Lette Bygg Elementer AS
Juridisk navn:  Lette Bygg Elementer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33773500
Postboks 203 Strømmveien 192 Fax: 33773501
3061 Svelvik 3060 Svelvik
Fylke: Kommune: www.lbe.no
Viken Drammen
Org.nr: 862073452
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 01.11.1991
Foretakstype: AS
Revisor: Ir Revisjon As
Regnskapsfører: Brænds Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4,59%
Resultat  
  
-45,86%
Egenkapital  
  
4,84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.096.000 5.341.000 6.866.000 7.718.000 7.858.000
Resultat: 314.000 580.000 725.000 261.000 -9.000
Egenkapital: 5.367.000 5.119.000 5.007.000 4.465.000 4.287.000
Regnskap for Lette Bygg Elementer AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.096.000 5.341.000 6.866.000 7.718.000 7.858.000
Driftskostnader -4.787.000 -4.766.000 -6.140.000 -7.448.000 -7.881.000
Driftsresultat 309.000 575.000 725.000 271.000 -24.000
Finansinntekter 6.000 5.000 5.000 18.000 42.000
Finanskostnader 0 0 -6.000 -28.000 -28.000
Finans 6.000 5.000 -1.000 -10.000 14.000
Resultat før skatt 314.000 580.000 725.000 261.000 -9.000
Skattekostnad -67.000 -168.000 -183.000 -82.000 73.000
Årsresultat 248.000 412.000 542.000 178.000 64.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 40.000 49.000 98.000 185.000 247.000
Sum omløpsmidler 5.748.000 5.893.000 5.881.000 6.063.000 7.150.000
Sum eiendeler 5.788.000 5.942.000 5.979.000 6.248.000 7.397.000
Sum opptjent egenkapital 5.267.000 5.019.000 4.907.000 4.365.000 4.187.000
Sum egenkapital 5.367.000 5.119.000 5.007.000 4.465.000 4.287.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 238.000 1.132.000 1.105.000
Sum kortsiktig gjeld 421.000 824.000 734.000 651.000 2.006.000
Sum gjeld og egenkapital 5.788.000 5.943.000 5.979.000 6.248.000 7.398.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.162.000 5.214.000 6.872.000 7.711.000 7.858.000
Andre inntekter -65.000 127.000 -6.000 6.000 0
Driftsinntekter 5.096.000 5.341.000 6.866.000 7.718.000 7.858.000
Varekostnad -3.981.000 -3.975.000 -5.462.000 -6.123.000 -6.318.000
Lønninger -90.000 -61.000 -5.000 -64.000 -12.000
Avskrivning -10.000 -12.000 -22.000 -25.000 -22.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -706.000 -718.000 -651.000 -1.236.000 -1.529.000
Driftskostnader -4.787.000 -4.766.000 -6.140.000 -7.448.000 -7.881.000
Driftsresultat 309.000 575.000 725.000 271.000 -24.000
Finansinntekter 6.000 5.000 5.000 18.000 42.000
Finanskostnader 0 0 -6.000 -28.000 -28.000
Finans 6.000 5.000 -1.000 -10.000 14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -300.000 0 0 -600.000
Årsresultat 248.000 412.000 542.000 178.000 64.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 36.000 154.000 236.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 40.000 49.000 62.000 32.000 11.000
Sum varige driftsmidler 40.000 49.000 62.000 32.000 11.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 40.000 49.000 98.000 185.000 247.000
Varebeholdning 1.190.000 1.184.000 1.331.000 1.456.000 1.491.000
Kundefordringer 655.000 790.000 1.313.000 895.000 2.720.000
Andre fordringer 53.000 50.000 33.000 190.000 45.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.850.000 3.869.000 3.203.000 3.522.000 2.894.000
Sum omløpsmidler 5.748.000 5.893.000 5.881.000 6.063.000 7.150.000
Sum eiendeler 5.788.000 5.942.000 5.979.000 6.248.000 7.397.000
Sum opptjent egenkapital 5.267.000 5.019.000 4.907.000 4.365.000 4.187.000
Sum egenkapital 5.367.000 5.119.000 5.007.000 4.465.000 4.287.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 238.000 1.132.000 1.105.000
Leverandørgjeld 282.000 333.000 553.000 572.000 1.136.000
Betalbar skatt 67.000 132.000 65.000 0 163.000
Skyldig offentlige avgifter 57.000 58.000 115.000 79.000 107.000
Utbytte 0 -300.000 0 0 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 15.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 421.000 824.000 734.000 651.000 2.006.000
Sum gjeld og egenkapital 5.788.000 5.943.000 5.979.000 6.248.000 7.398.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.327.000 5.069.000 5.147.000 5.412.000 5.144.000
Likviditetsgrad 1 13.7 7.2 8 9.3 3.6
Likviditetsgrad 2 10.8 5.7 6.2 7.1 2.9
Soliditet 92.7 86.1 83.7 71.5 57.9
Resultatgrad 6.1 10.8 10.6 3.5 -0.3
Rentedekningsgrad 120.8 10.3 0.6
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.4 0.7
Total kapitalrentabilitet 5.4 9.8 12.2 4.6 0.2
Signatur
09.11.2012
2 STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Arild VaagslandStyreleder47
Hilde Signy VaagslandStyremedlem75
Anita AndersenStyremedlem46
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Arild Vaagsland66.0047
Frøydis Vaagsland17.0048
Anne Synnøve Vaagsland Horten17.0054
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00