Juno Larvik As
Juridisk navn:  Juno Larvik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33183212
Bugges Gate 2 Bugges Gate 2 Fax: 33130315
3263 Larvik 3263 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 861532062
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 30.08.1991
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Dataregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7,9%
Resultat  
  
-250%
Egenkapital  
  
-2,92%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.184.000 3.457.000 2.885.000 3.070.000 3.351.000
Resultat: -63.000 42.000 -63.000 143.000 335.000
Egenkapital: 1.630.000 1.679.000 1.635.000 1.672.000 1.553.000
Regnskap for Juno Larvik As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.184.000 3.457.000 2.885.000 3.070.000 3.351.000
Driftskostnader -3.189.000 -3.362.000 -2.902.000 -2.856.000 -2.942.000
Driftsresultat -4.000 96.000 -16.000 214.000 408.000
Finansinntekter 2.000 2.000 19.000 2.000 7.000
Finanskostnader -61.000 -55.000 -65.000 -73.000 -79.000
Finans -59.000 -53.000 -46.000 -71.000 -72.000
Resultat før skatt -63.000 42.000 -63.000 143.000 335.000
Skattekostnad 14.000 2.000 26.000 -24.000 -67.000
Årsresultat -49.000 44.000 -37.000 119.000 268.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.261.000 2.182.000 2.100.000 2.113.000 2.198.000
Sum omløpsmidler 1.100.000 1.256.000 1.491.000 1.637.000 1.550.000
Sum eiendeler 3.361.000 3.438.000 3.591.000 3.750.000 3.748.000
Sum opptjent egenkapital 1.530.000 1.579.000 1.535.000 1.572.000 1.453.000
Sum egenkapital 1.630.000 1.679.000 1.635.000 1.672.000 1.553.000
Sum langsiktig gjeld 1.327.000 1.461.000 1.583.000 1.729.000 1.860.000
Sum kortsiktig gjeld 403.000 297.000 373.000 348.000 334.000
Sum gjeld og egenkapital 3.360.000 3.437.000 3.591.000 3.749.000 3.747.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.940.000 3.243.000 2.670.000 2.887.000 3.157.000
Andre inntekter 244.000 215.000 215.000 183.000 194.000
Driftsinntekter 3.184.000 3.457.000 2.885.000 3.070.000 3.351.000
Varekostnad -1.775.000 -1.550.000 -1.385.000 -1.394.000 -1.459.000
Lønninger -799.000 -781.000 -750.000 -723.000 -730.000
Avskrivning -173.000 -136.000 -110.000 -95.000 -109.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -442.000 -895.000 -657.000 -644.000 -644.000
Driftskostnader -3.189.000 -3.362.000 -2.902.000 -2.856.000 -2.942.000
Driftsresultat -4.000 96.000 -16.000 214.000 408.000
Finansinntekter 2.000 2.000 19.000 2.000 7.000
Finanskostnader -61.000 -55.000 -65.000 -73.000 -79.000
Finans -59.000 -53.000 -46.000 -71.000 -72.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -49.000 44.000 -37.000 119.000 268.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.817.000 1.902.000 1.869.000 1.895.000 1.921.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 434.000 269.000 221.000 208.000 277.000
Sum varige driftsmidler 2.251.000 2.172.000 2.090.000 2.103.000 2.198.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 0
Sum anleggsmidler 2.261.000 2.182.000 2.100.000 2.113.000 2.198.000
Varebeholdning 259.000 251.000 289.000 263.000 273.000
Kundefordringer 174.000 223.000 271.000 289.000 468.000
Andre fordringer 17.000 0 0 0 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 650.000 782.000 931.000 1.085.000 804.000
Sum omløpsmidler 1.100.000 1.256.000 1.491.000 1.637.000 1.550.000
Sum eiendeler 3.361.000 3.438.000 3.591.000 3.750.000 3.748.000
Sum opptjent egenkapital 1.530.000 1.579.000 1.535.000 1.572.000 1.453.000
Sum egenkapital 1.630.000 1.679.000 1.635.000 1.672.000 1.553.000
Sum avsetninger til forpliktelser 237.000 251.000 253.000 279.000 290.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.327.000 1.461.000 1.583.000 1.729.000 1.860.000
Leverandørgjeld 236.000 151.000 178.000 122.000 106.000
Betalbar skatt 0 0 0 36.000 89.000
Skyldig offentlige avgifter 49.000 55.000 83.000 76.000 44.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 118.000 92.000 113.000 114.000 95.000
Sum kortsiktig gjeld 403.000 297.000 373.000 348.000 334.000
Sum gjeld og egenkapital 3.360.000 3.437.000 3.591.000 3.749.000 3.747.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 697.000 959.000 1.118.000 1.289.000 1.216.000
Likviditetsgrad 1 2.7 4.2 4 4.7 4.6
Likviditetsgrad 2 2.1 3.4 3.2 3.9 3.9
Soliditet 48.5 48.9 45.5 44.6 41.4
Resultatgrad -0.1 2.8 -0.6 7 12.2
Rentedekningsgrad -0.1 1.7 -0.2 2.9 5.3
Gjeldsgrad 1.1 1 1.2 1.2 1.4
Total kapitalrentabilitet -0.1 2.9 0.1 5.8 11.1
Signatur
01.12.2011
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Thor Sigfred Trulsen NyquistStyreleder55
Lene Håkonsen NyquistStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Arne Halvard Gaarder Nyquist3.6040
THOR SIGFRED TRULSEN NYQUIST96.4055
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00