Alver Dyreklinikk As
Juridisk navn:  Alver Dyreklinikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56350918
Stølen 11A Stølen 11A Fax:
5911 Alversund 5911 Alversund
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 913705939
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 16.05.2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hagel As
Utvikling:
Omsetning  
  
14,93%
Resultat  
  
670,53%
Egenkapital  
  
40,92%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 6.121.000 5.326.000 4.664.000 3.813.000 3.329.000
Resultat: 732.000 95.000 564.000 -58.000 246.000
Egenkapital: 706.000 501.000 424.000 173.000 229.000
Regnskap for Alver Dyreklinikk As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 6.121.000 5.326.000 4.664.000 3.813.000 3.329.000
Driftskostnader -5.399.000 -5.236.000 -4.104.000 -3.873.000 -3.087.000
Driftsresultat 722.000 90.000 560.000 -59.000 242.000
Finansinntekter 10.000 5.000 5.000 4.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 0
Finans 9.000 5.000 5.000 1.000 4.000
Resultat før skatt 732.000 95.000 564.000 -58.000 246.000
Skattekostnad -177.000 -18.000 -113.000 1.000 -43.000
Årsresultat 555.000 77.000 452.000 -57.000 203.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.000 74.000 108.000 89.000 0
Sum omløpsmidler 1.713.000 1.135.000 1.254.000 656.000 750.000
Sum eiendeler 1.747.000 1.209.000 1.362.000 745.000 750.000
Sum opptjent egenkapital 676.000 471.000 394.000 143.000 199.000
Sum egenkapital 706.000 501.000 424.000 173.000 229.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.042.000 708.000 934.000 572.000 520.000
Sum gjeld og egenkapital 1.748.000 1.209.000 1.361.000 745.000 750.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.121.000 5.326.000 4.664.000 3.774.000 3.329.000
Andre inntekter 39.000 0
Driftsinntekter 6.121.000 5.326.000 4.664.000 3.813.000 3.329.000
Varekostnad -1.556.000 -1.623.000 -1.298.000 -1.166.000 -934.000
Lønninger -2.879.000 -2.743.000 -2.166.000 -1.994.000 -1.531.000
Avskrivning -26.000 -33.000 -25.000 -33.000 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -938.000 -837.000 -615.000 -680.000 -622.000
Driftskostnader -5.399.000 -5.236.000 -4.104.000 -3.873.000 -3.087.000
Driftsresultat 722.000 90.000 560.000 -59.000 242.000
Finansinntekter 10.000 5.000 5.000 4.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -3.000 0
Finans 9.000 5.000 5.000 1.000 4.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -350.000 -200.000 0 -50.000
Årsresultat 555.000 77.000 452.000 -57.000 203.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 34.000 74.000 108.000 89.000 0
Sum varige driftsmidler 34.000 74.000 108.000 89.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 34.000 74.000 108.000 89.000 0
Varebeholdning 526.000 465.000 397.000 317.000 262.000
Kundefordringer 155.000 8.000 150.000 65.000 105.000
Andre fordringer 47.000 34.000 30.000 9.000 30.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 985.000 628.000 678.000 265.000 354.000
Sum omløpsmidler 1.713.000 1.135.000 1.254.000 656.000 750.000
Sum eiendeler 1.747.000 1.209.000 1.362.000 745.000 750.000
Sum opptjent egenkapital 676.000 471.000 394.000 143.000 199.000
Sum egenkapital 706.000 501.000 424.000 173.000 229.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 0 1.000
Leverandørgjeld 149.000 113.000 172.000 139.000 98.000
Betalbar skatt 177.000 21.000 109.000 0 42.000
Skyldig offentlige avgifter 462.000 317.000 234.000 225.000 193.000
Utbytte -350.000 -200.000 0 -50.000
Annen kortsiktig gjeld 254.000 257.000 218.000 207.000 137.000
Sum kortsiktig gjeld 1.042.000 708.000 934.000 572.000 520.000
Sum gjeld og egenkapital 1.748.000 1.209.000 1.361.000 745.000 750.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 671.000 427.000 320.000 84.000 230.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 1.3 1.1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 0.9 0.6 0.9
Soliditet 40.4 41.4 31.2 23.2 30.5
Resultatgrad 11.8 1.7 12.0 -1.5 7.3
Rentedekningsgrad 722.0 -19.7
Gjeldsgrad 1.5 1.4 2.2 3.3 2.3
Total kapitalrentabilitet 41.9 7.9 41.5 -7.4 32.8
Signatur
02.06.2014
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Therese Skjønhaug BakkeStyreleder39
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00