Seim Bolig As
Juridisk navn:  Seim Bolig As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92098666
Fureberget 29A Fureberget 29A Fax:
5912 Seim 5912 Seim
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 912814521
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 19.11.2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Real Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3,53%
Resultat  
  
-87,93%
Egenkapital  
  
25,9%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 410.000 425.000 1.058.000 2.283.000 0
Resultat: 7.000 58.000 -63.000 -55.000 -127.000
Egenkapital: -123.000 -166.000 -169.000 -119.000 -74.000
Regnskap for Seim Bolig As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 410.000 425.000 1.058.000 2.283.000 0
Driftskostnader -403.000 -368.000 -1.122.000 -2.338.000 -127.000
Driftsresultat 7.000 58.000 -63.000 -55.000 -127.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt 7.000 58.000 -63.000 -55.000 -127.000
Skattekostnad 36.000 -55.000 13.000 11.000 34.000
Årsresultat 42.000 3.000 -50.000 -44.000 -92.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 70.000 43.000 107.000 82.000 58.000
Sum omløpsmidler 182.000 2.000 23.000 24.000 1.000
Sum eiendeler 252.000 45.000 130.000 106.000 59.000
Sum opptjent egenkapital -153.000 -196.000 -199.000 -149.000 -74.000
Sum egenkapital -123.000 -166.000 -169.000 -119.000 -74.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 376.000 211.000 299.000 224.000 133.000
Sum gjeld og egenkapital 253.000 45.000 130.000 105.000 59.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 410.000 425.000 1.058.000 2.283.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 410.000 425.000 1.058.000 2.283.000 0
Varekostnad -305.000 -230.000 -938.000 -1.995.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -8.000 -9.000 -7.000 -6.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -90.000 -129.000 -177.000 -337.000 -122.000
Driftskostnader -403.000 -368.000 -1.122.000 -2.338.000 -127.000
Driftsresultat 7.000 58.000 -63.000 -55.000 -127.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 42.000 3.000 -50.000 -44.000 -92.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 43.000 8.000 63.000 50.000 39.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 15.000 21.000 28.000 14.000 19.000
Driftsløsøre 12.000 14.000 16.000 18.000 0
Sum varige driftsmidler 27.000 36.000 44.000 32.000 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 70.000 43.000 107.000 82.000 58.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 93.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 89.000 2.000 23.000 24.000 1.000
Sum omløpsmidler 182.000 2.000 23.000 24.000 1.000
Sum eiendeler 252.000 45.000 130.000 106.000 59.000
Sum opptjent egenkapital -153.000 -196.000 -199.000 -149.000 -74.000
Sum egenkapital -123.000 -166.000 -169.000 -119.000 -74.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 62.000 0 105.000 -2.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 24.000 -27.000 -45.000 -20.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 289.000 238.000 239.000 246.000 133.000
Sum kortsiktig gjeld 376.000 211.000 299.000 224.000 133.000
Sum gjeld og egenkapital 253.000 45.000 130.000 105.000 59.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -194.000 -209.000 -276.000 -200.000 -132.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0 0.1 0.1 0.0
Likviditetsgrad 2 0.5 0 0.1 0.2 0.1
Soliditet -48.6 -368.9 -113.3 -125.4
Resultatgrad 1.7 13.6 -2.4
Rentedekningsgrad -55.0
Gjeldsgrad -3.1 -1.3 -1.8 -1.9 -1.8
Total kapitalrentabilitet 2.8 128.9 -48.5 -52.4 -215.3
Signatur
19.07.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
19.07.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Sveinung SeimStyreleder48
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Sveinung Seim100.0048
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00