Staldvikhøgda Maskinstasjon As
Juridisk navn:  Staldvikhøgda Maskinstasjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74335715
Lyshaug Lyshaug Fax:
7893 Skorovatn 7893 Skorovatn
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Namsskogan
Org.nr: 913096258
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 04.12.2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-41,63%
Resultat  
  
-220,75%
Egenkapital  
  
-533,33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 408.000 699.000 312.000 502.000 527.000
Resultat: -64.000 53.000 -94.000 -76.000 136.000
Egenkapital: -52.000 12.000 -41.000 53.000 129.000
Regnskap for Staldvikhøgda Maskinstasjon As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 408.000 699.000 312.000 502.000 527.000
Driftskostnader -473.000 -646.000 -404.000 -578.000 -384.000
Driftsresultat -65.000 52.000 -93.000 -76.000 144.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 -8.000
Finans 0 0 -1.000 0 -8.000
Resultat før skatt -64.000 53.000 -94.000 -76.000 136.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -37.000
Årsresultat -64.000 53.000 -94.000 -76.000 99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 41.000 50.000 58.000 67.000 46.000
Sum omløpsmidler 89.000 205.000 62.000 186.000 185.000
Sum eiendeler 130.000 255.000 120.000 253.000 231.000
Sum opptjent egenkapital -182.000 -117.000 -170.000 -76.000 0
Sum egenkapital -52.000 12.000 -41.000 53.000 129.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 182.000 242.000 161.000 200.000 101.000
Sum gjeld og egenkapital 129.000 254.000 120.000 253.000 230.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 408.000 699.000 312.000 502.000 527.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 408.000 699.000 312.000 502.000 527.000
Varekostnad -5.000 -14.000 0 -15.000 -8.000
Lønninger -197.000 -278.000 -208.000 -301.000 -211.000
Avskrivning -9.000 -9.000 -9.000 -6.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 -20.000
Andre driftskostnader -262.000 -345.000 -187.000 -256.000 -147.000
Driftskostnader -473.000 -646.000 -404.000 -578.000 -384.000
Driftsresultat -65.000 52.000 -93.000 -76.000 144.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 -8.000
Finans 0 0 -1.000 0 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -64.000 53.000 -94.000 -76.000 99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 46.000
Driftsløsøre 41.000 50.000 58.000 67.000 0
Sum varige driftsmidler 41.000 50.000 58.000 67.000 46.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 41.000 50.000 58.000 67.000 46.000
Varebeholdning 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Kundefordringer 69.000 188.000 5.000 133.000 132.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 19.000 15.000 55.000 51.000 51.000
Sum omløpsmidler 89.000 205.000 62.000 186.000 185.000
Sum eiendeler 130.000 255.000 120.000 253.000 231.000
Sum opptjent egenkapital -182.000 -117.000 -170.000 -76.000 0
Sum egenkapital -52.000 12.000 -41.000 53.000 129.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 128.000 126.000 97.000 77.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 37.000
Skyldig offentlige avgifter 36.000 92.000 38.000 63.000 43.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000 25.000 25.000 60.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 182.000 242.000 161.000 200.000 101.000
Sum gjeld og egenkapital 129.000 254.000 120.000 253.000 230.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -93.000 -37.000 -99.000 -14.000 84.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.8 0.4 0.9 1.8
Likviditetsgrad 2 0.5 0.8 0.4 1.0 1.9
Soliditet 4.7 -34.2 20.9 56.1
Resultatgrad -15.9 7.4 -29.8 -15.1 27.3
Rentedekningsgrad 18.0
Gjeldsgrad -3.5 20.2 -3.9 3.8 0.8
Total kapitalrentabilitet 20.5 -77.5 -30.0 62.6
Signatur
21.01.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.01.2014
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
PROKURA I FELLESSKAP
WALLERVAND MORTEN STALDVIK
WALLERVAND TANJA STALDVIK
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Tanja Staldvik WallervandStyreleder43
Morten Staldvik WallervandStyremedlem46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Morten Staldvik Wallervand50.0046
Tanja Staldvik Wallervand50.0043
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00