Robert Skålevik As
Juridisk navn:  Robert Skålevik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Mariann Aune Apalhaugen 30 C/O Mariann Aune Apalhaugen 30 Fax:
5357 Fjell 5357 Fjell
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 813596482
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 25.03.2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Silva Regnskap Da
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
19,51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 217.000 0 0 0 0
Resultat: 8.000 0 -55.000 -5.000 -3.000
Egenkapital: -33.000 -41.000 -41.000 14.000 17.000
Regnskap for Robert Skålevik As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 217.000 0 0 0 0
Driftskostnader -209.000 0 -11.000 -5.000 -3.000
Driftsresultat 8.000 0 -11.000 -5.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -44.000 0 0
Finans 0 0 -44.000 0 0
Resultat før skatt 8.000 0 -55.000 -5.000 -3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 0 -55.000 -5.000 -3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 44.000 44.000
Sum omløpsmidler 113.000 0 0 0 0
Sum eiendeler 113.000 0 0 44.000 44.000
Sum opptjent egenkapital -55.000 -63.000 -63.000 -8.000 -3.000
Sum egenkapital -33.000 -41.000 -41.000 14.000 17.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 146.000 41.000 41.000 30.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 113.000 0 0 44.000 44.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 217.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 217.000 0 0 0 0
Varekostnad -58.000 0 0 0 0
Lønninger -105.000 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -46.000 0 -11.000 -5.000 -3.000
Driftskostnader -209.000 0 -11.000 -5.000 -3.000
Driftsresultat 8.000 0 -11.000 -5.000 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -44.000 0 0
Finans 0 0 -44.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 0 -55.000 -5.000 -3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 44.000 44.000
Sum anleggsmidler 0 0 0 44.000 44.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 113.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 113.000 0 0 0 0
Sum eiendeler 113.000 0 0 44.000 44.000
Sum opptjent egenkapital -55.000 -63.000 -63.000 -8.000 -3.000
Sum egenkapital -33.000 -41.000 -41.000 14.000 17.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 2.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 35.000 0 -1.000 -1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 52.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 59.000 41.000 42.000 31.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 146.000 41.000 41.000 30.000 27.000
Sum gjeld og egenkapital 113.000 0 0 44.000 44.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -33.000 -41.000 -41.000 -30.000 -27.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.8 0 0 0 0.1
Soliditet -29.2 31.8 38.6
Resultatgrad 3.7
Rentedekningsgrad -0.3
Gjeldsgrad -4.4 2.1 1.6
Total kapitalrentabilitet 7.1 -11.4 -6.8
Signatur
13.05.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Robert SkålevikStyreleder52
Mariann AuneStyremedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Mariann Aune50.0050
Robert Skålevik50.0052
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00