Smarte Energi Systemer Norge As
Juridisk navn:  Smarte Energi Systemer Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94009300
Skvadronvegen 3 Skvadronvegen 3 Fax:
4050 Sola 4050 Sola
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 912719855
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 23.09.2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartn
Utvikling:
Omsetning  
  
49%
Resultat  
  
85,84%
Egenkapital  
  
-4,77%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.749.000 1.845.000 864.000 779.000 458.000
Resultat: -31.000 -219.000 -339.000 -138.000 43.000
Egenkapital: -681.000 -650.000 -432.000 -93.000 45.000
Regnskap for Smarte Energi Systemer Norge As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.749.000 1.845.000 864.000 779.000 458.000
Driftskostnader -2.789.000 -2.064.000 -1.199.000 -882.000 -415.000
Driftsresultat -40.000 -219.000 -334.000 -104.000 43.000
Finansinntekter 25.000 3.000 6.000 0 0
Finanskostnader -16.000 -3.000 -11.000 -34.000 0
Finans 9.000 0 -5.000 -34.000 0
Resultat før skatt -31.000 -219.000 -339.000 -138.000 43.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -6.000
Årsresultat -31.000 -219.000 -339.000 -138.000 37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 661.000 346.000 269.000 272.000 360.000
Sum eiendeler 661.000 346.000 269.000 272.000 360.000
Sum opptjent egenkapital -711.000 -680.000 -462.000 -123.000 15.000
Sum egenkapital -681.000 -650.000 -432.000 -93.000 45.000
Sum langsiktig gjeld 245.000 245.000 135.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.098.000 751.000 566.000 364.000 315.000
Sum gjeld og egenkapital 662.000 346.000 269.000 271.000 360.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.748.000 1.845.000 864.000 779.000 458.000
Andre inntekter 1.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.749.000 1.845.000 864.000 779.000 458.000
Varekostnad -1.894.000 -1.402.000 -554.000 -616.000 -313.000
Lønninger -436.000 -163.000 -304.000 -2.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -459.000 -499.000 -341.000 -264.000 -102.000
Driftskostnader -2.789.000 -2.064.000 -1.199.000 -882.000 -415.000
Driftsresultat -40.000 -219.000 -334.000 -104.000 43.000
Finansinntekter 25.000 3.000 6.000 0 0
Finanskostnader -16.000 -3.000 -11.000 -34.000 0
Finans 9.000 0 -5.000 -34.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -31.000 -219.000 -339.000 -138.000 37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 70.000 174.000 192.000
Kundefordringer 560.000 221.000 114.000 64.000 45.000
Andre fordringer 12.000 124.000 3.000 6.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 90.000 1.000 82.000 27.000 92.000
Sum omløpsmidler 661.000 346.000 269.000 272.000 360.000
Sum eiendeler 661.000 346.000 269.000 272.000 360.000
Sum opptjent egenkapital -711.000 -680.000 -462.000 -123.000 15.000
Sum egenkapital -681.000 -650.000 -432.000 -93.000 45.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 65.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 245.000 245.000 135.000 0 0
Leverandørgjeld 489.000 313.000 75.000 20.000 258.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 6.000
Skyldig offentlige avgifter 98.000 93.000 57.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 446.000 345.000 434.000 345.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 1.098.000 751.000 566.000 364.000 315.000
Sum gjeld og egenkapital 662.000 346.000 269.000 271.000 360.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -437.000 -405.000 -297.000 -92.000 45.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 0.5 0.7 1.1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.4 0.3 0.6
Soliditet -102.9 -187.9 -160.6 -34.3 12.5
Resultatgrad -1.5 -11.9 -38.7 -13.4 9.4
Rentedekningsgrad -2.5 -30.4 -3.1
Gjeldsgrad -1.5 -1.6 -3.9 7.0
Total kapitalrentabilitet -2.3 -62.4 -121.9 -38.4 11.9
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Geir Arne PedersenStyreleder54
Erik Arne ØstbøStyremedlem58
Aadne Carl ThoStyremedlem62
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Victoria Boliginvest As33.33 
Erik Arne Østbø33.3358
Geir Arne Pedersen33.3354
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00