Norodd Slettebø As
Juridisk navn:  Norodd Slettebø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97020028
Tjødnaråsen 9 Tjødnaråsen 9 Fax:
4389 Vikeså 4389 Vikeså
Fylke: Kommune:
Rogaland Bjerkreim
Org.nr: 913550927
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 27.01.2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: John Skårland As
Utvikling:
Omsetning  
  
-19,74%
Resultat  
  
-40,39%
Egenkapital  
  
17,98%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.756.000 2.188.000 2.362.000 2.380.000 2.813.000
Resultat: 276.000 463.000 243.000 -93.000 941.000
Egenkapital: 1.391.000 1.179.000 828.000 647.000 717.000
Regnskap for Norodd Slettebø As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.756.000 2.188.000 2.362.000 2.380.000 2.813.000
Driftskostnader -1.479.000 -1.723.000 -2.117.000 -2.471.000 -1.863.000
Driftsresultat 277.000 465.000 246.000 -91.000 949.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 2.000 3.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -3.000 -12.000
Finans -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 -9.000
Resultat før skatt 276.000 463.000 243.000 -93.000 941.000
Skattekostnad -64.000 -113.000 -62.000 22.000 -254.000
Årsresultat 212.000 351.000 181.000 -71.000 687.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 29.000 31.000 46.000 30.000
Sum omløpsmidler 2.087.000 2.000.000 1.848.000 1.446.000 2.132.000
Sum eiendeler 2.092.000 2.029.000 1.879.000 1.492.000 2.162.000
Sum opptjent egenkapital 1.361.000 1.149.000 798.000 617.000 687.000
Sum egenkapital 1.391.000 1.179.000 828.000 647.000 717.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 701.000 851.000 1.050.000 845.000 1.446.000
Sum gjeld og egenkapital 2.092.000 2.030.000 1.878.000 1.492.000 2.163.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.662.000 2.389.000 2.361.000 2.170.000 3.066.000
Andre inntekter 94.000 -202.000 1.000 210.000 -253.000
Driftsinntekter 1.756.000 2.188.000 2.362.000 2.380.000 2.813.000
Varekostnad -727.000 -894.000 -1.242.000 -1.376.000 -1.173.000
Lønninger -629.000 -647.000 -673.000 -775.000 -485.000
Avskrivning 0 0 -14.000 -16.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -120.000 -174.000 -181.000 -299.000 -197.000
Driftskostnader -1.479.000 -1.723.000 -2.117.000 -2.471.000 -1.863.000
Driftsresultat 277.000 465.000 246.000 -91.000 949.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 2.000 3.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -3.000 -12.000
Finans -1.000 -1.000 -2.000 -1.000 -9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 212.000 351.000 181.000 -71.000 687.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 29.000 31.000 32.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 14.000 30.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 14.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.000 29.000 31.000 46.000 30.000
Varebeholdning 148.000 151.000 159.000 166.000 171.000
Kundefordringer 1.241.000 1.559.000 1.459.000 992.000 1.535.000
Andre fordringer 0 0 24.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 698.000 289.000 205.000 288.000 427.000
Sum omløpsmidler 2.087.000 2.000.000 1.848.000 1.446.000 2.132.000
Sum eiendeler 2.092.000 2.029.000 1.879.000 1.492.000 2.162.000
Sum opptjent egenkapital 1.361.000 1.149.000 798.000 617.000 687.000
Sum egenkapital 1.391.000 1.179.000 828.000 647.000 717.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 107.000 142.000 186.000 155.000 97.000
Betalbar skatt 39.000 111.000 61.000 10.000 254.000
Skyldig offentlige avgifter 149.000 194.000 126.000 139.000 338.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 406.000 404.000 678.000 541.000 757.000
Sum kortsiktig gjeld 701.000 851.000 1.050.000 845.000 1.446.000
Sum gjeld og egenkapital 2.092.000 2.030.000 1.878.000 1.492.000 2.163.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.386.000 1.149.000 798.000 601.000 686.000
Likviditetsgrad 1 3 2.4 1.8 1.7 1.5
Likviditetsgrad 2 2.8 2.2 1.6 1.6 1.4
Soliditet 66.5 58.1 44.1 43.4 33.1
Resultatgrad 15.8 21.3 10.4 -3.8 33.7
Rentedekningsgrad 138.5 232.5 1 -29.7 79.3
Gjeldsgrad 0.5 0.7 1.3 1.3 2.0
Total kapitalrentabilitet 13.3 2 13.1 -6.0 44.0
Signatur
30.04.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Norodd SlettebøStyreleder66
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Norodd Slettebø100.0066
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00