Skjold Legesenter As
Juridisk navn:  Skjold Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55699999
Odins veg 61 Odins veg 61 Fax:
5221 Nesttun 5221 Nesttun
Fylke: Kommune: www.skjoldlegesenter.no
Vestland Bergen
Org.nr: 912446786
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 03.09.2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nordnes Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
7,52%
Resultat  
  
137,5%
Egenkapital  
  
3,47%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.858.000 1.728.000 1.597.000 1.534.000 1.314.000
Resultat: 6.000 -16.000 0 0 -5.000
Egenkapital: 179.000 173.000 189.000 192.000 193.000
Regnskap for Skjold Legesenter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.858.000 1.728.000 1.597.000 1.534.000 1.314.000
Driftskostnader -1.850.000 -1.743.000 -1.597.000 -1.535.000 -1.319.000
Driftsresultat 8.000 -16.000 1.000 0 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 0 0
Finans -2.000 -1.000 -1.000 0 1.000
Resultat før skatt 6.000 -16.000 0 0 -5.000
Skattekostnad 0 0 -3.000 -1.000 5.000
Årsresultat 6.000 -16.000 -3.000 -1.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 136.000 190.000 178.000 214.000 251.000
Sum omløpsmidler 194.000 122.000 165.000 160.000 32.000
Sum eiendeler 330.000 312.000 343.000 374.000 283.000
Sum opptjent egenkapital 154.000 149.000 165.000 168.000 168.000
Sum egenkapital 179.000 173.000 189.000 192.000 193.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 151.000 139.000 154.000 182.000 90.000
Sum gjeld og egenkapital 329.000 312.000 343.000 374.000 282.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.858.000 1.679.000 1.597.000 0 0
Andre inntekter 0 49.000 0 1.534.000 1.314.000
Driftsinntekter 1.858.000 1.728.000 1.597.000 1.534.000 1.314.000
Varekostnad -111.000 -96.000 -95.000 0 0
Lønninger -959.000 -935.000 -874.000 -798.000 -659.000
Avskrivning -25.000 -37.000 -37.000 -37.000 -38.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -755.000 -675.000 -591.000 -700.000 -622.000
Driftskostnader -1.850.000 -1.743.000 -1.597.000 -1.535.000 -1.319.000
Driftsresultat 8.000 -16.000 1.000 0 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 0 0
Finans -2.000 -1.000 -1.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 6.000 -16.000 -3.000 -1.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 70.000 88.000 106.000 124.000 142.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 3.000 22.000 40.000 59.000
Sum varige driftsmidler 86.000 91.000 128.000 164.000 201.000
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 99.000 50.000 50.000 50.000
Sum anleggsmidler 136.000 190.000 178.000 214.000 251.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 6.000 6.000 8.000 12.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 188.000 116.000 157.000 148.000 14.000
Sum omløpsmidler 194.000 122.000 165.000 160.000 32.000
Sum eiendeler 330.000 312.000 343.000 374.000 283.000
Sum opptjent egenkapital 154.000 149.000 165.000 168.000 168.000
Sum egenkapital 179.000 173.000 189.000 192.000 193.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 0 -1.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 3.000 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 60.000 54.000 57.000 41.000 8.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 86.000 85.000 95.000 141.000 81.000
Sum kortsiktig gjeld 151.000 139.000 154.000 182.000 90.000
Sum gjeld og egenkapital 329.000 312.000 343.000 374.000 282.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 43.000 -17.000 11.000 -22.000 -58.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.9 1.1 0.9 0.4
Likviditetsgrad 2 1.3 0.9 1.1 0.9 0.4
Soliditet 54.2 55.4 55.1 51.3 68.2
Resultatgrad 0.4 -0.9 0.1 0 -0.4
Rentedekningsgrad 4 1
Gjeldsgrad 0.8 0.8 0.8 0.9 0.5
Total kapitalrentabilitet 2.4 -5.1 0.3 0 -1.4
Signatur
25.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
BAHRAM TARAFDARFARD KAMP
Prokurister
25.09.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
BAHRAM TARAFDARFARD KAMP
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Bahram Tarafdarfard KampStyreleder54
Hilde Vibeke KampStyremedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Bahram Tarafdarfard Kamp100.0054
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00