Juno Cafe AS
Juridisk navn:  Juno Cafe AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90537260
Storgaten 2 Storgaten 2 Fax:
3484 Holmsbu 3484 Holmsbu
Fylke: Kommune: www.juno.no/
Viken Asker
Org.nr: 861244792
Aksjekapital: 105.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 18.04.1991
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: As Drammen Data
Utvikling:
Omsetning  
  
-8,14%
Resultat  
  
-137,56%
Egenkapital  
  
-12,69%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.441.000 5.923.000 5.447.000 5.886.000 5.155.000
Resultat: -370.000 985.000 -44.000 168.000 445.000
Egenkapital: 1.989.000 2.278.000 1.333.000 1.368.000 1.244.000
Regnskap for Juno Cafe AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.441.000 5.923.000 5.447.000 5.886.000 5.155.000
Driftskostnader -5.825.000 -5.762.000 -5.494.000 -5.720.000 -4.865.000
Driftsresultat -384.000 160.000 -47.000 166.000 289.000
Finansinntekter 17.000 829.000 8.000 7.000 159.000
Finanskostnader -3.000 -4.000 -5.000 -5.000 -4.000
Finans 14.000 825.000 3.000 2.000 155.000
Resultat før skatt -370.000 985.000 -44.000 168.000 445.000
Skattekostnad 81.000 -40.000 9.000 -43.000 -83.000
Årsresultat -288.000 945.000 -36.000 125.000 361.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 580.000 548.000 583.000 704.000 721.000
Sum omløpsmidler 1.789.000 2.305.000 1.281.000 1.299.000 1.090.000
Sum eiendeler 2.369.000 2.853.000 1.864.000 2.003.000 1.811.000
Sum opptjent egenkapital 1.884.000 2.173.000 1.228.000 1.263.000 1.139.000
Sum egenkapital 1.989.000 2.278.000 1.333.000 1.368.000 1.244.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 379.000 575.000 531.000 635.000 567.000
Sum gjeld og egenkapital 2.368.000 2.853.000 1.864.000 2.003.000 1.811.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.272.000 5.877.000 5.351.000 5.773.000 5.047.000
Andre inntekter 168.000 46.000 96.000 113.000 108.000
Driftsinntekter 5.441.000 5.923.000 5.447.000 5.886.000 5.155.000
Varekostnad -2.127.000 -2.111.000 -2.129.000 -2.281.000 -2.079.000
Lønninger -2.412.000 -2.432.000 -2.224.000 -2.390.000 -1.607.000
Avskrivning -135.000 -139.000 -154.000 -123.000 -97.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.151.000 -1.080.000 -987.000 -926.000 -1.082.000
Driftskostnader -5.825.000 -5.762.000 -5.494.000 -5.720.000 -4.865.000
Driftsresultat -384.000 160.000 -47.000 166.000 289.000
Finansinntekter 17.000 829.000 8.000 7.000 159.000
Finanskostnader -3.000 -4.000 -5.000 -5.000 -4.000
Finans 14.000 825.000 3.000 2.000 155.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -288.000 945.000 -36.000 125.000 361.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 117.000 35.000 44.000 28.000 33.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 403.000 452.000 539.000 676.000 688.000
Sum varige driftsmidler 403.000 452.000 539.000 676.000 688.000
Sum finansielle anleggsmidler 60.000 60.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 580.000 548.000 583.000 704.000 721.000
Varebeholdning 562.000 373.000 345.000 243.000 255.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 196.000 121.000 79.000 85.000 76.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.030.000 1.811.000 858.000 971.000 758.000
Sum omløpsmidler 1.789.000 2.305.000 1.281.000 1.299.000 1.090.000
Sum eiendeler 2.369.000 2.853.000 1.864.000 2.003.000 1.811.000
Sum opptjent egenkapital 1.884.000 2.173.000 1.228.000 1.263.000 1.139.000
Sum egenkapital 1.989.000 2.278.000 1.333.000 1.368.000 1.244.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 50.000 35.000 30.000 122.000 56.000
Betalbar skatt 0 31.000 7.000 38.000 83.000
Skyldig offentlige avgifter 108.000 147.000 142.000 119.000 148.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 221.000 361.000 353.000 355.000 281.000
Sum kortsiktig gjeld 379.000 575.000 531.000 635.000 567.000
Sum gjeld og egenkapital 2.368.000 2.853.000 1.864.000 2.003.000 1.811.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.410.000 1.730.000 750.000 664.000 523.000
Likviditetsgrad 1 4.7 4 2.4 2 1.9
Likviditetsgrad 2 3.2 3.4 1.8 1.7 1.5
Soliditet 8 79.8 71.5 68.3 68.7
Resultatgrad -7.1 2.7 -0.9 2.8 5.6
Rentedekningsgrad 4 -9.4 33.2 112.0
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet -15.5 34.7 -2.1 8.6 24.7
Signatur
07.06.2006
STYRETS FORMANN ELLER TO AV STYREMEDLEMMENE I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Roy Tore JensenStyreleder57
Ive Kristin Singstad JensenStyremedlem56
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Roy Tore Jensen50.0057
IVE KRISTIN SINGSTAD JENSEN50.0056
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00