Buland Miljø Og Avfallsbehandling Produksjon As
Juridisk navn:  Buland Miljø Og Avfallsbehandling Produksjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74810000
Teglgata 8 Teglgata 8 Fax: 74811112
7502 Stjørdal 7502 Stjørdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 859287042
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 02.07.1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12,78%
Resultat  
  
540,91%
Egenkapital  
  
6,82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 430.000 493.000 407.000 497.000 1.317.000
Resultat: 97.000 -22.000 -22.000 41.000 199.000
Egenkapital: 1.174.000 1.099.000 1.113.000 1.127.000 1.252.000
Regnskap for Buland Miljø Og Avfallsbehandling Produksjon As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 430.000 493.000 407.000 497.000 1.317.000
Driftskostnader -313.000 -491.000 -400.000 -423.000 -1.084.000
Driftsresultat 117.000 1.000 7.000 74.000 234.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader -22.000 -24.000 -30.000 -34.000 -38.000
Finans -20.000 -23.000 -29.000 -32.000 -35.000
Resultat før skatt 97.000 -22.000 -22.000 41.000 199.000
Skattekostnad -21.000 8.000 9.000 -7.000 -46.000
Årsresultat 75.000 -14.000 -13.000 34.000 153.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.828.000 1.729.000 1.772.000 1.944.000 1.973.000
Sum omløpsmidler 84.000 237.000 255.000 392.000 494.000
Sum eiendeler 1.912.000 1.966.000 2.027.000 2.336.000 2.467.000
Sum opptjent egenkapital 535.000 459.000 473.000 487.000 612.000
Sum egenkapital 1.174.000 1.099.000 1.113.000 1.127.000 1.252.000
Sum langsiktig gjeld 475.000 601.000 733.000 861.000 984.000
Sum kortsiktig gjeld 263.000 265.000 181.000 349.000 231.000
Sum gjeld og egenkapital 1.913.000 1.965.000 2.027.000 2.337.000 2.467.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 86.000 93.000 0 120.000 1.003.000
Andre inntekter 344.000 399.000 407.000 377.000 314.000
Driftsinntekter 430.000 493.000 407.000 497.000 1.317.000
Varekostnad 0 -79.000 0 -32.000 -480.000
Lønninger -139.000 -134.000 -137.000 -137.000 -194.000
Avskrivning -45.000 -44.000 -44.000 -45.000 -71.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -129.000 -234.000 -219.000 -209.000 -339.000
Driftskostnader -313.000 -491.000 -400.000 -423.000 -1.084.000
Driftsresultat 117.000 1.000 7.000 74.000 234.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader -22.000 -24.000 -30.000 -34.000 -38.000
Finans -20.000 -23.000 -29.000 -32.000 -35.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -160.000 0
Årsresultat 75.000 -14.000 -13.000 34.000 153.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.685.000 1.729.000 1.772.000 1.816.000 1.860.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 129.000 0 0 0 2.000
Sum varige driftsmidler 1.814.000 1.729.000 1.772.000 1.816.000 1.861.000
Sum finansielle anleggsmidler 14.000 0 0 128.000 112.000
Sum anleggsmidler 1.828.000 1.729.000 1.772.000 1.944.000 1.973.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 6.000 0 102.000 0
Andre fordringer 0 0 0 1.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 77.000 231.000 255.000 290.000 482.000
Sum omløpsmidler 84.000 237.000 255.000 392.000 494.000
Sum eiendeler 1.912.000 1.966.000 2.027.000 2.336.000 2.467.000
Sum opptjent egenkapital 535.000 459.000 473.000 487.000 612.000
Sum egenkapital 1.174.000 1.099.000 1.113.000 1.127.000 1.252.000
Sum avsetninger til forpliktelser 71.000 70.000 79.000 89.000 99.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 475.000 601.000 733.000 861.000 984.000
Leverandørgjeld 5.000 4.000 2.000 4.000 30.000
Betalbar skatt 20.000 1.000 0 17.000 68.000
Skyldig offentlige avgifter 16.000 14.000 17.000 26.000 9.000
Utbytte 0 0 0 -160.000 0
Annen kortsiktig gjeld 222.000 247.000 162.000 142.000 125.000
Sum kortsiktig gjeld 263.000 265.000 181.000 349.000 231.000
Sum gjeld og egenkapital 1.913.000 1.965.000 2.027.000 2.337.000 2.467.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -179.000 -28.000 74.000 43.000 263.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.9 1.4 1.1 2.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.9 1.4 1.1 2.2
Soliditet 61.4 55.9 54.9 48.2 50.7
Resultatgrad 27.2 0.2 1.7 14.9 17.8
Rentedekningsgrad 5.3 0 0.2 2.2 6.2
Gjeldsgrad 0.6 0.8 0.8 1.1 1.0
Total kapitalrentabilitet 6.2 0.1 0.4 3.3 9.6
Signatur
02.01.2020
STYRETS FORMANN OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Morten Ludvik BulandStyreleder69
Laila BulandStyremedlem68
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Mb Holding AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00