Sørbøen Invest As
Juridisk navn:  Sørbøen Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/Per Håvard Sørbøen Hesselbergs Gate 7A V/Per Håvard Sørbøen Hesselbergs Gate 7A Fax:
0555 Oslo 555 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 813703432
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12.05.2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hallingdal Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
88,89%
Egenkapital  
  
27,88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 85.000 45.000 38.000 -3.000 -6.000
Egenkapital: 133.000 104.000 59.000 21.000 24.000
Regnskap for Sørbøen Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -6.000 -5.000 -4.000 -3.000 -6.000
Driftsresultat -6.000 -5.000 -4.000 -3.000 -6.000
Finansinntekter 91.000 50.000 42.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 91.000 50.000 42.000 0 0
Resultat før skatt 85.000 45.000 38.000 -3.000 -6.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 85.000 45.000 38.000 -3.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000
Sum omløpsmidler 45.000 35.000 34.000 30.000 30.000
Sum eiendeler 133.000 123.000 122.000 118.000 118.000
Sum opptjent egenkapital 103.000 74.000 29.000 -9.000 -6.000
Sum egenkapital 133.000 104.000 59.000 21.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 18.000 63.000 96.000 93.000
Sum gjeld og egenkapital 133.000 122.000 122.000 117.000 117.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -5.000 -4.000 -3.000 -6.000
Driftskostnader -6.000 -5.000 -4.000 -3.000 -6.000
Driftsresultat -6.000 -5.000 -4.000 -3.000 -6.000
Finansinntekter 91.000 50.000 42.000 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 91.000 50.000 42.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -56.000 0 0 0 0
Årsresultat 85.000 45.000 38.000 -3.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000
Sum anleggsmidler 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 9.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 36.000 35.000 34.000 30.000 30.000
Sum omløpsmidler 45.000 35.000 34.000 30.000 30.000
Sum eiendeler 133.000 123.000 122.000 118.000 118.000
Sum opptjent egenkapital 103.000 74.000 29.000 -9.000 -6.000
Sum egenkapital 133.000 104.000 59.000 21.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -56.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 18.000 63.000 96.000 93.000
Sum kortsiktig gjeld 0 18.000 63.000 96.000 93.000
Sum gjeld og egenkapital 133.000 122.000 122.000 117.000 117.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 45.000 17.000 -29.000 -66.000 -63.000
Likviditetsgrad 1 1.9 0.5 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 0 1.9 0.5 0.4 0.4
Soliditet 1 85.2 48.4 17.9 20.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.2 1.1 4.6 3.9
Total kapitalrentabilitet 63.9 36.9 31.1 -2.6 -5.1
Signatur
02.06.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.06.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Per Håvard SørbøenStyreleder33
Magne Øystein SørbøenStyremedlem68
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Per Håvard Sørbøen100.0033
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00