Dr Hår As
Juridisk navn:  Dr Hår As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64934434
Holterveien 4G Holterveien 4G Fax:
1448 Drøbak 1448 Drøbak
Fylke: Kommune:
Viken Frogn
Org.nr: 912648427
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 18.10.2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Råd & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14,03%
Resultat  
  
-300%
Egenkapital  
  
-13,33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 760.000 884.000 892.000 826.000 574.000
Resultat: -8.000 4.000 19.000 57.000 7.000
Egenkapital: 52.000 60.000 57.000 42.000 -10.000
Regnskap for Dr Hår As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 760.000 884.000 892.000 826.000 574.000
Driftskostnader -768.000 -880.000 -872.000 -770.000 -567.000
Driftsresultat -8.000 4.000 19.000 57.000 7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -8.000 4.000 19.000 57.000 7.000
Skattekostnad 0 -1.000 -5.000 -5.000 0
Årsresultat -8.000 3.000 14.000 52.000 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 4.000 0
Sum omløpsmidler 135.000 176.000 187.000 165.000 128.000
Sum eiendeler 135.000 176.000 187.000 169.000 128.000
Sum opptjent egenkapital 22.000 30.000 27.000 12.000 -40.000
Sum egenkapital 52.000 60.000 57.000 42.000 -10.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 57.000
Sum kortsiktig gjeld 83.000 116.000 130.000 127.000 80.000
Sum gjeld og egenkapital 135.000 176.000 187.000 169.000 127.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 760.000 884.000 892.000 826.000 574.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 760.000 884.000 892.000 826.000 574.000
Varekostnad -147.000 -230.000 -86.000 -130.000 -73.000
Lønninger -366.000 -425.000 -528.000 -412.000 -276.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -255.000 -225.000 -258.000 -228.000 -218.000
Driftskostnader -768.000 -880.000 -872.000 -770.000 -567.000
Driftsresultat -8.000 4.000 19.000 57.000 7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 3.000 14.000 52.000 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 4.000 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 4.000 0
Varebeholdning 68.000 69.000 85.000 60.000 44.000
Kundefordringer 0 6.000 0 0 0
Andre fordringer 6.000 7.000 4.000 34.000 30.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 62.000 95.000 98.000 71.000 54.000
Sum omløpsmidler 135.000 176.000 187.000 165.000 128.000
Sum eiendeler 135.000 176.000 187.000 169.000 128.000
Sum opptjent egenkapital 22.000 30.000 27.000 12.000 -40.000
Sum egenkapital 52.000 60.000 57.000 42.000 -10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 57.000
Leverandørgjeld 6.000 13.000 10.000 14.000 22.000
Betalbar skatt 0 1.000 5.000 5.000 0
Skyldig offentlige avgifter 40.000 56.000 67.000 65.000 32.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 38.000 47.000 48.000 43.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 83.000 116.000 130.000 127.000 80.000
Sum gjeld og egenkapital 135.000 176.000 187.000 169.000 127.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 52.000 60.000 57.000 38.000 48.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.4 1.3 1.6
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 0.8 0.9 1.1
Soliditet 38.5 34.1 30.5 24.9 -7.9
Resultatgrad -1.1 0.5 2.1 6.9 1.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.6 1.9 2.3 3.0 -13.7
Total kapitalrentabilitet -5.9 2.3 10.2 33.7 5.5
Signatur
06.11.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
06.11.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Kristine Haugland TonåsStyreleder52
Espen Haugland TonåsStyremedlem45
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Kristine Haugland Tonås80.0052
Espen Haugland Tonås20.0045
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00