Aarseth Holding As
Juridisk navn:  Aarseth Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91335228
Fransvegen 5 Fransvegen 5 Fax:
6104 Volda 6104 Volda
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 912870413
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 25.10.2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiconsult As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
110,91%
Egenkapital  
  
-2,05%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 116.000 55.000 -4.000 57.000 118.000
Egenkapital: 191.000 195.000 259.000 263.000 206.000
Regnskap for Aarseth Holding As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -4.000 -5.000 -4.000 -3.000 -2.000
Driftsresultat -4.000 -5.000 -4.000 -3.000 -2.000
Finansinntekter 120.000 60.000 0 60.000 120.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 120.000 60.000 0 60.000 120.000
Resultat før skatt 116.000 55.000 -4.000 57.000 118.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 116.000 55.000 -4.000 57.000 118.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Sum omløpsmidler 11.000 15.000 19.000 24.000 27.000
Sum eiendeler 311.000 315.000 319.000 324.000 327.000
Sum opptjent egenkapital 161.000 165.000 229.000 233.000 176.000
Sum egenkapital 191.000 195.000 259.000 263.000 206.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 120.000 120.000 60.000 61.000 120.000
Sum gjeld og egenkapital 311.000 315.000 319.000 324.000 326.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -5.000 -4.000 -3.000 -2.000
Driftskostnader -4.000 -5.000 -4.000 -3.000 -2.000
Driftsresultat -4.000 -5.000 -4.000 -3.000 -2.000
Finansinntekter 120.000 60.000 0 60.000 120.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 120.000 60.000 0 60.000 120.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -120.000 -120.000 0 0 0
Årsresultat 116.000 55.000 -4.000 57.000 118.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Sum anleggsmidler 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 11.000 15.000 19.000 24.000 27.000
Sum omløpsmidler 11.000 15.000 19.000 24.000 27.000
Sum eiendeler 311.000 315.000 319.000 324.000 327.000
Sum opptjent egenkapital 161.000 165.000 229.000 233.000 176.000
Sum egenkapital 191.000 195.000 259.000 263.000 206.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 120.000 120.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -120.000 -120.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 60.000 60.000 120.000
Sum kortsiktig gjeld 120.000 120.000 60.000 61.000 120.000
Sum gjeld og egenkapital 311.000 315.000 319.000 324.000 326.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -109.000 -105.000 -41.000 -37.000 -93.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.3 0.4 0.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.3 0.4 0.3
Soliditet 61.4 61.9 81.2 81.2 63.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.2 0.2 0.6
Total kapitalrentabilitet 37.3 17.5 -1.3 17.6 36.2
Signatur
25.12.2013
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
AARSETH ANNE BERIT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Anne Berit AarsethStyreleder59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Anne Berit aarseth100.0059
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00