapital: 35.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 25.06.2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fana Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-32,37%
Resultat  
  
-133,33%
Egenkapital  
  
-800%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 117.000 173.000 247.000 508.000 950.000
Resultat: -24.000 72.000 -92.000 -39.000 -1.000
Egenkapital: -21.000 3.000 -69.000 23.000 62.000
Regnskap for Dugnadstjenester As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 117.000 173.000 247.000 508.000 950.000
Driftskostnader -141.000 -101.000 -339.000 -547.000 -952.000
Driftsresultat -24.000 72.000 -92.000 -40.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt -24.000 72.000 -92.000 -39.000 -1.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -24.000 72.000 -92.000 -39.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 31.000 129.000 63.000 145.000 148.000
Sum eiendeler 31.000 129.000 63.000 145.000 148.000
Sum opptjent egenkapital -44.000 -21.000 -92.000 -1.000 39.000
Sum egenkapital -21.000 3.000 -69.000 23.000 62.000
Sum langsiktig gjeld 15.000 15.000 15.000 15.000 14.000
Sum kortsiktig gjeld 36.000 110.000 116.000 106.000 71.000
Sum gjeld og egenkapital 31.000 128.000 63.000 144.000 148.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 117.000 173.000 247.000 508.000 950.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 117.000 173.000 247.000 508.000 950.000
Varekostnad -89.000 -50.000 -197.000 -277.000 -617.000
Lønninger 0 -7.000 -47.000 -101.000 -147.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -52.000 -44.000 -95.000 -169.000 -188.000
Driftskostnader -141.000 -101.000 -339.000 -547.000 -952.000
Driftsresultat -24.000 72.000 -92.000 -40.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -24.000 72.000 -92.000 -39.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 30.000 53.000
Kundefordringer 15.000 107.000 31.000 41.000 13.000
Andre fordringer 0 0 0 19.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 16.000 22.000 32.000 55.000 57.000
Sum omløpsmidler 31.000 129.000 63.000 145.000 148.000
Sum eiendeler 31.000 129.000 63.000 145.000 148.000
Sum opptjent egenkapital -44.000 -21.000 -92.000 -1.000 39.000
Sum egenkapital -21.000 3.000 -69.000 23.000 62.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.000 15.000 15.000 15.000 14.000
Leverandørgjeld 5.000 28.000 16.000 32.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 24.000 8.000 35.000 37.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 24.000 59.000 93.000 39.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 36.000 110.000 116.000 106.000 71.000
Sum gjeld og egenkapital 31.000 128.000 63.000 144.000 148.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.000 19.000 -53.000 39.000 77.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.2 0.5 1.4 2.1
Likviditetsgrad 2 0.9 1.2 0.5 1.1 1.4
Soliditet 2.3 -111.3 1 42.2
Resultatgrad -20.5 41.6 -37.2 -7.9 -0.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.4 41.7 -1.9 5.3 1.4
Total kapitalrentabilitet 56.3 -146.8 -27.1 -1.4
Signatur
10.07.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Jørn KlingeStyreleder47
Christer BenjaminsenStyremedlem37
Lisbeth BenjaminsenStyremedlem59
Per Asbjørn KlingeStyremedlem72
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Per Asbjørn Klinge42.8672
Jørn Klinge28.5747
Lisbeth Benjaminsen14.2959
CHRISTER BENJAMINSEN14.2937
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00